การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

1. การใช้ will แปลว่า จะ ใช้เพื่อแสดงถึงการกำหนด หรือ การตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคบอกเล่า เช่น

We will go shopping next Sunday.
แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า (คือการกำหนดและตัดสินใจว่าวันอาทิตย์ข้างหน้าจะไปช้อปปิ้ง)

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคปฏิเสธ เช่น
ก็คือ will + not = will not หรือรูปย่อว่า won’t

We will not go shopping next Sunday.
We won’t go shopping next Sunday.
แปลว่า : พวกเราจะไม่ไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า

ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคคำถาม เช่น
Will we go shopping next Sunday?
แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งวันอาทิตย์หน้าหรอ

2. การใช้ would ก็มีความหมายว่า จะ แต่ว่าเป็นรูปอดีตของ will นั้นเอง

ตัวอย่างประโยคการใช้ would ดังนี้

We will go to school early tomorrow.
แปลว่า พวกเราจะไปโรงเรียนแต่เช้าพรุ่งนี้ (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต)

When I was in Pratom 6, I would go to school early.
แปลว่า : ตอนที่ฉันอยู่ ป.6 ฉันจะไปโรงเรียนแต่เช้า (เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต)

When I was young, I would go to the temple with my grandma.
แปลว่า : ตอนที่ฉันเป็นเด็ก ฉันจะไปวัดกับย่า

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน