Wednesday, May 27, 2020

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำ เกี่ยวกับภัยพิบัติ Disaster

Home เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำ เกี่ยวกับภัยพิบัติ Disaster

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำเกี่ยวกับภัยพิบัติ Disaster กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์คำที่ 1
disaster (เป็นคำนาม)
แปลว่า ความวิบัติ ภัยพิบัติ

คำศัพท์คำที่ 2
destruct (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ทำลาย

คำศัพท์คำที่ 3
devastate (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ทำลาย , สังหาร

คำศัพท์คำที่ 4
damage (เป็นทั้งคำนามแล้วก็คำกริยา)
แปลว่า ทำความเสียหาย

คำศัพท์คำที่ 5
flood (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ท่วม , น้ำท่วม

คำศัพท์คำที่ 6
flood…(with)
แปลว่า ท่วม

คำศัพท์คำที่ 7
recede
แปลว่า ลดลง , ถอยกลับ

คำศัพท์คำที่ 8
crumple
แปลว่า พังทลาย , ขยี้

คำศัพท์คำที่ 9
lash
แปลว่า ฟาด

คำศัพท์คำที่ 10
livestocks
แปลว่า ปศุสัตว์ , สัตว์ในทุ่ง

คำศัพท์คำที่ 11
evacuate
แปลว่า อพยพ

คำศัพท์คำที่ 12
loot
แปลว่า ปล้นสะดม

คำศัพท์คำที่ 13
estimate
แปลว่า ประเมินราคา

คำศัพท์คำที่ 14
eliminate (เป็นคำกริยา)
แปลว่า กำจัดถอนรากถอนโคน

คำศัพท์คำที่ 15
screen (เป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็คำกริยา)
แปลว่า ค้นหาอย่างละเอียด

คำศัพท์คำที่ 16
exceed (เป็นคำกริยา)
แปลว่า มากเกิน หรือ เกิน

คำศัพท์คำที่ 17
corpse (เป็นคำนาม)
แปลว่า ซากศพ หรือ ศพ

คำศัพท์คำที่ 18
toll (เป็นคำนามและคำกริยาก็ได้)
แปลว่า จำนวน / ค่าผ่านทาง / สั่นระฆังบอกเวลาพัก

คำศัพท์คำที่ 19
spew (เป็นคำกริยา)
แปลว่า พ่นออกมา

คำศัพท์คำที่ 20
peril
แปลว่า อันตราย

คำศัพท์คำที่ 21
blast
แปลว่า ระเบิด

คำศัพท์คำที่ 22
crash (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ชนกัน

คำศัพท์คำที่ 23
teagedy (เป็นคำกริยา)
แปลว่า โศกนาฏกรรม

คำศัพท์คำที่ 24
fire (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ไฟไหม้

คำศัพท์คำที่ 25
blaze (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ไฟไหม้ลุกช่วง

Recommend

การใช้ Past Simple Tense อย่างละเอียด

Past Simple Tense กับครูพี่โอเว่น รูปประโยคของ Past Simple Tense รูปประโยคมีดังนี้ S + V.2 ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ 1. เหตุการณ์ที่สิ้นสุดไปแล้ว ( ทำในอดีต จบแล้วในอดีต ) ตัวอย่างประโยคมีดังนี้ เช่น I went there last night. แปลว่า : ฉันไปที่นั่นเมื่อคืนนี้ หมายเหตุ การไปได้สิ้นสุดลงแล้ว...

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC ออกทุกตัว แน่นอน กับครูพี่โอเว่น

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC กับครูพี่โอเว่น บอกเลยนะครับว่าออกทุกตัวออกทุกคำ มาอ่านกันเถอะ หมวดตัวอักษร A 1. agree on/upon แปลว่า : เห็นด้วยกับแผนการ 2. agree with แปลว่า : เห็นด้วยกับ 3. apply for แปลว่า : สมัคร 4. approve of แปลว่า : เห็นชอบด้วย 5. ask about แปลว่า :...

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น 1. การใช้ will แปลว่า จะ ใช้เพื่อแสดงถึงการกำหนด หรือ การตัดสินใจ ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคบอกเล่า เช่น We will go shopping next Sunday. แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า...

ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของประเทศจีน กับ เหล่าซือเวน 1. ทรัพยากรแร่ธาตุ ของประเทศจีน จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีทรัพยากรแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์ปีคศ 2002แร่ธาตุที่ค้นพบแล้วมี 157 ชนิด ซึ่งบางชนิดอยู่ในประเทศจีนเท่านั้น ถ่านหินก็เป็นพลังงานสำคัญของจีนปริมาณการผลิตคิดเป็น 30% ของปริมาณการผลิตของโลก จีนมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองน้ำมันที่สำคัญบนแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ทางทรัพยากร ปริมาณรวมทรัพยากรแร่ธาตุเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เนื่องจากจีนมีประชากรมากมาย ดังนั้นปริมาณทรัพยากรเฉลี่ยต่อหัวซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 53 ของโลก 2. ทรัพยากรสัตว์ ของประเทศจีน จีนมีทรัพยากรสัตว์ประเภทต่างๆมากมายคิดเป็น...