Tuesday, September 22, 2020

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำ เกี่ยวกับภัยพิบัติ Disaster

Home เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำ เกี่ยวกับภัยพิบัติ Disaster

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำเกี่ยวกับภัยพิบัติ Disaster กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์คำที่ 1
disaster (เป็นคำนาม)
แปลว่า ความวิบัติ ภัยพิบัติ

คำศัพท์คำที่ 2
destruct (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ทำลาย

คำศัพท์คำที่ 3
devastate (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ทำลาย , สังหาร

คำศัพท์คำที่ 4
damage (เป็นทั้งคำนามแล้วก็คำกริยา)
แปลว่า ทำความเสียหาย

คำศัพท์คำที่ 5
flood (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ท่วม , น้ำท่วม

คำศัพท์คำที่ 6
flood…(with)
แปลว่า ท่วม

คำศัพท์คำที่ 7
recede
แปลว่า ลดลง , ถอยกลับ

คำศัพท์คำที่ 8
crumple
แปลว่า พังทลาย , ขยี้

คำศัพท์คำที่ 9
lash
แปลว่า ฟาด

คำศัพท์คำที่ 10
livestocks
แปลว่า ปศุสัตว์ , สัตว์ในทุ่ง

คำศัพท์คำที่ 11
evacuate
แปลว่า อพยพ

คำศัพท์คำที่ 12
loot
แปลว่า ปล้นสะดม

คำศัพท์คำที่ 13
estimate
แปลว่า ประเมินราคา

คำศัพท์คำที่ 14
eliminate (เป็นคำกริยา)
แปลว่า กำจัดถอนรากถอนโคน

คำศัพท์คำที่ 15
screen (เป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็คำกริยา)
แปลว่า ค้นหาอย่างละเอียด

คำศัพท์คำที่ 16
exceed (เป็นคำกริยา)
แปลว่า มากเกิน หรือ เกิน

คำศัพท์คำที่ 17
corpse (เป็นคำนาม)
แปลว่า ซากศพ หรือ ศพ

คำศัพท์คำที่ 18
toll (เป็นคำนามและคำกริยาก็ได้)
แปลว่า จำนวน / ค่าผ่านทาง / สั่นระฆังบอกเวลาพัก

คำศัพท์คำที่ 19
spew (เป็นคำกริยา)
แปลว่า พ่นออกมา

คำศัพท์คำที่ 20
peril
แปลว่า อันตราย

คำศัพท์คำที่ 21
blast
แปลว่า ระเบิด

คำศัพท์คำที่ 22
crash (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ชนกัน

คำศัพท์คำที่ 23
teagedy (เป็นคำกริยา)
แปลว่า โศกนาฏกรรม

คำศัพท์คำที่ 24
fire (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ไฟไหม้

คำศัพท์คำที่ 25
blaze (เป็นคำกริยา)
แปลว่า ไฟไหม้ลุกช่วง

Recommend

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น House and Around the House ( บ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน มีมากกว่า 30 คำ ) 1. balcony แปลว่า : ระเบียงชั้นบน 2. driveway แปลว่า : ทางเดินหน้าบ้าน 3. chimney แปลว่า : ปล่องไฟ 4. porch แปลว่า :...

การใช้ have to และ การใช้ must กับครูพี่โอเว่น

การใช้ have to และ การใช้ must กับครูพี่โอเว่น 1. การใช้ have to แปลว่า : ต้อง รูปการใช้ของ have to + v. แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือที่เรารู้จักกันว่า Tense จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. Past คือ อดีต การใช้ have...

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น

การใช้ will และ would แบบละเอียด เข้าใจง่าย กับครูพี่โอเว่น 1. การใช้ will แปลว่า จะ ใช้เพื่อแสดงถึงการกำหนด หรือ การตัดสินใจ ตัวอย่างประโยคการใช้ will ในรูปประโยคบอกเล่า เช่น We will go shopping next Sunday. แปลว่า : พวกเราจะไปช้อปปิ้งในวันอาทิตย์หน้า...

ข้อดี ข้อเสีย ของแสงแดด

20 ข้อดีและข้อเสียของแสงแดด 10 ข้อดีของแสงแดด 1. ป้องกันโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกอ่อน เพราะช่วยสร้างวิตามินดีที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส ทำให้กระดูกของเราแข็งแรง 2. ป้องกันโรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด และช่วยให้ระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดีขึ้น ทั้งจากวิตามินดีและจากความอบอุ่นของแสงแดด