Tuesday, September 22, 2020

คำศัพท์ อวัยวะร่างกาย ภาษาอังกฤษ

Home เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ อวัยวะร่างกาย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย มากกว่า 50 คำ กับครูพี่เว่น

Part 1 คำตรงข้ามจำง่ายๆบอกเลย เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย

คำที่ 1 strong แปลว่า แข็งแรง
คำที่ 2 weak แปลว่า อ่อนแอ
คำที่ 3 skinny แปลว่า ผอม
คำที่ 4 thin แปลว่า ผอม
คำที่ 5 fat แปลว่า อ้วน
คำที่ 6 slim แปลว่า โปร่งบาง
คำที่ 7 big แปลว่า ใหญ่
คำที่ 8 small แปลว่า เล็ก
คำที่ 9 tall แปลว่า สูง
คำที่ 10 short แปลว่า เตี้ย
คำที่ 11 average แปลว่า เฉลี่ย
คำที่ 12 broad แปลว่า กว้าง
คำที่ 13 narrow แปลว่า แคบ

Part 2 คำศัพท์เกี่ยวกับภายในของร่างกาย

คำที่ 1 brain แปลว่า สมอง
คำที่ 2 nerve แปลว่า เส้นประสาท
คำที่ 3 windpipe แปลว่า หลอดลม
คำที่ 4 vocal chord แปลว่า เส้นเสียง
คำที่ 5 stomach แปลว่า กระเพาะ
คำที่ 6 artery แปลว่า เส้นเลือดแดง
คำที่ 7 vein แปลว่า เส้นเลือดดำ
คำที่ 8 capillary แปลว่า เส้นเลือดฝอย
คำที่ 9 blood แปลว่า เลือด
คำที่ 10 heart แปลว่า หัวใจ
คำที่ 11 liver แปลว่า ตับ
คำที่ 12 lung แปลว่า ปอด
คำที่ 13 diaphragm แปลว่า กระบังลม
คำที่ 14 bowels แปลว่า ลำไส้
คำที่ 15 large intestine แปลว่า ลำไส้ใหญ่
คำที่ 16 small intestine แปลว่า ลำไส้เล็ก
คำที่ 17 muscle แปลว่ากล้ามเนื้อ
คำที่ 18 pore แปลว่า รูขุมขน
คำที่ 19 bone แปลว่า กระดูก
คำที่ 20 spine แปลว่า กระดูกสันหลัง
คำที่ 21 disk แปลว่า หมอนรองกระดูก
คำที่ 22 marrow แปลว่า ไขกระดูก
คำที่ 23 vagina แปลว่า อวัยวะเพศหญิง
คำที่ 24 penis แปลว่า อวัยวะเพศชาย

Part 3 เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย

คำที่ 1 chest แปลว่า หน้าอก
คำที่ 2 waist แปลว่า เอว
คำที่ 3 arm แปลว่า แขน
คำที่ 4 hand แปลว่า นิ้วมือ
คำที่ 5 finger แปลว่า นิ้วมือ
คำที่ 6 calf แปลว่า น่อง
คำที่ 7 knee แปลว่า หัวเข่า
คำที่ 8 toe แปลว่า นิ้วเท้า
คำที่ 9 hip แปลว่า สะโพก
คำที่ 10 elbow แปลว่า ข้อศอก
คำที่ 11 palm แปลว่า ฝ่ามือ
คำที่ 12 leg แปลว่า ขา
คำที่ 13 foot แปลว่า เท้า
คำที่ 14 ankle แปลว่า ข้อเท้า
คำที่ 15 heel แปลว่า ส้นเท้า
คำที่ 16 bottom แปลว่า ก้น
คำที่ 17 wrist แปลว่า ข้อมือ
คำที่ 18 fingernail แปลว่า เล็บเท้า
คำที่ 19 thigh แปลว่า ต้นขา
คำที่ 20 feet แปลว่า เท้า (มากกว่า 1)
คำที่ 21 toenail แปลว่า เล็บเท้า
คำที่ 22 thumb แปลว่า นิ้วโป้ง
คำที่ 23 forefinger แปลว่า นิ้วชี้
คำที่ 24 middle finger แปลว่า นิ้วกลาง
คำที่ 25 ring finger แปลว่า นิ้วนาง
คำที่ 26 little finger แปลว่า นิ้วก้อย
คำที่ 27 fingertip แปลว่า ปลายนิ้ว

Recommend

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) กับ ครูพี่โอเว่น 1. square แปลว่า : สี่เหลี่ยมจตุรัส 2. triangle แปลว่า : รูปสามเหลี่ยม 3. circle แปลว่า : วงกลม 4. quadrant แปลว่า : หนึ่งในส่วนของวลกลม 5. heart shape แปลว่า : รูปหัวใจ 6. star shape แปลว่า...

คำอุทาน ในภาษาจีน มีกี่แบบ อะไรบ้าง ตัวอย่าง

คำอุทาน ภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น 叹词:表示呼唤,应答或强烈感情的词汉语常见叹词如下表: คำอุทาน คือ คำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงการเรียก ตอบรับ หรือ ความรู้สึกทางอารมณ์ คำอุทานในภาษาจีนที่พบเห็นบ่อย ประมาณ 14 คำ มีดังนี้ ลองอ่านกันเลยนะครับ คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 1 ตัวจีน 嗬 พินอิน Hē ความหมาย ประหลาดใจ ทึ่ง คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้โฮ ตัวอย่างประโยคเช่น ตัวจีน 嗬!...

ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle

ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น กระบวนการดีๆ ช่วยประหยัดพลังงานของโลก นั้นก็คือการพูดถึงหลัก 3R ซึ่งย่อมาจาก Reduce Reuse Recycle นั้นเอง ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น 1. Reduce แปลว่า ลดลง ความหมายเชิง 3R ก็คือ...

การใช้ active voice และ passive voice โครงสร้าง ตัวอย่าง แปล

เรียนการใช้ Active and Passive Voice กับครูพี่โอเว่น ในเนื้อหาบทเรียนนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง Tense มาก่อนก็มาเรียนแล้วสบายแน่ๆ เพราะผมจะสอน การใช้ Active and Passive ครบทุกอย่างเลย ไม่เชื่อมาลองดูกันครับ ลุย! การใช้ Active and Passive กับครูพี่โอเว่น มี 2 แบบ 1. Active...