คำศัพท์ อวัยวะร่างกาย ภาษาอังกฤษ

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย มากกว่า 50 คำ กับครูพี่เว่น

Part 1 คำตรงข้ามจำง่ายๆบอกเลย เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย

คำที่ 1 strong แปลว่า แข็งแรง
คำที่ 2 weak แปลว่า อ่อนแอ
คำที่ 3 skinny แปลว่า ผอม
คำที่ 4 thin แปลว่า ผอม
คำที่ 5 fat แปลว่า อ้วน
คำที่ 6 slim แปลว่า โปร่งบาง
คำที่ 7 big แปลว่า ใหญ่
คำที่ 8 small แปลว่า เล็ก
คำที่ 9 tall แปลว่า สูง
คำที่ 10 short แปลว่า เตี้ย
คำที่ 11 average แปลว่า เฉลี่ย
คำที่ 12 broad แปลว่า กว้าง
คำที่ 13 narrow แปลว่า แคบ

Part 2 คำศัพท์เกี่ยวกับภายในของร่างกาย

คำที่ 1 brain แปลว่า สมอง
คำที่ 2 nerve แปลว่า เส้นประสาท
คำที่ 3 windpipe แปลว่า หลอดลม
คำที่ 4 vocal chord แปลว่า เส้นเสียง
คำที่ 5 stomach แปลว่า กระเพาะ
คำที่ 6 artery แปลว่า เส้นเลือดแดง
คำที่ 7 vein แปลว่า เส้นเลือดดำ
คำที่ 8 capillary แปลว่า เส้นเลือดฝอย
คำที่ 9 blood แปลว่า เลือด
คำที่ 10 heart แปลว่า หัวใจ
คำที่ 11 liver แปลว่า ตับ
คำที่ 12 lung แปลว่า ปอด
คำที่ 13 diaphragm แปลว่า กระบังลม
คำที่ 14 bowels แปลว่า ลำไส้
คำที่ 15 large intestine แปลว่า ลำไส้ใหญ่
คำที่ 16 small intestine แปลว่า ลำไส้เล็ก
คำที่ 17 muscle แปลว่ากล้ามเนื้อ
คำที่ 18 pore แปลว่า รูขุมขน
คำที่ 19 bone แปลว่า กระดูก
คำที่ 20 spine แปลว่า กระดูกสันหลัง
คำที่ 21 disk แปลว่า หมอนรองกระดูก
คำที่ 22 marrow แปลว่า ไขกระดูก
คำที่ 23 vagina แปลว่า อวัยวะเพศหญิง
คำที่ 24 penis แปลว่า อวัยวะเพศชาย

Part 3 เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย

คำที่ 1 chest แปลว่า หน้าอก
คำที่ 2 waist แปลว่า เอว
คำที่ 3 arm แปลว่า แขน
คำที่ 4 hand แปลว่า นิ้วมือ
คำที่ 5 finger แปลว่า นิ้วมือ
คำที่ 6 calf แปลว่า น่อง
คำที่ 7 knee แปลว่า หัวเข่า
คำที่ 8 toe แปลว่า นิ้วเท้า
คำที่ 9 hip แปลว่า สะโพก
คำที่ 10 elbow แปลว่า ข้อศอก
คำที่ 11 palm แปลว่า ฝ่ามือ
คำที่ 12 leg แปลว่า ขา
คำที่ 13 foot แปลว่า เท้า
คำที่ 14 ankle แปลว่า ข้อเท้า
คำที่ 15 heel แปลว่า ส้นเท้า
คำที่ 16 bottom แปลว่า ก้น
คำที่ 17 wrist แปลว่า ข้อมือ
คำที่ 18 fingernail แปลว่า เล็บเท้า
คำที่ 19 thigh แปลว่า ต้นขา
คำที่ 20 feet แปลว่า เท้า (มากกว่า 1)
คำที่ 21 toenail แปลว่า เล็บเท้า
คำที่ 22 thumb แปลว่า นิ้วโป้ง
คำที่ 23 forefinger แปลว่า นิ้วชี้
คำที่ 24 middle finger แปลว่า นิ้วกลาง
คำที่ 25 ring finger แปลว่า นิ้วนาง
คำที่ 26 little finger แปลว่า นิ้วก้อย
คำที่ 27 fingertip แปลว่า ปลายนิ้ว