สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC กับครูพี่โอเว่น
บอกเลยนะครับว่าออกทุกตัวออกทุกคำ มาอ่านกันเถอะ

หมวดตัวอักษร A

1. agree on/upon
แปลว่า : เห็นด้วยกับแผนการ

2. agree with
แปลว่า : เห็นด้วยกับ

3. apply for
แปลว่า : สมัคร

4. approve of
แปลว่า : เห็นชอบด้วย

5. ask about
แปลว่า : ถามข่าวเรื่อง

หมวดตัวอักษร B

1. be about to
แปลว่า : กำลังจะ

2. be against
แปลว่า : เป็นปฏิปักษ์

3. be way
แปลว่า : เดินทางไปที่อื่น

4. be through
แปลว่า : เสร็จ หรือ หมดหน้าที่

5. be up to
แปลว่า : ขึ้นอยู่กับ

หมวดตัวอักษร C

1. come up with
แปลว่า : ตามทัน

2. cut across
แปลว่า : เดินลัด

3. cut into
แปลว่า : ขัดจังหวะการสนทนา

4. cut down
แปลว่า : โค่น ลดจำนวนลง ฆ่า

5. cut out
แปลว่า : ตัดผ้า หยุดพูด หยุดการใช้

หมวดตัวอักษร D

1. die away
แปลว่า : ค่อยๆจางหายไป

2. die down
แปลว่า : สงบลง

3. die off
แปลว่า : ตายไปทีละตัว

4. die out
แปลว่า : ค่อยๆเลื่อนหายไป , สูญพันธุ์

5. dine in
แปลว่า : รับประทานอาหารเย็นในบ้าน

หมวดตัวอักษร E

1. eat in
แปลว่า : รับประทานอาหารที่บ้าน

2. eat out
แปลว่า : รับประทานอาหารนอกบ้าน

3. eat up
แปลว่า : รับประทานอาหารจนหมด

หมวดตัวอักษร F

1. fall back
แปลว่า : ถอยกลับ

2. fall back on
แปลว่า : พึ่ง

3. fall behind
แปลว่า : ล้าหลังคนอื่น

4. fall down
แปลว่า : หกล้ม

5. fall into
แปลว่า : เริ่มสนทานา

หมวดตัวอักษร G

1. get about
แปลว่า : เคลื่อนย้าย แพร่กระจาย

2. get across
แปลว่า : ข้ามผ่าน

3. get a move on
แปลว่า : เร็วๆเข้า

4. get away with
แปลว่า : รอดไปได้

5. get away
แปลว่า : หนี

หมวดตัวอักษร H

1. hand in
แปลว่า : ส่งงาน

2. hand down
แปลว่า : ตกทอดไปสู่ลูกสู่หลาน

3. hand out
แปลว่า : แจกจ่าย

4. hand on
แปลว่า : ทำต่อ

5. hand on to
แปลว่า : เก็บรักษาไว้ , ขึ้นอยู่กับ

หมวดตัวอักษร I

1. introduce into
แปลว่า : แนะนำเข้าสูสสังคม

2. introduce to
แปลว่า : แนะนำให้รู้จักกับ

หมวดตัวอักษร J

1. join in
แปลว่า : ร่วมด้วย (ใช้กับเกมส์)

2. join with
แปลว่า : ร่วมด้วย (ใช้กับคน)

3. join to
แปลว่า : เชื่อมติดต่อกัน

หมวดตัวอักษร K

1. keep away from
แปลว่า : หลีกเลี่ยง, อยู่ห่าง

2. keep back
แปลว่า : ปิดบัง

3. keep back from
แปลว่า : หลีกเลี่ยง

4. keep from
แปลว่า : เลิกทำ , ป้องกัน

5. keep off
แปลว่า : อยู่ห่างๆ

6. keep on
แปลว่า : ทำต่อไป

หมวดตัวอักษร L

1. lay down
แปลว่า : วางลงบนพื้น, หยุดการต่อสู้

2. lay off
แปลว่า : ปลดออกชั่วคราว , พักผ่อน

3. lay out
แปลว่า : จัด, วางแผน

4. lay up
แปลว่า : ประหยัด , เก็บสะสมไว้

5. leave for
แปลว่า : ออกเดินทางไปยัง

6. leave for good
แปลว่า : ไปโดยไม่กลับมาอีก

หมวดตัวอักษร M

1. make away
แปลว่า : รีบเร่งออกไป

2. make both ends meet
แปลว่า : ใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้

3. make off
แปลว่า : หนีไป

4. make out
แปลว่า : เขียน, เข้าใจ

5. make up
แปลว่า : สร้างเรื่องขึ้น

หมวดตัวอักษรตัว P

1. pass away
แปลว่า : ผ่านไป

2. pass down,on
แปลว่า : ส่งต่อ

3. pass off
แปลว่า : เกิดขึ้น , จางหาย

4. pass out
แปลว่า : เป็นลม

5. pass over
แปลว่า : ไม่สนใจ

หมวดตัวอักษร R

1. run about
แปลว่า : วิ่งไปมา

2. run across into
แปลว่า : พบโดยบังเอิญ

3. run after
แปลว่า : วิ่งตาม

4. run against, into
แปลว่า : ชน, พบโดยบังเอิญ

5. run away , off
แปลว่า : หนี

หมวดตัวอักษร S

1. save for
แปลว่า : สะสมไว้เพื่ออนาคต

2. save from
แปลว่า : ช่วยให้พ้นจากอันตราย

3. save up
แปลว่า : ประหยัด

4. see about
แปลว่า : ให้ความสนใจ,พิจรณา

5. see into
แปลว่า : ตรวจสอบ

หมวดตัวอักษร T

1. take after
แปลว่า : เหมือน

2. take down
แปลว่า : รื้อถอน

3. take in
แปลว่า : ทำให้แคบเข้า

4. take off
แปลว่า : ออกเดินทาง

5. take on
แปลว่า : ทำงาน, ท้าทายให้ต่อสู้

6. take over
แปลว่า : รับช่วงควบคุมงาน

หมวดตัวอักษร W

1. work on
แปลว่า : พยายาม

2. work up
แปลว่า : ศึกษาอย่างละเอียด