Wednesday, October 21, 2020

การใช้เทนส์ Present Simple Tense

Home เรียนภาษาอังกฤษ การใช้เทนส์ Present Simple Tense

Present Simple Tense กับครูพี่โอเว่น

ทุกคนทราบไหมครับว่าหัวใจหลักสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษคืออะไร นั้นคือ “การเวลา”นั้นเอง
วันนี้เรามาดู Present Simple Tense แต่สิ่งที่สำคัญของการใช้ Present Simple Tense คือการอย่าลืม Adverbs of Time ละเดี๋ยวมาดูกันแบบสรุปเข้าใจง่ายกันเลยดีกว่า ลุย!

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติ
3. ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำเป็นบ่อยๆ สม่ำเสมอ

ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นการเหตุการณ์ที่ใช้ใน Present Simple Tense ทั้งหมดเลย ทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างประโยคกันบ้างละเราจะเข้าใจมากขึ้นครับ

– We go to school every day. ( เป็นเหตุการณ์ที่ทำเป็นบ่อยๆ สม่ำเสมอ )
= พวกเราไปโรงเรียนทุกๆวัน

– The sun rises in the east. ( ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติ )
= พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

– Tony watches television. ( ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน )
= โทนี่ดูโทรทัศน์

*** ทุกๆคนอย่าลืม Adverbs of Time ใน Tense นี้นะครับ จะได้แก่ ***

1. Always = เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างประโยคดังนี้
= I’ll always remember you. แปลว่า ฉันจะจำคุณตลอดไป

2. Often = บ่อยๆ ตัวอย่างประโยคดังนี้
= I don’t often drink beer. แปลว่า ฉันไม่ดื่มเบียร์บ่อยๆ

3. Usually = โดยปกติ ตัวอย่างประโยคดังนี้
= Katy usually goes shopping on Sunday. ปกติเคที่ไปช๊อบปิ้งวันอาทิตย์

Present Simple Tense นั้นก็แบ่งประโยคแบบเป็น 3 แบบ
1. ประโยคบอกเล่า Affirmative ( + )
2. ประโยคปฏิเสธ Negative ( – )
3. ประโยคคำถาม Question ( ? )

ประโยคบอกเล่า Affirmative ( + ) ของ Present Simple Tense มี 2 แบบนะครับ

– S + V. 1 คือ คำกริยาที่ต้องเติม s หรือ es แต่ประธานต้องเป็นเอกพจน์บุรษที่ 3 นั้นคือ HE / SHE / IT และก็ชื่อคนสัตว์สิ่งของที่มีแค่อย่างเดียว เท่านั้นนะครับ
= Poom plays tennis every day. แปลว่า พูมตีแบตทุกวัน

=He always goes to Pattaya. แปลว่า เขาไปพัทยาอย่างประจำเลย
– S + V.0 คือคำกริยาไม่ต้องเติม s หรือ es ประธานต้องเป็นพหูพจน์ เช่น I / YOU / WE/ THEY นั้นเอง คือสิ่งที่มากกว่า 1 ขึ้นไป แต่ I เป็นข้อยกเว้นนะครับ
– = We go to school every day. แปลว่า พวกเราไปโรงเรียนทุกๆวัน

=You drink water. แปลว่า คุณดื่มน้ำ

ประโยคปฏิเสธ Negative ( – ) ของ Present Simple Tense จะใช้ V.TO DO+ NOT
– S + v.to do ( do/does ) + not + v.0
– การใช้ Do + not รูปย่อคือ ( don’t ) ใช้พวก ประธานต้องเป็นพหูพจน์ เช่น I / YOU / WE/ THEY นั้นเอง คือสิ่งที่มากกว่า 1 ขึ้นไป นะครับ
– การใช้ Does + not รูปย่อคือ (doesn’t) ใช้พวก ประธานต้องเป็นเอกพจน์บุรษที่ 3 นั้นคือ HE / SHE / IT และก็ชื่อคนสัตว์สิ่งของที่มีแค่อย่างเดียว เท่านั้นนะครับ
มาดูตังอย่างประโยคกัน เลย

= We do not go to school every day.
= We don’t go to school every day.
แปลว่า พวกเราไม่ไปโรงเรียนทุกวัน

= Poom does not play tennis every day.
= Poom doesn’t play tennis every day.
แปลว่า พูมไม่เล่นแทนนิสทุกวัน

ประโยคคำถาม Question ( ? ) ของ Present Simple Tense จะใช้ V.TO DO ?
– ( Do/Does ) S + v.0 ?
– การใช้ Do ใช้พวก ประธานต้องเป็นพหูพจน์ เช่น I / YOU / WE/ THEY นั้นเอง คือสิ่งที่มากกว่า 1 ขึ้นไป นะครับ
– การใช้ Does ใช้พวก ประธานต้องเป็นเอกพจน์บุรษที่ 3 นั้นคือ HE / SHE / IT และก็ชื่อคนสัตว์สิ่งของที่มีแค่อย่างเดียว เท่านั้นนะครับ

มาดูตัวอย่างประโยคกัน เลย
= Do you have a car ?
แปลว่า คุณมีรถไหม

= Does he walk to school ?
แปลว่า เขาเดินไปโรงเรียนหรอ

Recommend

การใช้ active voice และ passive voice โครงสร้าง ตัวอย่าง แปล

เรียนการใช้ Active and Passive Voice กับครูพี่โอเว่น ในเนื้อหาบทเรียนนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง Tense มาก่อนก็มาเรียนแล้วสบายแน่ๆ เพราะผมจะสอน การใช้ Active and Passive ครบทุกอย่างเลย ไม่เชื่อมาลองดูกันครับ ลุย! การใช้ Active and Passive กับครูพี่โอเว่น มี 2 แบบ 1. Active...

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค คือ S+had+v.3 หลักการใช้ Past Perfect Tense 1. ใช้คู่กับ Past Simple Tense โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้ Past Perfect Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดหลังในอดีตใช้ Past Simple Tense มักจะมีคำว่า "before...

50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

Part 1 : 50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย กับ ครูพี่โอเว่น ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เรามาลองอ่านกันสักหน่อยสิครับว่า 50 เรื่องในประเทศไทยเรารู้กันหมดหรือยัง ? 1. ประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไหร่? ตอบ 513,115 ตารากิโลเมตร มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออก รองจาก อินโดนีเซีย และ พม่า 2. บริเวณใดแคบสุดในประเทศไทย? ตอบ ตำบลคลองวาฬ...

ชื่อ 10 ประเทศอาเซียน เป็นภาษาจีน คำบอกรัก และดอกไม้ประจำชาติ

ชื่อประเทศ 10 ประเทศอาเซียน เป็นภาษาจีน, 10 ภาษาบอกรักประจำชาติ และ 10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน เหล่าซือรู้ทุกๆ คนอยากรู้ งั้นเรามาอ่านกันเถอะ ส่วนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศ 10 ประเทศอาเซียน เป็นภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น คำที่ 1 泰国 พินอิน Tàiguó คำอ่าน ไท่กั๋ว แปลว่า ประเทศไทย คำที่ 2...