50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กับครูพี่โอเว่น

สำนวนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการสื่อสารเพราะฉนั้นเรามาศึกษา ทั้ง 50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กันเลยดีกว่า ลุยย!

ดูสำนวนอีกนับร้อย พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล
คลิก >> สำนวนภาษาอังกฤษ

สำนวนที่ 1
He’s full of beans.
แปลว่า เขา (ผู้ชาย) ดูกระฉับกระเฉงมาก

สำนวนที่ 2
A storm in a tea cup.
แปลว่า เรื่องเล็กน้อย

สำนวนที่ 3
She is worth her salt.
แปลว่า เธอเป็นคนที่มีคุณค่า

สำนวนที่ 4
They’re two peas in a pod.
แปลว่า เหมือนกันราวกับแกะ

สำนวนที่ 5
You are the apple of my eyes.
แปลว่า คุณคือแก้วตาดวงใจของฉัน

สำนวนที่ 6
make a mountain ant of a molehill.
แปลว่า อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

สำนวนที่ 7
be packed like sardines.
แปลว่า แน่นกันเป็นปลากระป๋อง

สำนวนที่ 8
stop horsing around.
แปลว่า หยุดทำตัวไร้สาระ

สำนวนที่ 9
Watch your mouth.
แปลว่า ระวังปากของคุณด้วย

สำนวนที่ 10
Money talk.
แปลว่า มีเงินทำไรก็ได้

ดูสำนวนอีกนับร้อย พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล
คลิก >> สำนวนภาษาอังกฤษ

สำนวนที่ 11
practice makes perfect
แปลว่า ฝึกฝนทําให้ผลออกมาดี

สำนวนที่ 12
walls have ears
แปลว่า กําแพงมีหู ประตูมีช่อง

สำนวนที่ 13
A bookworm
แปลว่า หนอนหนังสือ

สำนวนที่ 14
get anywhere
แปลว่า ประสบความสําเร็จ

สำนวนที่ 15
get cold feet
แปลว่า ปอดแหก

สำนวนที่ 16
get down to business
แปลว่า เข้าเรื่อง เข้าประเด็น

สำนวนที่ 17
get on one’s nerves
แปลว่า ทําให้รําคาญ

สำนวนที่ 18
get to the bottom of something
แปลว่า เรียนรู้อย่างลกึซึ้ง

สำนวนที่ 19
hit the big time
แปลว่า มีชื่อเสียง, ความสําเร็จ

สำนวนที่ 20
go Dutch
แปลว่า แชร์ค่าใช้จ่าย

50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กับครูพี่โอเว่น

สำนวนที่ 21
on the tip of one’s tongue
แปลว่า ติดอยู่ทีปาก, นึกไม่ออก

สำนวนที่ 22
out of the question
แปลว่า เป็นไปไม่ได้

สำนวนที่ 23
paint the town red
แปลว่า ออกไปสนุกสนาน, ฉลอง

สำนวนที่ 24
put your heads together
แปลว่า ร่วมมือกันแก้ปัญหา

สำนวนที่ 25
read between the lines
แปลว่า เข้าใจความหมายที่ซ้อนเร้น

สำนวนที่ 26
take your breath away
แปลว่า น่าประทับใจมากๆ

สำนวนที่ 27
the ins and outs
แปลว่า ความจริงทั้งหมด

สำนวนที่ 28
time files
แปลว่า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

สำนวนที่ 29
to be broke
ถังแตก, ไม่มีเงินเหลือเลย

สำนวนที่ 30
to turn to rags
แปลว่า กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว, เก่า

ดูสำนวนอีกนับร้อย พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล
คลิก >> สำนวนภาษาอังกฤษ

สำนวนที่ 31
turn a deaf ear
แปลว่า เพิกเฉย, ไม่ฟัง

สำนวนที่ 32
turn over a new leaf
แปลว่า กลับใจ, เริ่มต้นใหม่ ฃ

สำนวนที่ 33
get along with
แปลว่า เข้ากันได้

สำนวนที่ 34
get away with something
แปลว่า ทําผิดไม่มีใครจับได้

สำนวนที่ 35
have someone over
แปลว่า เชิญมา

สำนวนที่ 36
hit it off with someone
แปลว่า มีความสัมพันธ์ที่ดี

สำนวนที่ 37
know something inside out
แปลว่า รู้ทะลุปรุโปร่ง

สำนวนที่ 38
make head or tail
แปลว่า เข้าใจ

สำนวนที่ 39
make up for something
แปลว่า ชดเชย

สำนวนที่ 40
on the dot
แน่ชัด

50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กับครูพี่โอเว่น

สำนวนที่ 41
under the weather
แปลว่า ป่วย

สำนวนที่ 42
rained cats and dogs
แปลว่า ฝนตกหนักมาก

สำนวนที่ 43
soaked to the bone
แปลว่า เปียกชุ้ม

สำนวนที่ 44
in a fog
แปลว่า สับสน

สำนวนที่ 45
misty-eyed
แปลว่า ร้องไห้

สำนวนที่ 46
flood og tears
แปลว่า ร้องไห้หนักมาก

สำนวนที่ 47
in hot water
แปลว่า มีปัญหา

สำนวนที่ 48
wet blanket
แปลว่า เช็ดตัว

สำนวนที่ 49
burning up
แปลว่า ตัวร้อน

สำนวนที่ 50
wash away those tears
แปลว่า เช็ดน้ำตา

ดูสำนวนอีกนับร้อย พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล
คลิก >> สำนวนภาษาอังกฤษ