Sunday, April 18, 2021

สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) มีมากถึง 125 คำ ตั้งแต่ A-Z แบบละเอียด

Home เรียนภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) มีมากถึง 125 คำ ตั้งแต่ A-Z แบบละเอียด

สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) มีมากถึง 125 คำ ตั้งแต่ A-Z แบบละเอียด กับ ครูพี่โอเว่น

สำนวนภาษาอัวกฤษ หมวดตัวอักษร A

1. All are not thieves that dogs bark at.
แปลว่า :อย่าตัดสินคนด้วยน่าตา
2. All cats love fish but fear to wet their paws.
แปลว่า : ห่วงหน้าพะวงหลัง
3. All good things come to an end.
แปลว่า : งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา
4. All his geese are swans.
แปลว่า : คนที่มองโลกในแง่ดี
5. All his swans are geese.
แปลว่า :ความหวังพังทลาย
6.All is fish that comes to his net.
แปลว่า :อ้อยเข้าปากช้าง
7. All is not gold that glitters.
แปลว่า : ข้างนอกสุขใส ข้างในเป็นโพรง
8. All lay loads on a willing horse.
แปลว่า :ม้าดีคนขี่บ่อย
9. All roads lead to Rome.
แปลว่า : ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม (วิธีการต่างกันแต่เป้าหมายเหมือนเดิม)
10. All things are difficult before they are easy.
แปลว่า :สรรพสิ่งยากที่การเริ่มต้น
11. All things are easy that are done willingly.
แปลว่า :ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
12. All time is no time when it is past.
แปลว่า :เวลาไม่อาจหวนคืน
13. All work and no play makes Jack a dull boy.
แปลว่า : เอาแต่เรียนอย่างเดียวเด็กจะโง่ได้
14. All’s well that ends well.
แปลว่า : เมื่อทุกอย่างดีผลลัพธ์ก็ออกมาดี
15. An eye for an eye , and a tooth for a tooth.
แปลว่า :ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร B

16. Being on sea, sail; being on land, settle.
แปลว่า :ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสภาพการณ์นั้น ๆ
17. Believe not all that you see nor half what you hear.
แปลว่า : ฟังหูไว้หู
18. Better an egg today than a hen tomorrow.
แปลว่า : สิบเบี้ยใกล้มือ ยี้สิบเบี้ยไกลมือ
19. Better an empty purse than an empty head.
แปลว่า : มีกระเป๋าสตางค์ที่ว่างเปล่า ดีกว่ามีสมองที่ว่างเปล่า
20. Better be alone than in bad company.
แปลว่า : มีเพื่อนเลวไม่มีเสียดีกว่า
21. Better be poor than wicked.
แปลว่า : ยอมเป็นคนจนดีกว่าเป็นคนเลว
22. Better be the head of a dog than the tail of a lion.
แปลว่า : เป็นหัวสุนัข ดีกว่าหางสิงโต
23. Better be the head of an ass than tail of a horse
แปลว่า : เป็นหัวสุนัข ดีกว่าหางสิงโต
24. Better late than never.
แปลว่า : มาช้าดีกว่าไม่มา
25. Better master one than engage with ten.
แปลว่า : สิบรู้ไม่สู้หนึ่งชำนาญ

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร C

26. Cast pearls before swine.
แปลว่า : สีซอให้ควายฟัง , ตักน้ำรดหัวตอ
27. Catch not at the shadow and lose the substance.
แปลว่า : โลภมากลาภหาย
28. Cats hide their claws .
แปลว่า : เสือซ่อนเล็บ
29. Claw me and I’ll claw thee.
แปลว่า : น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
30. Coming events cast their shadows before.
แปลว่า : เรือที่กำลังจะเกิดขึ้นย่อมมีเค้าลาง

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร D

31. Don’t teach your grandmother to suck eggs.
แปลว่า :อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ
32. Don’t trouble trouble until trouble troubles you.
แปลว่า :อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน
33. Don’t wash your dirty linen in public.
แปลว่า :ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า
34. Don’t the i and cross the t.
แปลว่า :เข้าตามตรอก ออกตามประตู
35. Doubt is the key of knowledge.
แปลว่า :ความสงสัยเป็นกุญแจของความรู้

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร E

36.Each to his own.
แปลว่า : ลางเนื้อชอบลางยา
37.Eagles catch no flies.
แปลว่า :มหาบุรุษไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อย
38. Early start makes easy stages.
แปลว่า :การเริ่มต้นเป็นหลักประกันของความสำเร็จ
39. Easier said than done.
แปลว่า :พูดง่ายทำยาก
40. East or west, home is best.
แปลว่า :บ้านคือวิมานของเรา

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร F

41. Fine words butter no parsnips.
แปลว่า : น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย
42. Fine words dress ill deeds.
แปลว่า :ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ , ปากหวานก้นเปรี้ยว
43. Fire a cannon at sparrow.
แปลว่า :ขี่ช้างจับตั๊กแตน
44. Fire and water have no mercy.
แปลว่า :น้ำ ( ท่วม ) และไฟ ( ไหม้ ) ไม่เคยปราณี
45. First catch your hare, then cook him.
แปลว่า :อย่าชิงสุกก่อนห่าม ( ค่อย ๆ ทำไป )

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร G

46. Gossiping and lying go together.
แปลว่า :การนินทามักควบคู่ไปกับการโกหก
47. Govern your thoughts when alone, and your tongue when in company.
แปลว่า :อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับคนอื่นระวังคำพูด
48. Grasp all, lose all.
แปลว่า :โลภมากลาภหาย
49. Great fish eat up little fish.
แปลว่า :ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
50. Great mind think alike.
แปลว่า :ผู้มีสติปัญญาสูงจะมีความคิดเหมือน ๆ กัน

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร H

51. Hoist your sail when the wind is fair.
แปลว่า :น้ำขึ้นให้รีบตัก
52. Hold fast when you have it.
แปลว่า :น้ำขึ้นให้รีบตัก
53. Homer sometimes nods.
แปลว่า :สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
54. Honesty is the best policy.
แปลว่า :ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
55. Hope for the best, but prepare for the worst.
แปลว่า : หวังในสิ่งที่ดีที่สุด และเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร I

56. It is easier to know how to do a thing than to do it.
แปลว่า :รู้ว่าทำอย่างไรนั่นง่าย แต่ลงมือทำนั่นยาก
57. It is easier to pull down than build
แปลว่า :การรื้อถอนง่ายกว่าการสร้างขึ้นมา
58. It is easy to learn something about everything, but difficult to learn

everything about anything.
แปลว่า : มันง่ายที่จะเรียนรู้บางอย่างของทุกอย่าง แต่มันยากที่จะเรียนรู้ทุกอย่างของบางอย่าง
59. It is easy to open a shop but hard to keep it always open.
แปลว่า :สร้างขึ้นมานั้นง่าย แต่จะรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั้นยาก
60. It is good to learn at another man’s cost.
แปลว่า : นำความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียน

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร J

61. Joy shared with others are more enjoyed.
แปลว่า : แบ่งปันความสุข ยิ่งมีความสุข
62. Judge not a book by its cover.
แปลว่า :อย่าตัดสินคนด้วยหน้าตา

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร K

63.Keep a thing seven years and you will find a use for it.
แปลว่า :เก็บของไว้เจ็ดปี แล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์
64. Keep something for a rainy day.
แปลว่า :กินน้ำเผื่อแล้ง
65. Keep your mouth shut and your ears open.
แปลว่า :ปิดปากให้สนิทแล้วเปิดหูให้กว้าง
66. Kill the goose that laid the golden egg.
แปลว่า :โลภมากลาภหาย
67. Kill two birds with one stone.
แปลว่า :ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
68. Kindness always begets kindness.
แปลว่า :ทำดีได้ดี
69 Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.
แปลว่า :ความรู้คือขุมทรัพย์ แต่การปฏิบัติคือกุญแจสู่ขุมทรัพย์นั้น
70. Knowledge is power.
แปลว่า :ความรู้คือพลัง

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร L

71. Like attracts like.
แปลว่า : กาเข้าฝูงกา หงส์เข้าฝูงหงส์
72. Like father, like son.
แปลว่า :เชื้อไม่ทิ้งแถว , ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
73. Like knows like.
แปลว่า :คนพวกเดียวกันจึงจะรู้จักพวกเดียวกัน
74. Like tree , like fruit.
แปลว่า :ต้นไม้เช่นใด ก็ให้ผลเช่นนั้น
75. Little strokes fell great oaks.
แปลว่า :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร M

76. Money makes the mare go.
แปลว่า :มีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน
77. Money makes the world go round.
แปลว่า :มีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน
78. Money talks.
แปลว่า :มีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน
79. Most things have two handles.
แปลว่า :เหรียญมีสองด้าน
80. Murder will out.
แปลว่า :น้ำลดตอผุด

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร N

81. No sweet without some sweat.
แปลว่า :อยากได้ก็ต้องลงทุนลงแรง
82. Nothing brave, nothing have.
แปลว่า :ไม่เข้าถ้ำลูกเสือ ไยจะได้ลูกเสือ
83. Nothing comes from nothing.
แปลว่า :มีควันย่อมมีไฟ
84. Nothing is difficult to the man who will try.
แปลว่า :ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
85. Nothing to be without pains but poverty.
แปลว่า :ไม่มีอะไรไม่ต้องลงแรงแล้วได้มาเว้นแต่ความยากจน

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

86. One good turn deserves another.
แปลว่า :ทำดีได้ดี
87. One hour today is worth two tomorrow.
แปลว่า :น้ำขึ้นให้รีบตัก
88. One man’s wine is another man’s poison.
แปลว่า :ลางเนื้อชอบลางยา
89. One may as well be hanged for a sheep as a lamb.
แปลว่า :พอลงมือทำก็ทำโดยไม่ยั้งมือ
90. One scabbed sheep will mar the whole flock.
แปลว่า :ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร P

91.Paint the lily.
แปลว่า :ทำเกินความจำเป็นอย่างเปล่าประโยชน์
92. Pardoning the bad is injuring the good.
แปลว่า :การให้อภัยคนเลวเท่ากับการทำร้ายคนดี
93. Penny wise, pound foolish.
แปลว่า :ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
94. People who live in glass house shouldn’t throw stones.
แปลว่า :ตัวเองมีข้อผิดพลาด ก็อย่าไปต่อว่าคนอื่น
95. Play ducks and drakes with one’s money.
แปลว่า :ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร Q

96.Quality is better than quantity.
แปลว่า :คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร R

97.Rain before seven; fine before eleven.
แปลว่า :ฟ้าหลังฝน
98. Rats desert a sinking ship.
แปลว่า :ไม้ล้มเงาหาย
99. Reputation is often got without merit and lost without crime.
แปลว่า :ชื่อเสียง บางครั้งไม่ได้ทำความดีก็ได้มา ไม่ได้ทำความชั่วก็เสียไป

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร S

100. Speech shows what a man is.
แปลว่า :สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล
101. Start out off with a bang and end with a whimper.
แปลว่า :ละเลงขนมครกด้วยปาก
102. Still water runs deep.
แปลว่า :น้ำนิ่งไหลลึก
103. Study sickness while you are well.
แปลว่า :จงเตรียมพร้อมแม้ในยามสงบ
104. Success belongs to the persevering.
แปลว่า :ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร T

105. Time tries all.
แปลว่า :เวลาจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเอง
106. To save time is to lengthen life.
แปลว่า :ประหยัดเวลาก็คือการยืดอายุ
107. To talk to a brick wall.
แปลว่า :ตักน้ำรดตอ , สีสอให้ควายฟัง
108. Too much water drowned the miller.
แปลว่า :มากเกินไปก็กลายเป็นผลเสีย
109. Two heads are better than one.
แปลว่า :สองหัวดีกว่าหัวเดียว
110. Two of a trade can never agree.
แปลว่า :คนที่มีอาชีพอย่างเดียวกันมักไม่ลงลอยกัน
111. Two wrongs don’t make a right.
แปลว่า :ความผิดสองหนไม่อาจทำให้เป็นความถูกต้องได้

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร U

112.Until all is over one’s ambition never dies.
แปลว่า :ความทะเยอทะยานมีไม่สิ้นสุด
113. Use a book as a bee does flowers.
แปลว่า :จงอ่านหนังสือให้เหมือนผึ้งดูดเกสรดอกไม้
114. Undertake no more than you can perform.
แปลว่า :นกน้อยทำรังแต่พอตัว
115. Union is strength.
แปลว่า :สามัคคีคือพลัง

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร V

116.Venture a small fish to catch a great one.
แปลว่า :เอากุ้งฝอยไปตกปลากระพง
117. virtue is a jewel of great price.
แปลว่า :คุณธรรมเป็นอัญมณีที่ประเมินค่าไม่ได้

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร W

118. Well begun is half done.
แปลว่า :เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
119. What is sauce for the goose is sauce for gander.
แปลว่า :ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
120. What’s done by night appears by day.
แปลว่า :ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด
121. When in Rome, do as Romans do.
แปลว่า :เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
122. when love puts in, friendship is gone.
แปลว่า :เมื่อความรักเข้ามา มิตรภาพก็จางหาย

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร Y

123.You cannot see the wood for the trees, but onlookers see the whole game.
แปลว่า :คนข้างสนามมองเกมส์ได้ชัดกว่า
124. You cannot sell the cow and sup the milk.
แปลว่า :จับปลาสองมือ

สำนวนภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร Z

125.Zeal without knowledge is fire without light.
แปลว่า :ความกระตือรือร้นที่ปราศจากความรู้ ก็เหมือนไฟที่ปรศจากแสง

Recommend

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความรู้สึก ( Feeling) มีมากถึง 90 คำ แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความรู้สึก ( Feeling) มีมากถึง 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. abashed แปลว่า : กระดากใจ 2. thirsty แปลว่า : กระหายน้ำ 3. worry แปลว่า : กลุ้มใจ 4. fear แปลว่า : กลัว 5. to be...

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า "พินอิน" เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ เนื้อหาการศึกษา "พินอิน" แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ 2. 韵母 Yùnmǔ สระ 3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์ 1. 声母 Shēngmǔ...

การเปรียบเทียบ “比”字句 ในภาษาจีน

การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比” bǐ แปลว่า กว่า 字句 กับเหล่าซือเว่น ภาษาถ้าจะสวยถ้าจะพูดละดูดีต้องมีไวยากรณ์เข้าไปในภาษาด้วยนะครับ ภาษาจีนได้สวยไม่เชื่อทุกคนลองพูดสิครับ วันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比”字句 กับเหล่าซือเว่น ถ้าพร้อมแล้ว ลุยยยยยยย!!!!!! ประโยค 比字句 มี3รูปแบบใหญ่ๆคือ 1.ประโยคบอกเล่า 2.ประโยคปฏิเสธ 3.ประโยคคำถาม? 1.ประโยคบอกเล่า มี 4 รูปแบบคือ -A 比 B + 形容词。 A bǐ...

การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน แสดงความขัดแย้ง

การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน ( ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน ) การใช้ 虽然。。。但是/可是... การใช้รูปประโยค 虽然...,但是/可是...(suīrán…,dànshì/kěshì…) แปลว่า ถึงแม้...แต่ก็... เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยจะได้เข้าใจมากขึ้น ตัวอย่างประโยคที่ 1 ตัวจีน 虽然学习很辛苦,可是我一定要努力。 พินอิน Suīrán xuéxí hěn xīnkǔ,kěshì wǒ yí dìng yào nǔlì. แปลว่า ถึงแม้การเรียนจะเหน็ดหนื่อยมาก , แต่ว่าฉันก็จะทุ่มเท (พยายาม)...