คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ (human relations) มากกว่า 20 คำ กับ ครูพี่โอเว่น

1. guest
แปลว่า : แขก
2. visitor
แปลว่า : แขกรับเชิญ
3. middleman
แปลว่า : คนกลาง
4. people on one’s own side
แปลว่า : คนกันเอง
5. celebrity
แปลว่า : คนดัง
6. stranger
แปลว่า : คนนอก
7. family members
แปลว่า : คนในบ้าน
8. stranger
แปลว่า : คนแปลกหน้า
9. confidant
แปลว่า : คนสนิท
10. sweetheart
แปลว่า : คู่รัก
11. enemy
แปลว่า : คู่อริ
12. boos
แปลว่า : เจ้านาย
13. partisan
แปลว่า : พรรคพวก
14. friend
แปลว่า : เพื่อน
15. classmate
แปลว่า : เพื่อนนักเรียน
16. neighbour
แปลว่า : เพื่อนบ้าน
17. co-worker
แปลว่า : เพื่อนร่วมงาน
18. classmate
แปลว่า : เพื่อนร่วมชั้นเรียน
19. compatriot
แปลว่า : เพื่นร่วมชาติ
20. playmate
แปลว่า : เพื่อนเล่น
21. intimate companion
แปลว่า : เพื่อนสนิท
22. human relations
แปลว่า : มนุษย์สัมพันธ์
23. friendship
แปลว่า : มิตรภาพ
24. posterity
แปลว่า : รุ่นน้อง
25. senior
แปลว่า : รุ่นพี่
26. employee
แปลว่า : ลูกจ้าง
27. subordinate
แปลว่า : ลูกน้อง