สรุปหลักการใช้ Future Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

สรุปหลักการใช้ Future Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

โครงสร้างประโยของ Future Perfect Tense คือ
Subject + will,shall + have + V.3

หลักการใช้ Future Perfect Tense
ใชแสดงการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะสิ้นสุดในอนาคตทั้งๆ ที่ขณะพูดเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม การกระทำหรือตอนนั้นอาจจะขาดตอน หรือไม่ต่อเนื่องก็ได้

มี Adverb of Time ที่ใช้ใน Future Perfect Tense มีดังนี้
by the time
by eight o’clock
by then
by tomorrow
by next week
in two hours
in a week’s time

ตัวอย่างประโยคมีดังนี้
I will have completed our work by next week.
แปลว่า ฉันน่าจะทำงานของพวกเราเสร็จภายในสัปดาห์หน้า