สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

โครงสร้างประโยคของ Future Continuous Tense
คือ Subject + will,shall + be + V.ing

หลักการใช้ Future Continuous Tense มีดังนี้

1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงว่าพอถึงเวลานั้นในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นจะกำลังดำเนินอยู่ มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในอนาคต
ตัวอย่างประโยคเช่น
She will be studying in master degree at this time next year.
แปลว่า : หล่อนจะเรียนปริญญาโทในปีหน้า

2. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยที่ยังไม่ค่อยแน่ใจนักว่ามันจะเกิดเปล่า
ตัวอย่างประโยคเช่น
A storm will be coming soon.
แปลว่า : จะมีพายุในเร็วๆนี้

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน