คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความรู้สึก ( Feeling) มีมากถึง 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น

1. abashed
แปลว่า : กระดากใจ
2. thirsty
แปลว่า : กระหายน้ำ
3. worry
แปลว่า : กลุ้มใจ
4. fear
แปลว่า : กลัว
5. to be anxious
แปลว่า : กังวล
6. to be afraid that
แปลว่า : เกรงว่า
7. hate
แปลว่า : เกลียด
8. angry
แปลว่า : โกธร
9. indignant
แปลว่า : โกธรแค้น
10. humiliate, feel ashamed
แปลว่า : ขายหน้า
11. pressure
แปลว่า : ความกดดัน
12. mind
แปลว่า : ความในใจ
13. confidence
แปลว่า : ความมั่นใจ
14. miss
แปลว่า : คิดถึง
15. habit
แปลว่า : เคยชิน
16. care about
แปลว่า : แคร์
17.sleepy
แปลว่า : ง่วง
18. be drowsy
แปลว่า : งัวเงีย
19. hold a grudge
แปลว่า : เจ็บใจ
20. like , be fond of
แปลว่า : ชอบ
21. slow
แปลว่า : ช้า
22. joyful
แปลว่า : ชื่นมื่น
23. get angry
แปลว่า : ใช้อารมณ์ , อารมณ์เสีย
24. moved
แปลว่า : ซาบซึ่ง
25. bored
แปลว่า : เซ็ง
26. happy , glad
แปลว่า : ดีใจ
27. loneliness
แปลว่า : โดดเดี่ยว
28. be shocked, be amazed
แปลว่า : ตกใจ
29. need
แปลว่า : ต้องการ
30. dumbfounded
แปลว่า : ตะลึง
31. nervous
แปลว่า : ตื่นเต้น
32.lose heart
แปลว่า : ท้อแท้
33. disgust
แปลว่า : ทำให้ขยะแขยง, ทำให้น่ารังเกียจ
34. worry
แปลว่า : ทุกข์ใจ
35. painful
แปลว่า : ทุกข์ทรมาน
36. dreadful, fearful
แปลว่า : น่ากลัว
37. hateful, curseful
แปลว่า : น่าเกลียด
38. funny
แปลว่า : น่าขัน
39. trustworthy
แปลว่า : น่าเชื่อถือ
40. good-looking
แปลว่า : น่าดู
41. venerable
แปลว่า : น่านับถือ
42. fed up with, be sick of
แปลว่า : น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
43. entertraining, playful
แปลว่า : น่าเล่น
44. suspicious
แปลว่า : น่าสงสัย
45. pitiful
แปลว่า : น่าสงสาร
46. lamentable
แปลว่า : น่าสังเวช,น่าโศกเศร้า
47. pity
แปลว่า : น่าเสียดาย
48. shameful, disgraceful
แปลว่า : น่าอับอาย
49.cheerful, delightful
แปลว่า : เบิกบาน
50. diffident
แปลว่า : ประหม่า
51. amaze
แปลว่า : ประหลาดใจ
52. gentle, relaxed
แปลว่า : ผ่อนคลาย
53. be satisfied, be pleased
แปลว่า : พอใจ
54. distressed
แปลว่า : ไม่สบายใจ
55. joyful
แปลว่า : ยินดี
56. anxious
แปลว่า : ร้อนใจ
57. suspect
แปลว่า : ระแวง
58. love
แปลว่า : รัก
59. disgusting, troublesome
แปลว่า : รำคาญ
60. envy
แปลว่า : ริษยา
61. hastily
แปลว่า : รีบร้อน
62. think, feel
แปลว่า : รู้สึกว่า
63. fast, quick
แปลว่า : เร็ว
64. romantic
แปลว่า : โรแมนติก
65. be ashamed
แปลว่า : ละอาย
66. difficulty
แปลว่า : ลำบาก
67. embarrassed
แปลว่า : ลำบากใจ
68. to be at ease, to rest
แปลว่า : วางใจ
69. awkward
แปลว่า : วางตัวถูก
70.doubt
แปลว่า : สงสัย
71. interested in
แปลว่า : สนใจ
72. be interesting, be fascinating
แปลว่า : สนุก
73. comfortable
แปลว่า : สบาย
74. feel happy
แปลว่า : สบายใจ
75. convenient
แปลว่า : สะดวก
76. pretend
แปลว่า : เสแสร้ง
77. grieve
แปลว่า : เสียใจ
78. repent
แปลว่า : เสียใจภายหลัง
79. regret
แปลว่า : เสียดาย
80. humiliation, feel ashamed
แปลว่า : เสียหน้า
81. depress
แปลว่า : หดหู่
82. fascinated
แปลว่า : หลงใหล
83. be hungry
แปลว่า : หิว
84. jealousy
แปลว่า : หึง
85. lonely, lonesome
แปลว่า : เหงา
86. be tired
แปลว่า : เหนื่อย
87. absent-minded
แปลว่า : เหม่อลอย,งงงัน
88. embarrassed
แปลว่า : อาย
89. sentiment, feeling
แปลว่า : อารมณ์
90. envious
แปลว่า : อิจฉา