Tuesday, September 22, 2020

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

Home เรียนภาษาอังกฤษ การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น
ในส่วนของการเติม -ed นี้จะแบ่งหลักๆ เป็น 7 แบบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ

แบบที่ 1
ตามปกติเราจะเปลี่ยน กริยาช่องที่ 1 ให้เป็นกริยาช่อง 2 โดยการเติม -ed เข้าท้ายคำ
ตัวอย่างเช่น
wait – waited
ask – asked
clean – cleaned
follow – followed

แบบที่ 2
สำหรับกริยาที่ลงท้ายด้วย -e สามารถเติม -d เข้าได้เลยก็กลายเป็นกริยาช่องที่ 2 ทันที
ตัวอย่างเช่น
arrive – arrived
smile – smiled
die – died

แบบที่ 3
กริยาบางตัวสะกดด้วยสระหนึ่งตัวและตัวสะกดหนึ่งตัว ก่อนเติม -ed ต้องเพิ่มตัวสุดท้ายหรือตัวสะกดอีกหนึ่งตัว
ตัวอย่างเช่น
stop – stopped
beg – begged

แบบที่ 4
สำหรับคำกริยาที่มีตัวสะกดด้วยสระหนึ่งตัว และตัวสะกดหนึ่งตัว แต่มีสองพยางค์ เราต้องพิจารรณาการลงเสียงหนักเบาของคำๆนั้น ก่อนเติม -ed ท้ายคำ ถ้ากริยาตัวนั้นลงเสียงหนักที่พยางค์หลัง ต้องเพิ่มตัวสะกดตัวหนึ่งก่อนเติม -ed
ตัวอย่างเช่น
prefer – preferred

แบบที่ 5
แต่ถ้าคำกริยาลงเสียงหนักที่พยาค์หน้าไม่ต้องเติม -ed ท้ายคำ
ตัวอย่างเช่น
visit – visited
profit – profited

แบบที่ 6
กริยาที่ลงท้ายด้วย -y ก่อนเติม -ed เปลี่ยน -y เป็น -i ก่อนแล้วค่อยเติม -ed
ตัวอย่างเช่น
cry – cried
try – tried

แบบที่ 7
ยกเว้นถ้าหน้า -y เป็นสระ สามารถเติม -ed ได้เลย
ตัวอย่างเช่น
play – played
obey – obeyed

Recommend

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น House and Around the House ( บ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน มีมากกว่า 30 คำ ) 1. balcony แปลว่า : ระเบียงชั้นบน 2. driveway แปลว่า : ทางเดินหน้าบ้าน 3. chimney แปลว่า : ปล่องไฟ 4. porch แปลว่า :...

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ครอบครัว พร้อมคำอ่าน คำแปล ศัพท์ครอบครัวภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น เราลองดูกันเลยครับ เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าครอบครัวของเรา ภาษาจีนเราเรียกว่ายังไงบ้าง มาอ่านกันเลยครับทุกคน คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ศัพท์คำที่ 1 父亲 fùqīn อ่านว่า ฟู่ชิน = พ่อ/บิดา ตัวอย่างประโยคเช่น 父亲节 fùqīnjié อ่านว่า ฟู่ชินเจี๋ย = วันพ่อ ศัพท์คำที่ 2爸爸 bàba...

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ ฟัน 牙 (yá) และช่องปาก

คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำเกี่ยวกับ ฟัน 牙 yá กับเหล่าซือเว่น คำศัพท์ทั่วไปที่เราควรรู้นั้นคือ ฟัน นั้นเอง ในปากของเรามีทั้ง ฟัน เหงือก รากฟัน เรามาดูกันว่า คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำเกี่ยวกับ ฟันมีอะไรบ้าง มาอ่านกันเลยครับ ศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1 ตัวจีน 中切牙 พินอิน zhōngqièyá แปลว่า ฟันหน้า ศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2 ตัวจีน...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ แบบละเอียด ครบทั้งหมด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. decision แปลว่า : การตัดสินใจ 2. solve แปลว่า : แก้ไข (ปัญหา) 3. argument แปลว่า : ขอโต้แย้ง 4. suggestion แปลว่า : ข้อเสนอแนะ 5. understand แปลว่า...