Thursday, August 6, 2020

การใช้ Conditional Sentence หรือ If-clause แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

Home เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ Conditional Sentence หรือ If-clause แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การใช้ Conditional Sentence หรือ If-clause แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

Conditional Sentence คือ ประโยคที่แสดงเงื่อนไขและมักจะใช้ If เชื่อมประโยค Clause
ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งหลักๆได้ 2 แบบคือ
If-Clause = If…………………,……………….
main clause = ………………..if……………….

***สังเกตุง่ายๆเวลาเห็น , จะได้รู้ว่าเป็นแบบไหน***

การใช้ If-clause มีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 คือ If+S+Present Simple,Present Simple
การใช้ : ใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงหรือปกติวิสัย
ตัวอย่างประโยคเช่น
If you heat water, it boils.
แปลว่า : ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็จะเดือด
I can not drink alcohol if I have to drive.
แปลว่า : ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ

แบบที่ 2 คือ If+S+Present Simple,S+Future Simple.
การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
ใช้กับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Future)
ตัวอย่างประโยคเช่น
If I have enough money, I will go to America.
แปลว่า : ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปประเทศอเมริกา

แบบที่ 3 คือ If+S+Past Simple,S+would/should/might/could+v
การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง หรือเป็นจริงไม่ได้ในปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยคเช่น
If I knew her name, I would tell you.
แปลว่า : ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็จะบอกคุณ (แต่จริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่รู้)

แบบที่ 4 คือ If+S+Past Perfect,S + would/should/could/might + have + v.3
การใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามความเป็นจริงในอดีต หรือไม่อาจเป็นจริงได้ในอดีต
ตัวอย่างประโยคเช่น
If you had worked harder, you would have passed your exam.
แปลว่า : ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน (ที่จริงแล้วสอบตก)

Recommend

คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为…所以…

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以... กับเหล่าซือเว่น การใช้ 因为.....,所以..... yīnwèi.... ,suǒyǐ... แปล = เพราะว่า............ดังนั้น.........… คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以.... จะต้องเอาเหตุขึ้นก่อนละตามด้วยผลนั้นเองครับ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเถอะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以 กับเหล่าซือเว่น เช่น ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 1 因为下雨, 所以我没来。 Yīnwèi xiàyǔ, suǒyǐ Wǒ méi lái. แปลว่า เพราะว่าฝนตก...

คําทักทาย อาเซียน ภาษา ท่าทาง ข้อมูลเมืองหลวง

คำทักทายประจำชาติ ในประชาคมอาเซียน กับครูพี่เว่น มีด้วยกัน 10 ประเทศ คำทักทายประจำชาติ เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในอาเซียนอีกด้วย ทั้งภาษา วัฒนธรรม การต่างกาย แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสไปที่เรื่องของภาษา คือ คำทักทายประจำชาติ อยากทราบว่ามีไรกันบ้างแล้วสินะ งั้นเรามาอ่านกันเถอะ ตอนที่ 1 : คำทักทายประจำชาติ (การแสดงออกทางกายเวลาเจอกัน) 1. ประเทศไทย “ใช้การไหว้” (เป็นการแสงออกทางกายเวลาเจอกัน) 2. มาเลเซีย “ผู้ชายจับมือกัน...

สภาพรวมของประเทศจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

สภาพรวมของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น การเรียนภาษาเราจะรู้แค่ภาษาของเขาอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เราถึงจะเข้าใจภาษาจริงๆ แต่วันนี้ซือเว่นจะมาสอนเกี่ยวกับ สภาพรวมของประเทศจีน นั้นเองมีทั้งหมด 9 หัวข้อ เลย ความรู้ดีๆเรามาดูกันว่ามีหัวข้อไรบ้างครับ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ 2. อาณาเขตของประเทศจีนครับ 3. ประชากรของประเทศจีนครับ 4. ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ 5. ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ 6. ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ 7. เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ 8. เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ 9. อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ สาระและความรู้ดีๆมีอีกมากมายเพราะฉนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับ มีตั้ง 9...

การใช้ Past Simple Tense อย่างละเอียด

Past Simple Tense กับครูพี่โอเว่น รูปประโยคของ Past Simple Tense รูปประโยคมีดังนี้ S + V.2 ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ 1. เหตุการณ์ที่สิ้นสุดไปแล้ว ( ทำในอดีต จบแล้วในอดีต ) ตัวอย่างประโยคมีดังนี้ เช่น I went there last night. แปลว่า : ฉันไปที่นั่นเมื่อคืนนี้ หมายเหตุ การไปได้สิ้นสุดลงแล้ว...