Wednesday, May 27, 2020

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 60 คำ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) แบบละเอียด

Home เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 60 คำ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) มากกว่า 60 คำ กับ ครูพี่โอเว่น

1. crafty
แปลว่า : กลับกลอก
2. brave
แปลว่า : กล้าหาญ
3. diligent
แปลว่า : ขยัน
4. taciturn
แปลว่า : ขรึม
5. idle, lazy
แปลว่า : ขี้เกียจ
6. timid
แปลว่า : ขี้ขลาด
7. panicky
แปลว่า : ขี้ตกใจ
8. querulous
แปลว่า : ขี้บ่น
9. lying
แปลว่า : ขี้ปด
10. drunkard
แปลว่า : ขี้เมา
11. irritable
แปลว่า : ขี้โมโห
12. lachrymose
แปลว่า : ขี้แย
13. forgettery
แปลว่า : ขี้ลืม
14. playsome
แปลว่า : ขี้เล่น
15. jealous
แปลว่า : ขี้หึง
16. stingy
แปลว่า : ขี้เหนียว
17.bashful
แปลว่า : ขี้อาย
18. envious
แปลว่า : ขี้อิจฉา
19. strong
แปลว่า : เข้มแข็ง
20. solemn
แปลว่า : เคร่งขรึม
21. earnest
แปลว่า : จริงจัง
22. crafty
แปลว่า : เจ้าเล่ห์
23. courageous, fearless
แปลว่า : ใจกล้า
24. generous
แปลว่า : ใจกว้าง
25. narrow-minded
แปลว่า : ใจแคบ
26. black heart
แปลว่า : ใจดำ
27. kind heart
แปลว่า : ใจดี
28. resolute
แปลว่า : ใจเด็ด
29. calm
แปลว่า : ใจเย็น
30. impatient
แปลว่า : ใจร้อน
31. honest
แปลว่า : ซื่อสัตย์
32. naughty
แปลว่า : ซุกซน
33. stubborn
แปลว่า : ดื้อ
34. frankly
แปลว่า : ตรงไปตรงมา
35. miserly
แปลว่า : ตระหนี่
36. conceited
แปลว่า : ทะนงตัว
37. cute, lovely
แปลว่า : น่ารัก
38. personality
แปลว่า : บุคลิกลักษณะ
39. economize
แปลว่า : ประหยัด
40. optimistic
แปลว่า : มองโลกในแง่ดี
41. courteous
แปลว่า : มีมารยาท
42. benevolent
แปลว่า : มีเมตตา
43. indifferent
แปลว่า : เย็นชา
44. superiority
แปลว่า : เย่อหยิ่ง
45. outspoken
แปลว่า : โผงผาง
46. careful
แปลว่า : รอบคอบ
47. chirpy
แปลว่า : ร่าเริง
48. ferocious
แปลว่า : ร้าย
49. innocent, naive
แปลว่า : ไร้เดียงสา
50. hesitate
แปลว่า : ลังเล
51. spread
แปลว่า : วู่วาม
52. careless
แปลว่า : สะเพร่า
53. calm and collected
แปลว่า : สุขุมเยือกเย็น
54. squander
แปลว่า : สุรุ่ยสุร่าย
55. insolent
แปลว่า : หยาบคาย
56. merciless
แปลว่า : เหี้ยมโหด
57. selfish
แปลว่า : เห็นแก่ตัว
58. kindly
แปลว่า : อ่อนโยน
59. weak
แปลว่า : อ่อนแอ
60. sensitive
แปลว่า : อ่อนไหวง่าย
61. wayward
แปลว่า : เอาแต่ใจ
62. brag
แปลว่า : โอ้อวด

Recommend

การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน แสดงความขัดแย้ง

การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน ( ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน ) การใช้ 虽然。。。但是/可是... การใช้รูปประโยค 虽然...,但是/可是...(suīrán…,dànshì/kěshì…) แปลว่า ถึงแม้...แต่ก็... เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยจะได้เข้าใจมากขึ้น ตัวอย่างประโยคที่ 1 ตัวจีน 虽然学习很辛苦,可是我一定要努力。 พินอิน Suīrán xuéxí hěn xīnkǔ,kěshì wǒ yí dìng yào nǔlì. แปลว่า ถึงแม้การเรียนจะเหน็ดหนื่อยมาก , แต่ว่าฉันก็จะทุ่มเท (พยายาม)...

การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1. Personal Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ 1.1...

การฝึกแบบ Functional Training Program คืออะไร ทำอย่างไร

Functional Training เป็นการฝึกการพัฒนาร่างกายเพื่อให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่การพัฒนาเฉพาะส่วนอย่างการยกน้ำหนักทั่วไป แต่การออกกำลังกายแบบ Functional Training เป็นการเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง ทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวและรักษาความมั่นคงได้ดี ช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันได้รวดเร็วขึ้น โดยหลักการสำคัญของวิธีฝึกแบบ Functional Training คือการประยุกต์การออกกำลังกายแบบองค์รวม คือทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานอย่างสัมพันธ์กันมากกว่าการฝึกหรือออกกำลังกายโดยแยกกล้ามเนื้อออกเป็นส่วนๆ ถึงแม้ว่าโปรแกรม Functional Training จะเป็นโปรแกรมที่บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วและเห็นผลชัดเจน แต่ผู้ฝึกก็ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต รวมไปถึงปัญหาอาการบาดเจ็บต่างๆก่อนทำการฝึก เพราะการออกกำลังกายแบบ Functional...

การใช้ Can แปลว่า สามารถ หรือ กระป๋อง แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การใช้ Can แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น การใช้คำว่า Can มีความหมายได้ หลายแบบ เช่น ถ้าเป็น (N) แปลว่า กระป๋อง ถ้าเป็น (AUX) แปลว่า สามารถ นั้นเองครับ หลักการใช้มีดังนี้ 1. การแสดงความสามารถ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ ประโยค : We can speak English well. แปลว่า...