คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) มากกว่า 60 คำ กับ ครูพี่โอเว่น

1. crafty
แปลว่า : กลับกลอก
2. brave
แปลว่า : กล้าหาญ
3. diligent
แปลว่า : ขยัน
4. taciturn
แปลว่า : ขรึม
5. idle, lazy
แปลว่า : ขี้เกียจ
6. timid
แปลว่า : ขี้ขลาด
7. panicky
แปลว่า : ขี้ตกใจ
8. querulous
แปลว่า : ขี้บ่น
9. lying
แปลว่า : ขี้ปด
10. drunkard
แปลว่า : ขี้เมา
11. irritable
แปลว่า : ขี้โมโห
12. lachrymose
แปลว่า : ขี้แย
13. forgettery
แปลว่า : ขี้ลืม
14. playsome
แปลว่า : ขี้เล่น
15. jealous
แปลว่า : ขี้หึง
16. stingy
แปลว่า : ขี้เหนียว
17.bashful
แปลว่า : ขี้อาย
18. envious
แปลว่า : ขี้อิจฉา
19. strong
แปลว่า : เข้มแข็ง
20. solemn
แปลว่า : เคร่งขรึม
21. earnest
แปลว่า : จริงจัง
22. crafty
แปลว่า : เจ้าเล่ห์
23. courageous, fearless
แปลว่า : ใจกล้า
24. generous
แปลว่า : ใจกว้าง
25. narrow-minded
แปลว่า : ใจแคบ
26. black heart
แปลว่า : ใจดำ
27. kind heart
แปลว่า : ใจดี
28. resolute
แปลว่า : ใจเด็ด
29. calm
แปลว่า : ใจเย็น
30. impatient
แปลว่า : ใจร้อน
31. honest
แปลว่า : ซื่อสัตย์
32. naughty
แปลว่า : ซุกซน
33. stubborn
แปลว่า : ดื้อ
34. frankly
แปลว่า : ตรงไปตรงมา
35. miserly
แปลว่า : ตระหนี่
36. conceited
แปลว่า : ทะนงตัว
37. cute, lovely
แปลว่า : น่ารัก
38. personality
แปลว่า : บุคลิกลักษณะ
39. economize
แปลว่า : ประหยัด
40. optimistic
แปลว่า : มองโลกในแง่ดี
41. courteous
แปลว่า : มีมารยาท
42. benevolent
แปลว่า : มีเมตตา
43. indifferent
แปลว่า : เย็นชา
44. superiority
แปลว่า : เย่อหยิ่ง
45. outspoken
แปลว่า : โผงผาง
46. careful
แปลว่า : รอบคอบ
47. chirpy
แปลว่า : ร่าเริง
48. ferocious
แปลว่า : ร้าย
49. innocent, naive
แปลว่า : ไร้เดียงสา
50. hesitate
แปลว่า : ลังเล
51. spread
แปลว่า : วู่วาม
52. careless
แปลว่า : สะเพร่า
53. calm and collected
แปลว่า : สุขุมเยือกเย็น
54. squander
แปลว่า : สุรุ่ยสุร่าย
55. insolent
แปลว่า : หยาบคาย
56. merciless
แปลว่า : เหี้ยมโหด
57. selfish
แปลว่า : เห็นแก่ตัว
58. kindly
แปลว่า : อ่อนโยน
59. weak
แปลว่า : อ่อนแอ
60. sensitive
แปลว่า : อ่อนไหวง่าย
61. wayward
แปลว่า : เอาแต่ใจ
62. brag
แปลว่า : โอ้อวด