การใช้ Can แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การใช้คำว่า Can มีความหมายได้ หลายแบบ เช่น
ถ้าเป็น (N) แปลว่า กระป๋อง ถ้าเป็น (AUX) แปลว่า สามารถ นั้นเองครับ

หลักการใช้มีดังนี้
1. การแสดงความสามารถ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

ประโยค : We can speak English well.
แปลว่า : พวกเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

ประโยค : You and I can sing Chinese songs.
แปลว่า : คุณกับฉันสามารถร้องเพลงจีนได้

2. ใช้แสดงการขออนุญาต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประโยค : Can I help you ?
แปลว่า : ฉันช่วยคุณได้ไหม

ประโยค : Can I go out ?
แปลว่า : ฉันขออนุญาตออกไปข้างนอกได้ไหม

เมื่อดูตัวอย่างแล้ว สรุปง่ายๆ ก็คือ การใช้ can คือ Subject + can + Verb….
กริยาที่ตามมาจะไม่ต้องเติม s,es หรือ ed ,ing ทั้งสิ้น ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

ในตัวอย่างที่ 2 can ซึ่งใช้แสดงการขออนุญาตนั้น นำ can ออกไปวางไว้ข้างประโยค และท้ายประโยค
ใส่ ? (question mark) และ can ใช้กับประธานทุกตัว
และรูปปฏิเสธของ can คือ cannot หรือถ้าย่อเป็นรูปย่อ = can’t ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประโยค : We can’t speak English.
แปลว่า : พวกเราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ

ประโยค : You and I can’t sing Chinese songs.
แปลว่า : คุณกับฉันไม่สามารถร้องเพลงจีนได้