คำคุณศัพท์ (Adjective) ภาษาอังกฤษ แบบสรุป

Adjective กับ ครูพี่โอเว่น

คือ คำที่ใช้ขยายคำนามให้ได้ใจความชัดเจยิ่งขึ้น ตัวอย่างประโยคดังนี้
เช่น This is a long stick.
แปลว่า : นี้เป็นไม้ที่ยาว
เป็นการบอกให้มราบถึงลักษณะของไม้
เช่น A fat boy is sitting there.
แปลว่า : เด็กผู้ชายอ้วนกำลังนั้งอยู่ตรงนั้น
เป็นการบอกให้ทราบลักษณะของเด็กผู้ชาย

Adjective นอกจากจะบอกลักษณะแล้ว ยังใช้ได้ดังต่อไปนี้

1. แสดงจำนวนนับ เช่น one, two, three etc.
เช่น I have three pens.
แปลว่า : ฉันมีปากกา 3 ด้าม

2. แสดงลำดับที่ เช่น first, second, third etc.
เช่น He is the first boy.
แปลว่า : เขาเป็นเด็กผู้ชายคนแรก

3. แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, his, her
เช่น He is my brother.
แปลว่า : เขาคือพี่ชายของฉัน

4. แสดงคุณภาพ เช่น good, bad, nice
เช่น He is smart.
แปลว่า : เขาเท่มากๆ

5. แสดงสีต่างๆ เช่น red , pink, green
เช่น My red book is there.
แปลว่า : หนังสือสีแดงของฉันอยู่ที่นั่น

6. แสดงขนาด, รูปร่าง, น้ำหนัก,ความสูง เช่น small, big, fat
เช่น That is table is empty.
แปลว่า : โต๊ะใหญ่ตัวนั้นว่างอยู่

7. เชื้อชาติ, ภาษา เช่น Thai , Japanese

8. บอกจำนวนที่ไม่ได้กำหนดอย่างแน่ชัด เช่น some, any