Saturday, January 16, 2021

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ร่างกาย 身体 (Shēntǐ)

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ร่างกาย 身体 (Shēntǐ)

คำศัพท์ภาษาจีน 35 คำ เกี่ยวกับร่างกาย (身体 Shēntǐ) กับเหล่าซือเว่น

คำศัพท์ภาษาจีน 35 คำ เกี่ยวกับร่างกาย จะบอกคุณทุกส่วนของร่างกายเป็นภาษาจีน ลองอ่านได้เลยครับ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1
ตัวจีน 头
พินอิน tóu
แปลว่า ศรีษะ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2
ตัวจีน 头发
พินอิน tóufà
แปลว่า เส้นผม

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3
ตัวจีน 前额
พินอิน qián é
แปลว่า หน้าผาก

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 4
ตัวจีน 脸
พินอิน liǎn
แปลว่า หน้า

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 5
ตัวจีน 眼
พินอิน yǎn
แปลว่า ตา

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 6
ตัวจีน 耳
พินอิน ěr
แปลว่า หู

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 7
ตัวจีน 口
พินอิน kǒu
แปลว่า ปาก

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 8
ตัวจีน 耳
พินอิน ěr
แปลว่า หู

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 9
ตัวจีน 鼻
พินอิน bí
แปลว่า จมูก

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 10
ตัวจีน 牙齿
พินอิน yǎchǐ
แปลว่า ฟัน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 11
ตัวจีน 牙龈
พินอิน yǎyǐn
แปล่า เหงือก

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 12
ตัวจีน 舌
พินอิน shé
แปลว่า ลิ้น

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 13
ตัวจีน 下巴
พินอิน xià bā
แปลว่า คาง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 14
ตัวจีน 脖子
พินอิน bózǐ
แปลว่า คอ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 15
ตัวจีน 胸部
พินอิน xiōngbù
แปลว่า หน้าอก

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 16
ตัวจีน 肚脐
พินอิน dùqí
แปลว่า สะดือ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 17
ตัวจีน 腹部
พินอิน fùbù
แปลว่า ท้อง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 18
ตัวจีน 背
พินอิน bèi
แปลว่า หลัง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 19
ตัวจีน 肩
พินอิน jiān
แปลว่า ไหล่

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 20
ตัวจีน 腰
พินอิน yāo
แปลว่า เอว

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 21
ตัวจีน 臀部
พินอิน túnbù
แปลว่า สะโพก

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 22
ตัวจีน 屁股
พินอิน pìgu
แปลว่า ก้น

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 23
ตัวจีน 脚
พินอิน jiǎo
แปลว่า เท้า

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 24
ตัวจีน 腿
พินอิน tuǐ
แปลว่า ขา

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 25
ตัวจีน 手掌
พินอิน shǒuzhāng
แปลว่า ฝ่ามือ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 26
ตัวจีน 拇指
พินอิน mŭzhǐ
แปลว่า นิ้วโป้ง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 27
ตัวจีน 食指
พินอิน shízhǐ
แปลว่า นิ้วชี้

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 28
ตัวจีน 中指
พินอิน zhōngzhǐ
แปลว่า นิ้วกลาง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 29
ตัวจีน 小指
พินอิน xiáo zhǐ
แปลว่า นิ้วก้อย

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 30
ตัวจีน 脚趾
พินอิน jiáo zhǐ
แปลว่า นิ้วเท้า

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 31
ตัวจีน 肋骨
พินอิน lèigǔ
แปลว่า ซี่โครง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 32
ตัวจีน 骨
พินอิน gǔ
แปลว่า กระดูก

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 33
ตัวจีน 脑
พินอิน nǎo
แปลว่า สมอง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 34
ตัวจีน 肺
พินอิน fèi
แปลว่า ปอด

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 35
ตัวจีน 心脏
พินอิน xīnzàng
แปลว่า หัวใจ

Recommend

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน กับ เหล่าซือเว่น 1. เทือกเขาหิมาลัย เนื้อหา : เทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูง ชิงไห่ - ธิเบต มีลักษณะโดยเป็นแนวทางจากทิศตะวันตกไปถึงทิศตะวันออก มีความยาว 2,450 กิโลเมตรจากใต้ถึง เหนือกว้างประมาณ 200-300 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับดำ 6,200 กิโลเมตร เพิ่มเติมความรู้ เนื้อหา : คำว่า "หิมาลัย"...

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái เร็ว เช้า ช้า สาย

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น 1.การใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า 2. การใช้ 才cái แปลว่า เพิ่งจะ /ช้า/สาย การเรียนเรื่อง การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น เป็นการเน้นเวลาละการดูเวลาเป็นของการใช้ภาษาจีนนั้นเองครับ...

คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为…所以…

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以... กับเหล่าซือเว่น การใช้ 因为.....,所以..... yīnwèi.... ,suǒyǐ... แปล = เพราะว่า............ดังนั้น.........… คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以.... จะต้องเอาเหตุขึ้นก่อนละตามด้วยผลนั้นเองครับ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเถอะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以 กับเหล่าซือเว่น เช่น ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 1 因为下雨, 所以我没来。 Yīnwèi xiàyǔ, suǒyǐ Wǒ méi lái. แปลว่า เพราะว่าฝนตก...

ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของประเทศจีน กับ เหล่าซือเวน 1. ทรัพยากรแร่ธาตุ ของประเทศจีน จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีทรัพยากรแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์ปีคศ 2002แร่ธาตุที่ค้นพบแล้วมี 157 ชนิด ซึ่งบางชนิดอยู่ในประเทศจีนเท่านั้น ถ่านหินก็เป็นพลังงานสำคัญของจีนปริมาณการผลิตคิดเป็น 30% ของปริมาณการผลิตของโลก จีนมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองน้ำมันที่สำคัญบนแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ทางทรัพยากร ปริมาณรวมทรัพยากรแร่ธาตุเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เนื่องจากจีนมีประชากรมากมาย ดังนั้นปริมาณทรัพยากรเฉลี่ยต่อหัวซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 53 ของโลก 2. ทรัพยากรสัตว์ ของประเทศจีน จีนมีทรัพยากรสัตว์ประเภทต่างๆมากมายคิดเป็น...