Tuesday, September 22, 2020

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ธนาคาร 银行 (Yínháng)

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ธนาคาร 银行 (Yínháng)

คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำ เกี่ยวกับ ธนาคาร (银行 Yínháng) กับเหล่าซือเว่น

คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเป็นภาษาจีน ลองศึกษาดูนะครับมีแต่ความรู้ดีๆ ทั้งนั้น

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1
ตัวจีน 帐户
พินอิน zhànghù
แปลว่า บัญชี

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2
ตัวจีน 开帐户
พินอิน kāizhànghù
แปลว่า เปิดบัญชี

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3
ตัวจีน 账号
พินอิน zhànghào
แปลว่า เลขที่บัญชี

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 4
ตัวจีน 存钱
พินอิน cúnqián
แปลว่า ฝากเงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 5
ตัวจีน 储蓄
พินอิน chǔxù
แปลว่า ออมทรัพย์

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 6
ตัวจีน 储蓄存款
พินอิน chúxùcúnkuǎn
แปลว่า ฝากออมทรัพย์

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 7
ตัวจีน 储蓄账户
พินอิน chúxùzhànghù
แปลว่า บัญชีออมทรัพย์

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 8
ตัวจีน 定期存款
พินอิน dìngqīcúnkuǎn
แปลว่า ฝากประจำ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 9
ตัวจีน 活期
พินอิน huóqī
แปลว่า กระแสรายวัน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 10
ตัวจีน 定期
พินอิน dìngqī
แปลว่า ประจำ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 11
ตัวจีน 定期存款
พินอิน dìngqīcúnkuǎn
แปลว่า บัญชีเงินฝากประจำ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 12
ตัวจีน 活期存款帐户
พินอิน huóqīcúnkuăn
แปลว่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 13
ตัวจีน 取钱
พินอิน qǔqián
แปลว่า ถอนเงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 14
ตัวจีน 零钱
พินอิน língqián
แปลว่า เงินย่อย

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 15
ตัวจีน 现金
พินอิน xiànjīn
แปลว่า เงินสด

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 16
ตัวจีน 利息
พินอิน lìxī
แปลว่า ดอกเบี้ย

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 17
ตัวจีน 纸币
พินอิน zhǐ bì
แปลว่า ธนบัตร

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 18
ตัวจีน 硬币
พินอิน yìngbì
แปลว่า เงินเหรียญ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 19
ตัวจีน 换钱
พินอิน huànqián
แปลว่า แลกเปลี่ยนเงินตรา

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 20
ตัวจีน 汇率
พินอิน huìlǜ
แปลว่า อัตราแลกเปลี่ยน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 21
ตัวจีน 支票
พินอิน Zhīpiào
แปลว่า เช็คธนาคาร

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 22
ตัวจีน 付款人
พินอิน fùkuǎnrén
แปลว่า ผู้สั่งจ่าย

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 23
ตัวจีน 收款人
พินอิน shōukuǎnrén
แปลว่า ผู้รับเงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 24
ตัวจีน 现金支票
พินอิน xiànjīnzhīpiào
แปลว่า เช็คเงินสด

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 25
ตัวจีน 旅行支票
พินอิน lǚxíngzhīpiào
แปลว่า เช็คเดินทาง

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 26
ตัวจีน 转账支票
พินอิน zhuǎnzhàngzhīpiào
แปลว่า โอนเช็ค

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 27
ตัวจีน 银行手续费
พินอิน yínhángshǒuxùfèi
แปลว่า ค่าธรรมเนียมธนาคาร

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 28
ตัวจีน 贷款
พินอิน dàikuǎn
แปลว่า กู้เงิน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 29
ตัวจีน 确定
พินอิน quèdìng
แปลว่า ยืนยัน

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 30
ตัวจีน 取消
พินอิน qǔxiāo
แปลว่า ยกเลิก

Recommend

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ธนาคาร 银行 (Yínháng)

คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำ เกี่ยวกับ ธนาคาร (银行 Yínháng) กับเหล่าซือเว่น คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเป็นภาษาจีน ลองศึกษาดูนะครับมีแต่ความรู้ดีๆ ทั้งนั้น คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1 ตัวจีน 帐户 พินอิน zhànghù แปลว่า บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2 ตัวจีน 开帐户 พินอิน kāizhànghù แปลว่า เปิดบัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3 ตัวจีน 账号 พินอิน zhànghào แปลว่า เลขที่บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 4 ตัวจีน 存钱 พินอิน...

50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

Part 1 : 50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย กับ ครูพี่โอเว่น ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เรามาลองอ่านกันสักหน่อยสิครับว่า 50 เรื่องในประเทศไทยเรารู้กันหมดหรือยัง ? 1. ประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไหร่? ตอบ 513,115 ตารากิโลเมตร มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออก รองจาก อินโดนีเซีย และ พม่า 2. บริเวณใดแคบสุดในประเทศไทย? ตอบ ตำบลคลองวาฬ...

เทคนิค เคล็ดลับ อยากเก่งภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่ชอบอ่านหนังสือ

ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบท่องศัพท์ แต่อยากเก่งภาษาญี่ปุ่น หลายๆ คนคงเบื่อกับการพยายามอ่านหนังสือ นั่งท่องไวยากรณ์กันทั้งวันทั้งคืน นั่งจ้องแต่ตัวหนังสือในกระดาษ วันนี้เรามีวีธีการต่างๆ มาแนะนำ และพักการอ่านในตำราไว้แค่นั้นก่อนดีกว่าค่ะ ตอนเราเกิดมาเราก็เริ่มจากการฟังแล้วก็พูดตาม ตอนนี้เราก็ลองวิธีนั้นกันอีกครั้งนะคะ หมั่นฟังบ่อยๆ พูดตามบ่อยๆ ก็จะทำให้เราพูดได้แบบเจ้าของภาษาเลยทีเดียว เรามาฝึกภาษาญี่ปุ่นให้เก่งขึ้นได้ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และได้ผลดีทีเดียวเลยค่ะ 1. ฟังเพลงภาษาญี่ปุ่น เมื่อเราฟังบ่อยๆ ก็จะคุ้นชินกับสำเนียงเจ้าของภาษา และเมื่อเจอเพลงที่เราชอบก็ลองหาความหมาย เราก็จะได้ศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ ไม่เครียดอีกด้วย อาบน้ำไปร้องเพลงไป เท่ากับได้สำเนียงได้คำศัพท์เลยนะคะ 2. ทำเกมทายคำศัพท์ ลองปรับแต่งกับกิจกรรมที่เราชอบ เช่น...

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค คือ S+had+v.3 หลักการใช้ Past Perfect Tense 1. ใช้คู่กับ Past Simple Tense โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้ Past Perfect Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดหลังในอดีตใช้ Past Simple Tense มักจะมีคำว่า "before...