คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำเกี่ยวกับ ฟัน 牙 yá กับเหล่าซือเว่น

คำศัพท์ทั่วไปที่เราควรรู้นั้นคือ ฟัน นั้นเอง ในปากของเรามีทั้ง ฟัน เหงือก รากฟัน เรามาดูกันว่า คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำเกี่ยวกับ ฟันมีอะไรบ้าง มาอ่านกันเลยครับ

ศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1
ตัวจีน 中切牙
พินอิน zhōngqièyá
แปลว่า ฟันหน้า

ศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2
ตัวจีน 侧切牙
พินอิน cèqièyá
แปลว่า ฟันด้านข้าง

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 3
ตัวจีน 尖牙
พินอิน jiānyá
แปลว่า ฟันเขี้ยว

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 4
ตัวจีน 臼齿
พินอิน jiùchǐ
แปลว่า ฟันกราม

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 5
ตัวจีน 阻生牙
พินอิน zǔshēngyá
แปลว่า ฟันคุด

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 6
ตัวจีน 蛀牙
พินอิน zhùyá
แปลว่า ฟันผุ

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 7
ตัวจีน 牙医
พินอิน yáyī
แปลว่า หมอฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 8
ตัวจีน 乳牙
พินอิน rǔyá
แปลว่า ฟันน้ำนม

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 9
ตัวจีน 恒牙
พินอิน héngyá
แปลว่า ฟันแท้

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 10
ตัวจีน 白牙
พินอิน báiyá
แปลว่า ฟันขาว

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 11
ตัวจีน 牙痛
พินอิน yá tòng
แปลว่า ปวดฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 12
ตัวจีน 牙齿碎裂
พินอิน yáchǐ suìliè
แปลว่า ฟันแตกหัก

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 13
ตัวจีน 牙齿歪斜
พินอิน yáchǐ wāixié
แปลว่า ฟันเอียง

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 14
ตัวจีน 牙缝
พินอิน yáfèng
แปลว่า ซอกฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 15
ตัวจีน 牙龈
พินอิน yá yín
แปลว่า เหงือก

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 16
ตัวจีน 牙周病
พินอิน yázhōubìng
แปลว่า โรคเหงือก

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 17
ตัวจีน 牙冠
พินอิน yáguàn
แปลว่า ครอบฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 18
ตัวจีน 象牙质
พินอิน xiàngyázhì
แปลว่า เนื้อฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 19
ตัวจีน 牙神经
พินอิน yáshénjīng
แปลว่า เส้นประสาทฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 20
ตัวจีน 牙垢
พินอิน yágòu
แปลว่า หินปูน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 21
ตัวจีน 除牙垢
พินอิน chúyágòu
แปลว่า ขูดหินปูน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 22
ตัวจีน 假牙
พินอิน jiǎyá
แปลว่า ฟันปลอม

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 23
ตัวจีน 牙齿矫正
พินอิน yáchǐ jiǎozhèng
แปลว่า จัดฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 24
ตัวจีน 口臭
พินอิน kǒuchòu
แปลว่า มีกลิ่นปาก

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 25
ตัวจีน 缺牙
พินอิน quēyá
แปลว่า ฟันหรอ

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 26
ตัวจีน 削牙
พินอิน xiāoyá
แปลว่า กรอฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 27
ตัวจีน 补牙
พินอิน bǔ yá
แปลว่า อุดฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 28
ตัวจีน 镶牙
พินอิน xiāng yá
แปลว่า เลี่ยมฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 29
ตัวจีน 拔牙
พินอิน báyá
แปลว่า ถอนฟัน

ศัพท์ภาษาจีนตัวที่ 30
ตัวจีน 根管
พินอิน gēnguǎn
แปลว่า รากฟัน