Saturday, January 16, 2021

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK4 ออกสอบชัวร์!

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK4 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK 4 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเตรียมตัวสอบ HSK4 จำนวนคำศัพท์ 50 คำ เน้นๆ ออกสอบแน่ๆ โดย เหล่าซือโอเว่น

มีคำศัพท์ภาษาจีนแค่ 50 เอง เราต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้นะครับ รับรองสอบ HSK4 ผ่านแน่นอน เราลองมาดูกันนะว่ามีคำwไหนบ้าง เริ่ม !

คำศัพท์จีนคำที่ 1
ตัวจีน 爱情
พินอิน ài qínɡ
แปลว่า ความรัก

คำศัพท์จีนคำที่ 2
ตัวจีน 安排
พินอิน ān pái
แปลว่า จัด

คำศัพท์จีนคำที่ 3
ตัวจีน 安全
พินอิน ān quán
แปลว่า ปลอดภัย , ความปลอดภัย

คำศัพท์จีนคำที่ 4
ตัวจีน 暗
พินอิน àn
แปลว่า มืด , อย่างลับๆ

คำศัพท์จีนคำที่ 5
ตัวจีน 按时
พินอิน àn shí
แปลว่า ตามเวลา

คำศัพท์จีนคำที่ 6
ตัวจีน 按照
พินอิน àn zhào
แปลว่า ตาม , อิง

คำศัพท์จีนคำที่ 7
ตัวจีน 包括
พินอิน bāo kuò
แปลว่า รวมทั้ง

คำศัพท์จีนคำที่ 8
ตัวจีน 保护
พินอิน bǎo hù
แปลไทย คุ้มครอง

คำศัพท์จีนคำที่ 9
ตัวจีน 保证
พินอิน bǎo zhènɡ
แปลว่า รับรอง , รับประกัน

คำศัพท์จีนคำที่ 10
ตัวจีน 抱
พินอิน bào
แปลว่า อุ้ม ,โอบ

คำศัพท์จีนคำที่ 11
ตัวจีน 抱歉
พินอิน bào qiàn
แปลว่า ขอโทษ

คำศัพท์จีนคำที่ 12
ตัวจีน 报道
พินอิน bào dào
แปลว่า รายงานข่าว ,ข่าว

คำศัพท์จีนคำที่ 13
ตัวจีน 报名
พินอิน bào mínɡ
แปลว่า สมัคร

คำศัพท์จีนคำที่ 14
ตัวจีน 倍
พินอิน bèi
แปลว่า เท่า , เท่าตัว

คำศัพท์จีนคำที่ 15
ตัวจีน 本来
พินอิน běn lái
แปลว่า เดิมที , แท้จริง ,

คำศัพท์จีนคำที่ 16
ตัวจีน 笨
พินอิน bèn
แปลว่า โง่

คำศัพท์จีนคำที่ 17
ตัวจีน 笔记本
พินอิน bǐ jì běn
แปลว่า สมุดบันทึก , notebook PC

คำศัพท์จีนคำที่ 18
ตัวจีน 毕业
พินอิน bì yè
แปลว่า สำเร็จการศึกษา

คำศัพท์จีนคำที่ 19
ตัวจีน 遍
พินอิน biàn
แปลว่า รอบ ( คำศัพท์บอกจำนวน )

คำศัพท์จีนคำที่ 20
ตัวจีน 标准
พินอิน biāo zhǔn
แปลว่า มาตรฐาน

คำศัพท์จีนคำที่ 21
ตัวจีน 表达
พินอิน biǎo dá
แปลว่า แสดงออก ,ถ่ายทอด

คำศัพท์จีนคำที่ 22
ตัวจีน 表格
พินอิน biǎo ɡé
แปลว่า ตาราง

คำศัพท์จีนคำที่ 23
ตัวจีน 表扬
พินอิน biǎo yánɡ
แปลว่า ชมเชย

คำศัพท์จีนคำที่ 24
ตัวจีน 饼干
พินอิน bǐnɡ ɡān
แปลว่า ขนมปังกรอบ

คำศัพท์จีนคำที่ 25
ตัวจีน 并且
พินอิน bìnɡ qiě
แปลว่า และอีกอย่าง

คำศัพท์จีนคำที่ 26
ตัวจีน 博士
พินอิน bó shì
แปลว่า ปริญญาเอก

คำศัพท์จีนคำที่ 27
ตัวจีน 不但
พินอิน bú dàn
แปลว่า ไม่เพียงแต่…

คำศัพท์จีนคำที่ 28
ตัวจีน 不过
พินอิน bú ɡuò
แปลว่า เพียงแต่…

คำศัพท์จีนคำที่ 29
ตัวจีน 不得不
พินอิน bù dé bù
แปลว่า จำเป็นต้อง… , ไม่…ไม่ได้

คำศัพท์จีนคำที่ 30
ตัวจีน 不管
พินอิน bù ɡuǎn
แปลว่า ไม่ว่าจะ…

คำศัพท์จีนคำที่ 31
ตัวจีน 不仅
พินอิน bù jǐn
แปลว่า ไม่เพียงแต่…เท่านั้น

คำศัพท์จีนคำที่ 32
ตัวจีน 部分
พินอิน bù fen
แปลว่า ส่วน , ภาค

คำศัพท์จีนคำที่ 33
ตัวจีน 擦
พินอิน cā
แปลว่า เช็ด

คำศัพท์จีนคำที่ 34
ตัวจีน 猜
พินอิน cāi
แปลว่า ทาย หรือ เดา

คำศัพท์จีนคำที่ 35
ตัวจีน 材料
พินอิน cái liào
แปลว่า วัสดุ , ข้อมูล , วัตถุดิบ

คำศัพท์จีนคำที่ 36
ตัวจีน 参观
พินอิน cān ɡuān
แปลว่า เข้าชม

คำศัพท์จีนคำที่ 37
ตัวจีน 差不多
พินอิน chà bu duō
แปลว่า ต่างกันไม่มาก , พอๆกัน

คำศัพท์จีนคำที่ 38
ตัวจีน 尝
พินอิน chánɡ
แปลว่า ชิม

คำศัพท์จีนคำที่ 39
ตัวจีน 长城
พินอิน chánɡ chénɡ
แปลว่า กำแพงเมืองจีน

คำศัพท์จีนคำที่ 40
ตัวจีน 长江
พินอิน chánɡ jiānɡ
แปลว่า แม่น้ำแยงซีเกียง

คำศัพท์จีนคำที่ 41
ตัวจีน 场
พินอิน chǎnɡ
แปลว่า ศัพท์บอกจำนวนการแสดง(ตอน , ฉาก , รอบ) , สนาม , ลาน

คำศัพท์จีนคำที่ 42
ตัวจีน 超过
พินอิน chāo ɡuò
แปลว่า แซงหน้าไป , ล้ำหน้า , เกิน

คำศัพท์จีนคำที่ 43
ตัวจีน 吵
พินอิน chǎo
แปลว่า ทะเลาะ , เสียงดัง

คำศัพท์จีนคำที่ 44
ตัวจีน 乘坐
พินอิน chénɡ zuò
แปลว่า โดยสาร

คำศัพท์จีนคำที่ 45
ตัวจีน 成功
พินอิน chénɡ ɡōnɡ
แปลว่า ประสบความสำเร็จ

คำศัพท์จีนคำที่ 46
ตัวจีน 成熟
พินอิน chénɡ shú
แปลว่า สุกงอม , (การวางตัว , คิดวิเคราะห์เป็นอาทิ)หนักแน่น

คำศัพท์จีนคำที่ 47
ตัวจีน 成为
พินอิน chénɡ wéi
แปลว่า กลายเป็น…

คำศัพท์จีนคำที่ 48
ตัวจีน 诚实
พินอิน chénɡ shí
แปลว่า ซื่อสัตย์

คำศัพท์จีนคำที่ 49
ตัวจีน 吃惊
พินอิน chī jīnɡ
แปลว่า สะดุ้งตกใจ , ตะลึง

คำศัพท์จีนคำที่ 50
ตัวจีน 重新
พินอิน chónɡ xīn
แปลว่า เอาใหม่ , …ใหม่ (อีกครั้งหนึ่ง)

Recommend

การฝึกแบบ Functional Training Program คืออะไร ทำอย่างไร

Functional Training เป็นการฝึกการพัฒนาร่างกายเพื่อให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่การพัฒนาเฉพาะส่วนอย่างการยกน้ำหนักทั่วไป แต่การออกกำลังกายแบบ Functional Training เป็นการเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง ทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวและรักษาความมั่นคงได้ดี ช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันได้รวดเร็วขึ้น โดยหลักการสำคัญของวิธีฝึกแบบ Functional Training คือการประยุกต์การออกกำลังกายแบบองค์รวม คือทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานอย่างสัมพันธ์กันมากกว่าการฝึกหรือออกกำลังกายโดยแยกกล้ามเนื้อออกเป็นส่วนๆ Functional Training...

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ธนาคาร 银行 (Yínháng)

คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำ เกี่ยวกับ ธนาคาร (银行 Yínháng) กับเหล่าซือเว่น คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเป็นภาษาจีน ลองศึกษาดูนะครับมีแต่ความรู้ดีๆ ทั้งนั้น คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1 ตัวจีน 帐户 พินอิน zhànghù แปลว่า บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2 ตัวจีน 开帐户 พินอิน kāizhànghù แปลว่า เปิดบัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3 ตัวจีน 账号 พินอิน zhànghào แปลว่า เลขที่บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 4 ตัวจีน 存钱 พินอิน...

คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为…所以…

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以... กับเหล่าซือเว่น การใช้ 因为.....,所以..... yīnwèi.... ,suǒyǐ... แปล = เพราะว่า............ดังนั้น.........… คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以.... จะต้องเอาเหตุขึ้นก่อนละตามด้วยผลนั้นเองครับ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเถอะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为...所以 กับเหล่าซือเว่น เช่น ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 1 因为下雨, 所以我没来。 Yīnwèi xiàyǔ, suǒyǐ Wǒ méi lái. แปลว่า เพราะว่าฝนตก...

การใช้เทนส์ Present Simple Tense

Present Simple Tense กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าหัวใจหลักสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษคืออะไร นั้นคือ “การเวลา”นั้นเอง วันนี้เรามาดู Present Simple Tense แต่สิ่งที่สำคัญของการใช้ Present Simple Tense คือการอย่าลืม Adverbs of Time ละเดี๋ยวมาดูกันแบบสรุปเข้าใจง่ายกันเลยดีกว่า ลุย! 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติ 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำเป็นบ่อยๆ สม่ำเสมอ ทั้ง 3...