Sunday, January 24, 2021

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK3 ออกสอบชัวร์!

Home เรียนภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK3 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK3 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเตรียมตัวสอบ HSK3 จำนวนคำศัพท์ 50 คำ เน้นๆ ออกสอบแน่ๆ โดย เหล่าซือโอเว่น
มีคำศัพท์ภาษาจีนแค่ 50 เอง เราต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้นะครับ รับรองสอบ HSK3 ผ่านแน่นอน เราลองมาดูกันนะว่ามีคำไรบ้าง เริ่ม !

คำศัพท์จีนที่ 1
ตัวจีน 一共
พินอิน Yīgòng
แปลว่า ทั้งหมด

คำศัพท์จีนที่ 2
ตัวจีน 周末
พินอิน zhōumò
แปลว่า สุดสัปดาห์

คำศัพท์จีนที่ 3
ตัวจีน 特别
พินอิน tèbié
แปลว่า เป็นพิเศษ

คำศัพท์จีนที่ 4
ตัวจีน 香蕉
พินอิน xiāngjiāo
แปลว่ากล้วยหอม

คำศัพท์จีนที่ 5
ตัวจีน 舒服
พินอิน shūfú
แปลว่า สบาย

คำศัพท์จีนที่ 6
ตัวจีน 月亮
พินอิน yuèliàng
แปลว่า พระจันทร์

คำศัพท์จีนที่ 7
ตัวจีน 头发
พินอิน tóufǎ
แปลว่า เส้นผม

คำศัพท์จีนที่ 8
ตัวจีน 世界
พินอิน shìjiè
แปลว่า โลก

คำศัพท์จีนที่ 9
ตัวจีน 文化
พินอิน wénhuà
แปลว่า วัฒนธรรม

คำศัพท์จีนที่ 10
ตัวจีน 有名
พินอิน yǒumíng
แปลว่า มีชื่อเสียง

คำศัพท์จีนที่ 11
ตัวจีน 上网
พินอิน shàngwǎng
แปลว่า อินเตอร์เนท

คำศัพท์จีนที่ 12
ตัวจีน 一直
พินอิน yīzhí
แปลว่า โดยตลอด

คำศัพท์จีนที่ 13
ตัวจีน 又
พินอิน yòu
แปลว่า อีก(แล้ว)

คำศัพท์จีนที่ 14
ตัวจีน 游戏
พินอิน yóuxì
แปลว่า เกมส์

คำศัพท์จีนที่ 15
ตัวจีน 用
พินอิน yòng
แปลว่า ใช้

คำศัพท์จีนที่ 16
ตัวจีน 影响
พินอิน yǐngxiǎng
แปลว่า ผลกระทบ

คำศัพท์จีนที่ 17
ตัวจีน 应该
พินอิน yīnggāi
แปลว่า ควรจะ

คำศัพท์จีนที่ 18
ตัวจีน 饮料
พินอิน yǐnliào
แปลว่า เครื่องดื่ม

คำศัพท์จีนที่ 19
ตัวจีน 银行
พินอิน yínháng
แปลว่า ธนาคาร

คำศัพท์จีนที่ 20
ตัวจีน 音乐
พินอิน yīnyuè
แปลว่า ดนตรี

คำศัพท์จีนที่ 21
ตัวจีน 以前
พินอิน yǐqián
แปลว่า เมื่อก่อน

คำศัพท์จีนที่ 22
ตัวจีน 一边
พินอิน yībiān
แปลว่า ไปด้วย

คำศัพท์จีนที่ 23
ตัวจีน 元
พินอิน yuán
แปลว่า หยวน

คำศัพท์จีนที่ 24
ตัวจีน 一般
พินอิน yībān
แปลว่า ธรรมดา

คำศัพท์จีนที่ 25
ตัวจีน 一样
พินอิน yīyàng
แปลว่า เหมือนกัน

คำศัพท์จีนที่ 26
ตัวจีน 一会儿
พินอิน yíhuì
แปลว่า สักครู่

คำศัพท์จีนที่ 27
ตัวจีน 一定
พินอิน yīdìng
แปลว่า แน่นอน

คำศัพท์จีนที่ 28
ตัวจีน 爷爷
พินอิน yéye
แปลว่า ปู่

คำศัพท์จีนที่ 29
ตัวจีน 要求
พินอิน yāoqiú
แปลว่า ขอร้อง

คำศัพท์จีนที่ 30
ตัวจีน 选择
พินอิน xuǎnzé
แปลว่า เลือก

คำศัพท์จีนที่ 31
ตัวจีน 需要
พินอิน xūyào
แปลว่า ต้องการ

คำศัพท์จีนที่ 32
ตัวจีน 熊猫
พินอิน xióngmāo
แปลว่า หมีแพนด้า

คำศัพท์จีนที่ 33
ตัวจีน 遇到
พินอิน yù dào
แปลว่า พบเจอ

คำศัพท์จีนที่ 34
ตัวจีน 愿意
พินอิน yuànyì

คำศัพท์จีนที่ 35
ตัวจีน 信用卡
พินอิน xìnyòngkǎ
แปลว่า บัตรเครดิต

คำศัพท์จีนที่ 36
ตัวจีน 种
พินอิน zhǒng
แปลว่า ประเภท

คำศัพท์จีนที่ 37
พินอิน 作业
พินอิน zuòyè
แปลว่า การบ้าน

คำศัพท์จีนที่ 38
ตัวจีน 最近
พินอิน zuìjìn
แปลว่า หมู่นี้

คำศัพท์จีนที่ 39
ตัวจีน 嘴
พินอิน zuǐ
แปลว่า ปาก

คำศัพท์จีนที่ 40
ตัวจีน 总是
พินอิน zǒng shì
แปลว่า เสมอๆ ตลอดเวลา

คำศัพท์จีนที่ 41
ตัวจีน 洗澡
พินอิน xǐzǎo
แปลว่า อาบน้ำ

คำศัพท์จีนที่ 42
ตัวจีน 完成
พินอิน wánchéng
แปลว่า เสร็จ สำเร็จ

คำศัพท์จีนที่ 43
ตัวจีน 作用
พินอิน zuòyòng
แปลว่า ผลกระทบ

คำศัพท์จีนที่ 44
ตัวจีน 西
พินอิน xi
แปลว่า ทิศตะวันตก

คำศัพท์จีนที่ 45
ตัวจีน 为
พินอิน wèi
แปลว่า เพื่อ

คำศัพท์จีนที่ 46
ตัวจีน 碗
พินอิน wǎn
แปลว่า ถ้วย ชาม

คำศัพท์จีนที่ 47
ตัวจีน 万
พินอิน wàn
แปลว่า หมื่น

คำศัพท์จีนที่ 48
ตัวจีน 忘记
พินอิน wàngjì 49 wèile 50 wèi
แปลว่า ลืม

คำศัพท์จีนที่ 49
ตัวจีน 为了
พินอิน wèile
แปลว่า เพื่อ

คำศัพท์จีนที่ 50
ตัวจีน 位
พินอิน wèi
แปลว่า ที่(ลักษณะนานของคน)

Recommend

การใช้ 会 Huì กับ 能 ความสามารถ ความเป็นไปได้

การใช้ 会 Huì กับ 能 néng กับเหล่าซือเว่น เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน 1. การใช้ 会 Huì แปลว่า สามารถ (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)แบ่งการใช้ได้ 2 วิธี 1.1 แสดงความสามารถ 1.2 แสดงความเป็นไปได้ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคของ การใช้ 会 Huì กับเหล่าซือเว่น =我会说汉语。 แสดงความสามารถ Wǒ huì shuō...

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น ในส่วนของการเติม -ed นี้จะแบ่งหลักๆ เป็น 7 แบบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ แบบที่ 1 ตามปกติเราจะเปลี่ยน กริยาช่องที่ 1 ให้เป็นกริยาช่อง 2 โดยการเติม -ed เข้าท้ายคำ ตัวอย่างเช่น wait - waited ask - asked clean...

การเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์ Comparison of Adjective

การเปรียบเทียบ Comparison of Adjective กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าการจะพูดว่า เธอสวยเท่ากับฉันเลย ฉันสวยมากกว่าเธอ หรือ ฉันสวยที่สุดในห้องล่ะ รู้ไหมครับ ภาษาอังกฤษได้แบ่ง การเปรียบเทียบออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับนั้น ดังนี้ 1. Positive Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ 2. Comparative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นกว่า 3. Superlative...

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยคของ Future Continuous Tense คือ Subject + will,shall + be + V.ing หลักการใช้ Future Continuous Tense มีดังนี้ 1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงว่าพอถึงเวลานั้นในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นจะกำลังดำเนินอยู่ มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในอนาคต ตัวอย่างประโยคเช่น She will...