คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK2 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเตรียมตัวสอบ HSK2 จำนวนคำศัพท์ 50 คำ เน้นๆ ออกสอบแน่ๆ โดย เหล่าซือโอเว่น

มีคำศัพท์ภาษาจีนแค่ 50 เอง เราต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้นะครับ รับรองสอบ HSK2 ผ่านแน่นอน เราลองมาดูกันนะว่ามีคำไรบ้าง เริ่ม !

คำศัพท์จีนที่ 1
ตัวจีน 累
พินอิน lèi
แปลว่า เหนื่อย

คำศัพท์จีนที่ 2
ตัวจีน 冷
พินอิน lěng
แปลว่า เย็น

คำศัพท์จีนที่ 3
ตัวจีน 快乐
พินอิน kuàilè
แปลว่า มีความสุข

คำศัพท์จีนที่ 4
ตัวจีน 里
พินอิน lǐ
แปลว่า ข้างใน หรือ ใน

คำศัพท์จีนที่ 5
ตัวจีน 离
พินอิน lí
แปลว่า จาก

คำศัพท์จีนที่ 6
ตัวจีน 旅游
พินอิน lǚyóu
แปลว่า ท่องเที่ยว

คำศัพท์จีนที่ 7
ตัวจีน 吗
พินอิน ma
แปลว่า ไหม (ใช้ในประโยคคำถาม)

คำศัพท์จีนที่ 8
ตัวจีน 妈妈
พินอิน māma
แปลว่า แม่

คำศัพท์จีนที่ 9
ตัวจีน 买
พินอิน mǎi
แปลว่า ซื้อ

คำศัพท์จีนที่ 10
ตัวจีน 慢
พินอิน màn
แปลว่า ช้า

คำศัพท์จีนที่ 11
ตัวจีน 忙
พินอิน máng
แปลว่า ยุ้ง

คำศัพท์จีนที่ 12
ตัวจีน 猫
พินอิน māo
แปลว่า แมว

คำศัพท์จีนที่ 13
ตัวจีน 没
พินอิน méi
แปลว่า ไม่

คำศัพท์จีนที่ 14
ตัวจีน 没关系
พินอิน méiguānxi
แปลว่า ไม่เป็นไร

คำศัพท์จีนที่ 15
ตัวจีน 每
พินอิน měi
แปลว่า แต่ละ

คำศัพท์จีนที่ 16
ตัวจีน 妹妹
พินอิน mèimei
แปลว่า น้องสาว

คำศัพท์จีนที่ 17
ตัวจีน 米饭
พินอิน mǐfàn
แปลว่า ข้าว

คำศัพท์จีนที่ 18
ตัวจีน 明天
พินอิน míngtiān
แปลว่า พรุ่งนี้

คำศัพท์จีนที่ 19
ตัวจีน 名字
พินอิน míngzi
แปลว่า ชื่อ

คำศัพท์จีนที่ 20
ตัวจีน 哪儿
พินอิน nǎr
แปลว่า ที่ไหน

คำศัพท์จีนที่ 21
ตัวจีน 那
พินอิน nà
แปลว่า นั้น

คำศัพท์จีนที่ 22
ตัวจีน 男人
พินอิน nánrén
แปลว่า ผู้ชาย หรือ คน

คำศัพท์จีนที่ 23
ตัวจีน 呢
พินอิน ne
แปลว่า ล่ะ (คำลงท้าย)

คำศัพท์จีนที่ 24
ตัวจีน 能
พินอิน néng
แปลว่า สามาราถ

คำศัพท์จีนที่ 25
ตัวจีน 年
พินอิน nián
แปลว่า ปี

คำศัพท์จีนที่ 26
ตัวจีน 牛奶
พินอิน niúnǎi
แปลว่า นมวัว

คำศัพท์จีนที่ 27
ตัวจีน 跑步
พินอิน pǎobù
แปลว่า วิ่ง

คำศัพท์จีนที่ 28
ตัวจีน 朋友
พินอิน péngyou
แปลว่า เพื่อน

คำศัพท์จีนที่ 29
ตัวจีน 便宜
พินอิน piányi
แปลว่า ถูก

คำศัพท์จีนที่ 30
ตัวจีน 票
พินอิน piào
แปลว่า ตั๋ว

คำศัพท์จีนที่ 31
ตัวจีน 漂亮
พินอิน piàoliang
แปลว่า สวย

คำศัพท์จีนที่ 32
ตัวจีน 苹果
พินอิน píngguǒ
แปลว่า แอปเปิ้ล

คำศัพท์จีนที่ 33
ตัวจีน 妻子
พินอิน qīzi
แปลว่า ภรรยา

คำศัพท์จีนที่ 34
ตัวจีน 起床
พินอิน qǐchuáng
แปลว่า ตื่นนอน

คำศัพท์จีนที่ 35
ตัวจีน 千
พินอิน qiān
แปลว่า พัน (หลักพัน)

คำศัพท์จีนที่ 36
ตัวจีน 钱
พินอิน qián
แปลว่า เงิน

คำศัพท์จีนที่ 37
ตัวจีน 前面
พินอิน qiánmian
แปลว่า ด้านหน้า

คำศัพท์จีนที่ 38
ตัวจีน 晴
พินอิน qíng
แปลว่า ชัดเจน

คำศัพท์จีนที่ 39
ตัวจีน 请
พินอิน qǐng
แปลว่า เชิญ

คำศัพท์จีนที่ 40
ตัวจีน 去
พินอิน qù
แปลว่า ไป

คำศัพท์จีนที่ 41
ตัวจีน 去年
พินอิน qùnián
แปลว่า ปีที่แล้ว

คำศัพท์จีนที่ 42
ตัวจีน 让
พินอิน ràng
แปลว่า ทำ

คำศัพท์จีนที่ 43
ตัวจีน 热
พินอิน rè
แปลว่า ร้อน

คำศัพท์จีนที่ 44
ตัวจีน 日
พินอิน rì
แปลว่า พระอาทิตย์ , วัน

คำศัพท์จีนที่ 45
ตัวจีน 商店
พินอิน shāngdiàn
แปลว่า ร้านค้า

คำศัพท์จีนที่ 46
ตัวจีน 身体
พินอิน shēntǐ
แปลว่า ร่างกาย

คำศัพท์จีนที่ 47
ตัวจีน 生病
พินอิน shēngbìng
แปลว่า ป่วย

คำศัพท์จีนที่ 48
ตัวจีน 生日
พินอิน shēngrì
แปลว่า วันเกิด

คำศัพท์จีนที่ 49
ตัวจีน 所以
พินอิน suǒyǐ
แปลว่า ดังนั้น

คำศัพท์จีนที่ 50
ตัวจีน 送
พินอิน Sòng
แปลว่า ส่ง