Sunday, April 18, 2021

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

Home เรียนภาษาจีน การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น

ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า “พินอิน” เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ

เนื้อหาการศึกษา “พินอิน” แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้

1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ
2. 韵母 Yùnmǔ สระ
3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์

1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ มี 23 ตัว
b = ปอ
p = พอ
m = มอ
f = ฟอ
d = เตอ
t = เทอ
n = เนอ
l = เลอ
g = เกอ
k = เคอ
h = เฮอ
j = จี
q = ชี
x = ซี
zh = จรือ
ch = ชรือ
sh = ซรือ
r = รือ
z = จือ
c = ชือ
s = ซือ
y = อี
w = อู

2. 韵母 Yùnmǔ สระ มี 38 ตัว
1. สระเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.1 สระเดี่ยวในรูปง่าย 6 ตัว ดังนี้
a = อา
o = โอ
e = เออ
i = อี
u = อู
ü = อวี
1.2 สระเดี่่ยวพิเศษ 3 ตัว
-i = รือ / อือ
e = เอ
er = เออร์
2.สระผสม แบ่งเป็น 2 อย่าง
2.1 สระผสม 13 ตัว
ai = อาย
ei = เอ
ao = เอา
ou = โอว
ia = เอีย
ie = เย
iao = เอียว
iou (iu) = อิว
ua = วา
uo = โว
uai = วาย
uei (ui) = วุย
üe = เยว์
2.2 สระผสมนาสิก 16
an = อัน
en = เอน
ang = อัง
eng = เอิง
ong = โอง
ian = เอียน
in = อิน
iang = เอียง
ing = อิง
iong = โยง
uan = วัน
uen (un) = เวิน
uang = วัง
ueng = เวิง
üan = ยวน
ü = ยุน

3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์
มีทั้งหมด 4 เสียงละเสียงสุดท้ายคือ เสียงเบา ไม่มีวรรณยุกต์
เสียงที่ 1 –
เสียงสามัญ
เสียงที่ 2 /
เสียงจัตว่า
เสียงที่ 3 \/
เสียงเอก
เสียงที่ 4 \
เสียงโท

Recommend

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน กับ เหล่าซือเว่น 1. เทือกเขาหิมาลัย เนื้อหา : เทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูง ชิงไห่ - ธิเบต มีลักษณะโดยเป็นแนวทางจากทิศตะวันตกไปถึงทิศตะวันออก มีความยาว 2,450 กิโลเมตรจากใต้ถึง เหนือกว้างประมาณ 200-300 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับดำ 6,200 กิโลเมตร เพิ่มเติมความรู้ เนื้อหา : คำว่า "หิมาลัย"...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 60 คำ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) มากกว่า 60 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. crafty แปลว่า : กลับกลอก 2. brave แปลว่า : กล้าหาญ 3. diligent แปลว่า : ขยัน 4. taciturn แปลว่า : ขรึม 5. idle, lazy แปลว่า :...

ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น ตัวจีน 一本书 พินอิน Yī běn shū แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม ตัวจีน 三个人 พินอิน Sān gèrén แปลว่า คน 3...

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK2 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK2 ออกสอบชัวร์! คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเตรียมตัวสอบ HSK2 จำนวนคำศัพท์ 50 คำ เน้นๆ ออกสอบแน่ๆ โดย เหล่าซือโอเว่น มีคำศัพท์ภาษาจีนแค่ 50 เอง เราต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้นะครับ รับรองสอบ HSK2 ผ่านแน่นอน เราลองมาดูกันนะว่ามีคำไรบ้าง เริ่ม ! คำศัพท์จีนที่ 1 ตัวจีน 累 พินอิน lèi แปลว่า...