การถามว่า ใคร ถามว่ารู้จักไหม ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ประโยคสนทนาภาษาจีน “คุณรู้จักเขาไหม” กับเหล่าซือเว่น
你认识他吗 ?Nǐ rènshì tā ma? หนี่ เยิ้นซือ ทา มะ ?

A : ตัวจีน 那个她是谁 ?
พินอิน Nàgè tā shì shéi?
คำอ่าน น้าเก้อ ทา ซื่อ เสอย
แปลว่า เขา (ผู้หญิง) คนนั้นเป็นใครหรอครับ ?

B : ตัวจีน 那是玛丽。
พินอิน Nà shì mǎlì.
คำอ่าน น่า ซื่อ หม่าลี้
แปลว่า นั่นคือ แมรี่

ตัวจีน 她是一名老师。
พินอิน Tā shì yī míng lǎoshī.
คำอ่าน ทา ซื่อ อี หมิง เหล่า ซือ
แปลว่า เธอเป็นคุณครูน่ะครับ

A : ตัวจีน你认识他吗 ?
พินอิน Nǐ rènshì tā ma?
คำอ่าน หนี่ เยิ้นซือ ทา มะ ?
แปลว่า คุณรู้จักเขาไหม

A : ตัวจีน 是的 , 我们是的朋友。
พินอิน Shì de, wǒmen shì de péngyǒu
คำอ่าน ซื่อ เตอ หว่อเมิน ซื่อ เผิงโย่ว
แปลว่า รู้จักสิครับ เราเป็นเพื่อนกันน่ะครับ

B : ตัวจีน 这是伟大的。
พินอิน Zhè shì wěidà de.
คำอ่าน เจ้อ ซื่อ เว่ยต้า เตอ
แปลว่า ยอดเยี่ยมไปเลยครับ