9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน กับ เหล่าซือเว่น

1. เทือกเขาหิมาลัย
เนื้อหา : เทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูง ชิงไห่ – ธิเบต มีลักษณะโดยเป็นแนวทางจากทิศตะวันตกไปถึงทิศตะวันออก มีความยาว 2,450 กิโลเมตรจากใต้ถึง เหนือกว้างประมาณ 200-300 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับดำ 6,200 กิโลเมตร
เพิ่มเติมความรู้
เนื้อหา : คำว่า “หิมาลัย” เป็นภาษาทิเบตหมายความว่า “แดนแห่งน้ำแข็งและหิมะ” ยอดเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 7,000 เมตรขึ้นไป มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี และธารน้ำแข็ง ก็กระจายกันอยู่อย่างกว้างขว้าง

2. เทือกเขาฉินหลิ่ง
เนื้อหา : เทือกเขาฉินหลิ่งมีความยาวทั้งหมด 1,500 กิโลเมตร จากทางเหนือถึงทางใต้มีคามกว้างตั้งแต่หลายสิบกิโลเมตร จน 2 ถึง 3 ร้อยกิโลเมตร มีความยิ่งใหญ่รโหฐานมาก เทือกเขาฉินหลิ่งในความหมายแคบ หมายถึงตอนกลางของเทือกเขาซึ่งอยู่ภาคกลางของมณฑลส่านซี

3. เทือกเขาฉางไป๋ซาน
เนื้อหา : เทือกเขาฉางไป๋ซานตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลจี้หลิน ยอดเขาที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,500 เมตรขึ้นไป มี 16 ยอด ภูเขาไป๋โถวซานเป็นยอดเขาเอกของภูเขาฉางไป๋ซาน อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,750 เมตร

4. ที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต
เนื้อหา : ที่ราบสูงชิงไห่ – ธืเบต อยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 4,000 เมตรขึ้นไปโดยเฉลี่ยได้สมญาว่า “หลังคาโลก” เป็นที่ราบสูงอันดับ 1 ของประเทศจีน

5. ที่ราบสูงมองโกเลียใน
เนื้อหา : ที่ราบสูงมองโกเลียในอยู่ในภาคเหนือของประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 1 ล้านตารางกิโลเมตร ที่ราบสูงมองโกเลียในอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป โดยเฉลี่ย เป็นที่ราบสูงอันดับที่ 2 ของประเทศจีน

6. แอ่งแผ่นดินทาริม
เนื้อหา : แอ่งแผ่นดินทาริมตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเทียนซาน ภูเขาคุนหลุนซาน ภูเขาอัลติน และที่ราบสูงปาร์มีร์ มีเนื้อที่ประมาณ 5.3 แสนตารางกิโลเมตร เป็นแอ่งแผ่นดิน ส่วนใหญที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและโลก

7. แอ่งแผ่นดินเสฉวน
เนื้อหา : แอ่งแผ่นดิเสฉวนเป็นแอ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ดาน อยู่เหนือระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 300-600 เมตร เป็นแอ่งใหญ่อันดับที่ 4 ของประเทศจีน แอ่งเสฉวนเป็นแอ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบฉบับสุด ตั้งอยู่ใต้สุด และ เหนือระดับน้ำทะเลที่สุด

8. แม่น้ำแยงซีเกียง
เนื้อหา : แม่น้ำแยงซีเกียงมีต้นน้ำมาจากยอดเขาหิมะเกอลาต้นตงซึ่งเป็นยอดที่สำคัญของภูเขาทังกูลาซาน บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมลฑล นครและเขตปกครองตนเอง 11 แห่ง คือ ชิงไห่ ทิเบต เสฉวน หยุยนาน ฉงชิ่ง หูเป่ย หูหนาน เจียงซี อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮ้ไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก ยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก

9. คลองขุดปักกิ่ง – หังโจว
เนื้อหา : คลองขุดปักกิ่ง – หังโจว เริ่มจากนครปักกิ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือถึงเมืองหังโจวที่อยู่ทางใต้ ผ่านนครปักกิ่ง นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย ซานตง เจียงซุ และ เจ้อเจียง และเชื่อมต่อกับแม่น้ำ 5 สาย แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำหวงเหอ แม่น้ำหวายเหอ แม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเฉียนถังเจียง คลองขุดสายนี้มีความยาวทั้งหมด 1,782 กิโลเมตร เป็นคลองขุดที่เก่าแก่ที่สุดและยาวที่สุด และเป็นงานโยธาที่ใหญ่ที่สุดในโลก