Tuesday, September 22, 2020

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน

Home เรียนภาษาจีน 9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน กับ เหล่าซือเว่น

1. เทือกเขาหิมาลัย
เนื้อหา : เทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูง ชิงไห่ – ธิเบต มีลักษณะโดยเป็นแนวทางจากทิศตะวันตกไปถึงทิศตะวันออก มีความยาว 2,450 กิโลเมตรจากใต้ถึง เหนือกว้างประมาณ 200-300 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับดำ 6,200 กิโลเมตร
เพิ่มเติมความรู้
เนื้อหา : คำว่า “หิมาลัย” เป็นภาษาทิเบตหมายความว่า “แดนแห่งน้ำแข็งและหิมะ” ยอดเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 7,000 เมตรขึ้นไป มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี และธารน้ำแข็ง ก็กระจายกันอยู่อย่างกว้างขว้าง

2. เทือกเขาฉินหลิ่ง
เนื้อหา : เทือกเขาฉินหลิ่งมีความยาวทั้งหมด 1,500 กิโลเมตร จากทางเหนือถึงทางใต้มีคามกว้างตั้งแต่หลายสิบกิโลเมตร จน 2 ถึง 3 ร้อยกิโลเมตร มีความยิ่งใหญ่รโหฐานมาก เทือกเขาฉินหลิ่งในความหมายแคบ หมายถึงตอนกลางของเทือกเขาซึ่งอยู่ภาคกลางของมณฑลส่านซี

3. เทือกเขาฉางไป๋ซาน
เนื้อหา : เทือกเขาฉางไป๋ซานตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลจี้หลิน ยอดเขาที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,500 เมตรขึ้นไป มี 16 ยอด ภูเขาไป๋โถวซานเป็นยอดเขาเอกของภูเขาฉางไป๋ซาน อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,750 เมตร

4. ที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต
เนื้อหา : ที่ราบสูงชิงไห่ – ธืเบต อยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 4,000 เมตรขึ้นไปโดยเฉลี่ยได้สมญาว่า “หลังคาโลก” เป็นที่ราบสูงอันดับ 1 ของประเทศจีน

5. ที่ราบสูงมองโกเลียใน
เนื้อหา : ที่ราบสูงมองโกเลียในอยู่ในภาคเหนือของประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 1 ล้านตารางกิโลเมตร ที่ราบสูงมองโกเลียในอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป โดยเฉลี่ย เป็นที่ราบสูงอันดับที่ 2 ของประเทศจีน

6. แอ่งแผ่นดินทาริม
เนื้อหา : แอ่งแผ่นดินทาริมตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเทียนซาน ภูเขาคุนหลุนซาน ภูเขาอัลติน และที่ราบสูงปาร์มีร์ มีเนื้อที่ประมาณ 5.3 แสนตารางกิโลเมตร เป็นแอ่งแผ่นดิน ส่วนใหญที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและโลก

7. แอ่งแผ่นดินเสฉวน
เนื้อหา : แอ่งแผ่นดิเสฉวนเป็นแอ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ดาน อยู่เหนือระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 300-600 เมตร เป็นแอ่งใหญ่อันดับที่ 4 ของประเทศจีน แอ่งเสฉวนเป็นแอ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบฉบับสุด ตั้งอยู่ใต้สุด และ เหนือระดับน้ำทะเลที่สุด

8. แม่น้ำแยงซีเกียง
เนื้อหา : แม่น้ำแยงซีเกียงมีต้นน้ำมาจากยอดเขาหิมะเกอลาต้นตงซึ่งเป็นยอดที่สำคัญของภูเขาทังกูลาซาน บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมลฑล นครและเขตปกครองตนเอง 11 แห่ง คือ ชิงไห่ ทิเบต เสฉวน หยุยนาน ฉงชิ่ง หูเป่ย หูหนาน เจียงซี อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮ้ไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก ยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก

9. คลองขุดปักกิ่ง – หังโจว
เนื้อหา : คลองขุดปักกิ่ง – หังโจว เริ่มจากนครปักกิ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือถึงเมืองหังโจวที่อยู่ทางใต้ ผ่านนครปักกิ่ง นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย ซานตง เจียงซุ และ เจ้อเจียง และเชื่อมต่อกับแม่น้ำ 5 สาย แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำหวงเหอ แม่น้ำหวายเหอ แม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเฉียนถังเจียง คลองขุดสายนี้มีความยาวทั้งหมด 1,782 กิโลเมตร เป็นคลองขุดที่เก่าแก่ที่สุดและยาวที่สุด และเป็นงานโยธาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Recommend

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Future Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยคของ Future Continuous Tense คือ Subject + will,shall + be + V.ing หลักการใช้ Future Continuous Tense มีดังนี้ 1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงว่าพอถึงเวลานั้นในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นจะกำลังดำเนินอยู่ มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในอนาคต ตัวอย่างประโยคเช่น She will...

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK2 ออกสอบชัวร์!

คำศัพท์ภาษาจีน เตรียมสอบ HSK2 ออกสอบชัวร์! คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับเตรียมตัวสอบ HSK2 จำนวนคำศัพท์ 50 คำ เน้นๆ ออกสอบแน่ๆ โดย เหล่าซือโอเว่น มีคำศัพท์ภาษาจีนแค่ 50 เอง เราต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้นะครับ รับรองสอบ HSK2 ผ่านแน่นอน เราลองมาดูกันนะว่ามีคำไรบ้าง เริ่ม ! คำศัพท์จีนที่ 1 ตัวจีน 累 พินอิน lèi แปลว่า...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 60 คำ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) มากกว่า 60 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. crafty แปลว่า : กลับกลอก 2. brave แปลว่า : กล้าหาญ 3. diligent แปลว่า : ขยัน 4. taciturn แปลว่า : ขรึม 5. idle, lazy แปลว่า :...

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค คือ S+had+v.3 หลักการใช้ Past Perfect Tense 1. ใช้คู่กับ Past Simple Tense โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้ Past Perfect Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดหลังในอดีตใช้ Past Simple Tense มักจะมีคำว่า "before...