การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น

1.การใช้ 就 Jiù
แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า
2. การใช้ 才cái
แปลว่า เพิ่งจะ /ช้า/สาย

การเรียนเรื่อง การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น เป็นการเน้นเวลาละการดูเวลาเป็นของการใช้ภาษาจีนนั้นเองครับ เราลองมาดูกันเลยะครับ

1.การใช้ 就 Jiù
แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า 90 เปอร์เซ็นต์ จะตาม ด้วย 了 le แปลว่าแล้ว
เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้
就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า กันเลยครับ
=妈妈每天都六点半起床 , 今天六点钟就起床了。
Māmā měitiān dū liù diǎn bàn qǐchuáng, jīntiān liù diǎn zhōng jiù qǐchuángle.
แปลว่า ทุกๆวันแม่ตื่น 06.30 , วันนี้ 06.0 แม่ก็ตื่นแล้ว.
=你还没吃就去了。
Nǐ hái méi chī jiù qùle.
แปลว่า คุณยังไม่ทันกินคุณก็ไปแล้ว.

2.การใช้ 才cái
แปลว่า เพิ่งจะ /ช้า/สาย
เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้
才cái แปลว่า เพิ่งจะ /ช้า/สาย
=我九点钟才起床。
Wǒ jiǔ diǎn zhōng cái qǐchuáng.
แปลว่า 09.00 ฉันเพิ่งจะตื่นนอน.
=八点上课,我八点半才来。
Bā diǎn shàngkè, wǒ bā diǎn bàn cái lái.
แปลว่า เวลาเริ่มเรียน 08.00 , ฉันเพิ่งจะมาตอน 08.30 น.
=江山昨天晚上九点才回家。
Jiāngshān zuótiān wǎnshàng jiǔ diǎn cái huí jiā.
แปลว่า เมื่อวานตอนสามทุ่มเจียงชานเพิ่งจะกลับบ้าน.

ประโยครวมมิตรทั้งการใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น

=昨天妈妈08.00点就起床了,今天11.00点她才起床。
Zuótiān māmā 08.00 Diǎn jiù qǐchuángle, jīntiān 11.00 Diǎn tā cái qǐchuáng.

แปลว่า เมื่อวานแม่ก็ตื่น 08.00 แล้ว , วันนี้แม่เพิ่งจะตื่นตอน 11.00 น.

บอกแล้วใช้ไหมละว่า การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น มันไม่ยากเลยใช่ปะ!