การใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด กับ 要 yào ต้องการ/จะ กับเหล่าซือเว่น

เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน

1.การใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด
ใช้ในการแสดงความอยากทำของประธาน มีความหมายเชิง การวางแผนไว้แล้ว

ตัวอย่างประโยคการใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด

=你想去中国吗?
Nǐ xiǎng qù zhōngguó ma?
แปลว่า คุณอยากไปประเทศจีนไหม?

=我不想去中国,我想去泰国。
Wǒ bùxiǎng qù zhōngguó, wǒ xiǎng qù tàiguó.
แปลว่า ฉันไม่อยากไปประเทศจีน ฉันอยากไปประเทศ

=我想去英国。
Wǒ xiǎng qù yīngguó.
แปลว่า ฉันอยากไปประเทศอังกฤษ

=我不想去美国。
Wǒ bùxiǎng qù měiguó.
แปลว่า ฉันไม่อยากไปประเทศอเมริกา

2.การใช้ 要 yào ต้องการ/จะ ใช้ได้ 2 วิธีดังนี้
2.1 แสดงความต้องการของประธานแต่เวลาใช้รูปปฏิเสธต้องใช้ “不想”
2.2 แสดงความต้องการโดยภวิสัยรูปปฏิเสธต้องใช้ “不用”

ตัวอย่างประโยคการใช้ 要 yào ต้องการ/จะ

2.1 แสดงความต้องการของประธานแต่เวลาใช้รูปปฏิเสธต้องใช้ “不想”

=我要买西瓜。
Wǒ yāomǎi xīguā.
แปลว่า ฉันจะซื้อแตงโม

=我要买米饭。
Wǒ yāomǎi mǐfàn.
แปลว่า ฉันจะซื้อข้าวสวย.

=我不想买西瓜。
แสดงความต้องการของประธานแต่เวลาใช้รูปปฏิเสธต้องใช้ “不想”
Wǒ bùxiǎng mǎi xīguā.
แปลว่า ฉันไม่อยากซื้อแตงโม

=我不想买米饭。
แสดงความต้องการของประธานแต่เวลาใช้รูปปฏิเสธต้องใช้ “不想”
Wǒ bùxiǎng mǎi mǐfàn.
แปลว่า ฉันไม่อยากซื้อข้าวสวย

ตัวอย่างประโยคการใช้ 要 yào ต้องการ/จะ

2.2 แสดงความต้องการโดยภวิสัยรูปปฏิเสธต้องใช้ “不用”

=在泰国,进寺庙的时候要拖鞋吗?
Zài tàiguó, jìn sìmiào de shíhòu yào tuōxié ma?
แปลว่า ในประเทศไทย เวลาเข้าวัดต้องถอดรองเท้าไหม?

= 要
Yào
แปลว่า ต้อง

=不用
bùyòng
แปลว่า ไม่ต้อง