ประโยคสนทนา สวัสดี ลาก่อน ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ประโยคสนทนาภาษาจีน “การสวัสดี และ ลาก่อน” กับเหล่าซือเว่น
你好和再见 Nǐ hǎo hé zàijiàn หนี ห่าว เหอ จ้าย เจี้ยน

A : ตัวจีน 早安
พินอิน Zǎo ān
คำอ่าน เจ่าอาน
แปลว่า อรุณสวัสดิ์ครับ

B : ตัวจีน 早安
พินอิน Zǎo ān
คำอ่าน เจ่าอาน
แปลว่า อรุณสวัสดิ์ค่ะ

A : ตัวจีน 好久不见,你的身体好吗?
พินอิน Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ de shēntǐ hǎo ma?
คำอ่าน ห่าวจิ่ว ปู้เจี้ยน หนี่ เซินถี่ ห่าว มา
แปลว่า ไม่ได้เจอกันตั้งนาน สุขภาพร่างกายของคุณเ)นอย่างไรบ้าง

B : ตัวจีน 我的身体很好。
พินอิน Wǒ de shēntǐ hěn hǎo
คำอ่าน หว่อ เตอ ซฺนถี่ เหิน ห่าว
แปลว่า สุขภาพของฉันดีค่ะ

ตัวจีน 对不起,我先走了。
พินอิน Duìbùqǐ, wǒ xiān zǒule.
คำอ่าน ตุ้ยปูฉี่ หว่อ เซียน โจ่ว เลอ
แปลว่า ขอโทษนะ ฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะค่ะ

A : ตัวจีน 回头见
พินอิน Huítóu jiàn
คำอ่าน หุยโถว เจี้ยน
แปลว่า แล้วพบกันใหม่นะครับ

A : ตัวจีน 你好
พินอิน Nǐ hǎo
คำอ่าน หนี่ ห่าว
แปลว่า สวัสดีครับ

B : ตัวจีน 你好
พินอิน Nǐ hǎo
คำอ่าน หนี่ ห่าว
แปลว่า สวัสดีค่ะ

A : ตัวจีน 你好吗 ?
พินอิน Nǐ hǎo ma?
คำอ่าน หนี่ ห่าว มา
แปลว่า คุณสบายดีไหมครับ

B : ตัวจีน 我很好,你呢?
พินอิน Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
คำอ่าน หว่อ เหิน ห่าว หนี่เนอ
แปลว่า ฉันสบายดีนะ แล้วคุณล่ะคะ

A : ตัวจีน 我也很好。
พินอิน Wǒ yě hěn hǎo
คำอ่าน หว่อ เหย่ เหิน ห่าว
แปลว่า ผมก็สบายดี

ตัวจีน 你来自哪里?
พินอิน Nǐ láizì nǎlǐ
คำอ่าน หนี่ ไหลจื้อ น่าลี่
แปลว่า คุณมาจากที่ไหนครับ

B : ตัวจีน 我来自泰国。
พินอิน Wǒ láizì tàiguó
คำอ่าน หว่อ ไหลจื้อ ไท้กั๋ว
แปลว่า ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ

A : ตัวจีน 见到你很高兴。
พินอิน Jiàn dào nǐ hěn gāoxìng
คำอ่าน เจี้ยน เต้า หนี่ เหิน เกาซิ้ง
แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จักคุณนะครับ

B : ตัวจีน 见到你也很高兴。
พินอิน Jiàn dào nǐ yě hěn gāoxìng
คำอ่าน เจี้ยน เต้า หนี่ เหย่ เหิน เกาซิ้ง
แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันน่ะคะ

A : ตัวจีน 我想去泰国。
พินอิน Wǒ xiǎng qù tàiguó
คำอ่าน หว่อ เสี่ยง ฉู้ ไท้กั๋ว
แปลว่า ผมอยากไปประเทศไทยจังเลยครับ

B : ตัวจีน 欢迎你.
พินอิน Huānyíng nǐ
คำอ่าน ฮวนอิ๋ง หนี่
แปลว่า ยินดีต้อนรับคุณนะคะ

เพิ่มเติมความรู้ภาษาจีน : ประโยคอื่นๆ ที่นิยมใช้ในการกล่าวคำทักทาย และ การกล่าวอำลาเป็นภาษาจีน มีมากกว่า 20 ประโยค

ประโยคที่ 1 ตัวจีน 你好
พินอิน Nǐ hǎo
คำอ่าน หนี่ห่าว
แปลว่า สวัสดี

ประโยคที่ 2 ตัวจีน 您好
พินอิน Nín hǎo
คำอ่าน หนินห่าว
แปลว่า สวัสดี

ประโยคที่ 3 ตัวจีน 早安
พินอิน Zǎo ān
คำอ่าน เจ่าอาน
แปลว่า อรุณสวัสดิ์

ประโยคที่ 4 ตัวจีน 早上好
พินอิน Zǎoshang hǎo
คำอ่าน เจ่าซ่างห่าว
แปลว่า สวัสดีตอนเช้า

ประโยคที่ 5 ตัวจีน 晚安
พินอิน Wǎn’ān
คำอ่าน หวานอาน
แปลว่า ราตรีสวัสดิ์

ประโยคที่ 6 ตัวจีน 晚上好
พินอิน Wǎnshàng hǎo
คำอ่าน หว่านซ่างห่าว
แปลว่า สวัสดีตอนเย็น

ประโยคที่ 7 ตัวจีน 好久不见,你怎么样?
พินอิน Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zěnme yàng?
คำอ่าน ห่าวจิ่วปู๋เจี้ยน หนี๋เจิ่นเมอย่าง
แปลว่า ไม่ได้เจอกันนาน เป็นไงบ้าง

ประโยคที่ 8 ตัวจีน 最近忙吗?
พินอิน Zuìjìn máng ma?
คำอ่าน จุ้ยจิ้น หมางมะ
แปลว่า ช่วงนี้ยุ่งไหม

ประโยคที่ 9 ตัวจีน 你身体好吗?
พินอิน Nǐ shēntǐ hǎo ma?
คำอ่าน หนี่เซินถี่ห่าวมะ
แปลว่า คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

ประโยคที่ 10 ตัวจีน 我的身体很好。
พินอิน Wǒ de shēntǐ hěn hǎo.
คำอ่าน หว่อเตอเซินถี่เหิ่นห่าว
แปลว่า สุขภาพฉันดี

ประโยคที่ 11 ตัวจีน 你父母身体好吗?
พินอิน Nǐ fùmǔ shēntǐ hǎo ma?
คำอ่าน หนี่ ฟู่หมู่ เซินถี่ ห่าวมะ
แปลว่า พ่อแม่คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

ประโยคที่ 12 ตัวจีน 带我向他们问好。
พินอิน Dài wǒ xiàng tāmen wènhǎo.
คำอ่าน ไต้หว่อเซี่ยงทาเมิน เวิ่นห่าว
แปลว่า ฝากสวัสดีพ่อแม่คุณด้วย

ประโยคที่ 13 ตัวจีน 你好吗?
พินอิน Nǐ hǎo ma?
คำอ่าน หนีห่าวมะ
แปลว่า คุณสบายดีไหม

ประโยคที่ 14 ตัวจีน 我很好,你呢
พินอิน Wǒ hěn hǎo, nǐ ne
คำอ่าน หว่อ เหินห่าว หนี่เนอ
แปลว่า ฉันสบายดี คุณล่ะ

ประโยคที่ 15 ตัวจีน 我也很好。
พินอิน Wǒ yě hěn hǎo.
คำอ่าน หว่อ เหย่ เหิน ห่าว
แปลว่า ฉันก็สบายดี

ประโยคที่ 16 ตัวจีน 再见
พินอิน Zàijiàn
คำอ่าน จ้าย เจี้ยน
แปลว่า พบกันใหม่

ประโยคที่ 17 ตัวจีน 明天见.
พินอิน Míngtiān jiàn.
คำอ่าน หมิงเทียนเจี้ยน
แปลว่า พรุ่งนี้เจอกัน

ประโยคที่ 18 ตัวจีน 回头见.
พินอิน Huítóu jiàn.
คำอ่าน หุยโถวเจี้ยน
แปลว่า แล้วพบกันใหม่

ประโยคที่ 19 ตัวจีน 有空长联系.
พินอิน Yǒu kòng cháng liánxì.
คำอ่าน โหย่วโค่งฉางเหลียนซี่
แปลว่า มีเวลาเจอกันใหม่นะ

ประโยคที่ 20 ตัวจีน 对不起,我先走了.
พินอิน Duìbùqǐ, wǒ xiān zǒuliǎo.
คำอ่าน ตุ้ยปู้ฉี่ หว่อเซียนโจ่วเลอ
แปลว่า ขอโทษนะ ฉันต้องไปก่อนแล้ว

ประโยคที่ 21 ตัวจีน 你多保重.
พินอิน Nǐ duō bǎozhòng.
คำอ่าน หนี่ ตัว ป่าว จ้ง
แปลว่า ดูแลตัวเองให้ดีๆนะ

ประโยคที่ 22 ตัวจีน 一路平安
พินอิน Yīlù píng’ān
คำอ่าน อี๋ลู่ผิงอาน
แปลว่า เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ประโยคที่ 23 ตัวจีน 一路顺风
พินอิน Yīlù shùnfēng
คำอ่าน อี๋ลู่ซุ่นเฟิง
แปลว่า เดินทางโดยสวัสดิภาพ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน