การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น

คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น

ตัวจีน 一本书
พินอิน Yī běn shū
แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม

ตัวจีน 三个人
พินอิน Sān gèrén
แปลว่า คน 3 คน

ตัวจีน 两份饺子
พินอิน Liǎng fèn jiǎozi
แปลว่า เกี๊ยว 2 จาน

ตัวจีน 六杯啤酒
พินอิน Liù bēi píjiǔ
แปลว่า เบียร์ 6 แก้ว

วิธีการจำง่ายๆ เบาๆ ไสตล์เหล่าซือเว่น : **จำนวน + ลักษณะนาม + คำนาม***

2. ลักษณะนามบอกการกระทำ เช่น

ตัวจีน 说一遍
พินอิน Shuō yībiàn
แปลว่า พูดอีกรอบ

ตัวจีน 去一次
พินอิน Qù yīcì
แปลว่า ไปอีกครั้ง

ตัวจีน 跑三趟
พินอิน Pǎo sān tàng
แปลว่า วิ่ง3รอบ

คำลักษณะนามที่ใช้บ่อยมีดังนี้

คำที่ 1 件
ส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับ เสื้อผ้า เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一件衣服
พินอิน Yī jiàn yīfú
แปลว่า เสื้อผ้า 1 ชิ้น
เช่น 一件事
พินอิน Yī jiàn shì
แปลว่า เรื่อง 1 เรื่อง

คำที่ 2 条
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งของ ที่มีลักษณะเรียวยาว
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一条裤子
พินอิน Yītiáo kùzi
แปลว่า กางเกง 1 ตัว
เช่น 一条河
พินอิน Yītiáo hé
แปลว่า แม่น้ำ 1 สาย
เช่น 一条路
พินอิน Yītiáo lù
แปลว่้า ถนน 1 สาย

คำที่ 3 张
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งของที่มีลักษณะ สี่เหลียมเป็นแผ่น
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一张纸
พินอิน Yī zhāng zhǐ
แปลว่า กระดาษแผ่นหนึ่ง
เช่น 一张床
พินอิน Yī zhāng chuáng
แปลว่า เตียงนอน 1 หลัง
เช่น 一张桌子
พินอิน Yī zhāng zhuōzi
แปลว่า โต๊ะ 1 ตัว

คำที่ 4 个
ส่วนใหญ่ใช้ได้ทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่เป็น รูปธรรม
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一个人
พินอิน Yīgè rén
แปลว่า 1 คน
เช่น 一个句子
พินอิน Yīgè jùzi
แปลว่า ประโยคหนึ่งประโยค

คำที่ 5 瓶
ส่วนใหญ่ใช้เป็น อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一瓶香水
พินอิน Yī píng xiāngshuǐ
แปลว่า น้ำหอม 1 ขวด
เช่น 一瓶牛奶
พินอิน Yī píng niúnǎi
แปลว่า นมหนึงขวด
เช่น 一瓶酒
พินอิน Yī píng jiǔ
แปลว่า เบียร์ 1 ขวด

คำที่ 6 杯
ส่วนใหญ่ใช้เป็น อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ แต่เล็กกว่า 瓶
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一杯咖啡
พินอิน Yībēi kāfēi
แปลว่า กาแฟ 1 แก้ว

คำที่ 7 碗
ส่วนใหญ่ใช้เป็น อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ แต่ใช้กับอาหาร
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一碗米饭
พินอิน Yī wǎn mǐfàn
แปลว่า ข้าวหนึ่งถ้วย

คำที่ 8 只
ส่วนใหญ่ใช้กับสัตว์ หรือสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一只猫
พินอิน Yī zhǐ māo
แปลว่า แมว 1 ตัว

คำที่ 9 块
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่มีลักษณะเป็นชิ้น (จำนวนเงิน)
ตัวอย่างประโยต
เช่น 一块蛋糕
พินอิน Yīkuài dàngāo
แปลว่า เค้ก 1 ชิ้น

คำที่ 10 双
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่มีลักษณะเป็นคู่
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一双筷子
พินอิน Yīshuāng kuàizi
แปลว่า ตะเกียบ 1 คู่