Wednesday, October 21, 2020

ลักษณะนามในภาษาจีน

Home เรียนภาษาจีน ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น

คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น

ตัวจีน 一本书
พินอิน Yī běn shū
แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม

ตัวจีน 三个人
พินอิน Sān gèrén
แปลว่า คน 3 คน

ตัวจีน 两份饺子
พินอิน Liǎng fèn jiǎozi
แปลว่า เกี๊ยว 2 จาน

ตัวจีน 六杯啤酒
พินอิน Liù bēi píjiǔ
แปลว่า เบียร์ 6 แก้ว

วิธีการจำง่ายๆ เบาๆ ไสตล์เหล่าซือเว่น : **จำนวน + ลักษณะนาม + คำนาม***

2. ลักษณะนามบอกการกระทำ เช่น

ตัวจีน 说一遍
พินอิน Shuō yībiàn
แปลว่า พูดอีกรอบ

ตัวจีน 去一次
พินอิน Qù yīcì
แปลว่า ไปอีกครั้ง

ตัวจีน 跑三趟
พินอิน Pǎo sān tàng
แปลว่า วิ่ง3รอบ

คำลักษณะนามที่ใช้บ่อยมีดังนี้

คำที่ 1 件
ส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับ เสื้อผ้า เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一件衣服
พินอิน Yī jiàn yīfú
แปลว่า เสื้อผ้า 1 ชิ้น
เช่น 一件事
พินอิน Yī jiàn shì
แปลว่า เรื่อง 1 เรื่อง

คำที่ 2 条
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งของ ที่มีลักษณะเรียวยาว
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一条裤子
พินอิน Yītiáo kùzi
แปลว่า กางเกง 1 ตัว
เช่น 一条河
พินอิน Yītiáo hé
แปลว่า แม่น้ำ 1 สาย
เช่น 一条路
พินอิน Yītiáo lù
แปลว่้า ถนน 1 สาย

คำที่ 3 张
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งของที่มีลักษณะ สี่เหลียมเป็นแผ่น
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一张纸
พินอิน Yī zhāng zhǐ
แปลว่า กระดาษแผ่นหนึ่ง
เช่น 一张床
พินอิน Yī zhāng chuáng
แปลว่า เตียงนอน 1 หลัง
เช่น 一张桌子
พินอิน Yī zhāng zhuōzi
แปลว่า โต๊ะ 1 ตัว

คำที่ 4 个
ส่วนใหญ่ใช้ได้ทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่เป็น รูปธรรม
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一个人
พินอิน Yīgè rén
แปลว่า 1 คน
เช่น 一个句子
พินอิน Yīgè jùzi
แปลว่า ประโยคหนึ่งประโยค

คำที่ 5 瓶
ส่วนใหญ่ใช้เป็น อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一瓶香水
พินอิน Yī píng xiāngshuǐ
แปลว่า น้ำหอม 1 ขวด
เช่น 一瓶牛奶
พินอิน Yī píng niúnǎi
แปลว่า นมหนึงขวด
เช่น 一瓶酒
พินอิน Yī píng jiǔ
แปลว่า เบียร์ 1 ขวด

คำที่ 6 杯
ส่วนใหญ่ใช้เป็น อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ แต่เล็กกว่า 瓶
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一杯咖啡
พินอิน Yībēi kāfēi
แปลว่า กาแฟ 1 แก้ว

คำที่ 7 碗
ส่วนใหญ่ใช้เป็น อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ แต่ใช้กับอาหาร
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一碗米饭
พินอิน Yī wǎn mǐfàn
แปลว่า ข้าวหนึ่งถ้วย

คำที่ 8 只
ส่วนใหญ่ใช้กับสัตว์ หรือสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一只猫
พินอิน Yī zhǐ māo
แปลว่า แมว 1 ตัว

คำที่ 9 块
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่มีลักษณะเป็นชิ้น (จำนวนเงิน)
ตัวอย่างประโยต
เช่น 一块蛋糕
พินอิน Yīkuài dàngāo
แปลว่า เค้ก 1 ชิ้น

คำที่ 10 双
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่มีลักษณะเป็นคู่
ตัวอย่างประโยค
เช่น 一双筷子
พินอิน Yīshuāng kuàizi
แปลว่า ตะเกียบ 1 คู่

Recommend

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) กับ ครูพี่โอเว่น 1. square แปลว่า : สี่เหลี่ยมจตุรัส 2. triangle แปลว่า : รูปสามเหลี่ยม 3. circle แปลว่า : วงกลม 4. quadrant แปลว่า : หนึ่งในส่วนของวลกลม 5. heart shape แปลว่า : รูปหัวใจ 6. star shape แปลว่า...

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ครอบครัว พร้อมคำอ่าน คำแปล ศัพท์ครอบครัวภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น เราลองดูกันเลยครับ เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าครอบครัวของเรา ภาษาจีนเราเรียกว่ายังไงบ้าง มาอ่านกันเลยครับทุกคน คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ศัพท์คำที่ 1 父亲 fùqīn อ่านว่า ฟู่ชิน = พ่อ/บิดา ตัวอย่างประโยคเช่น 父亲节 fùqīnjié อ่านว่า ฟู่ชินเจี๋ย = วันพ่อ ศัพท์คำที่ 2爸爸 bàba...

การเปรียบเทียบ “比”字句 ในภาษาจีน

การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比” bǐ แปลว่า กว่า 字句 กับเหล่าซือเว่น ภาษาถ้าจะสวยถ้าจะพูดละดูดีต้องมีไวยากรณ์เข้าไปในภาษาด้วยนะครับ ภาษาจีนได้สวยไม่เชื่อทุกคนลองพูดสิครับ วันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比”字句 กับเหล่าซือเว่น ถ้าพร้อมแล้ว ลุยยยยยยย!!!!!! ประโยค 比字句 มี3รูปแบบใหญ่ๆคือ 1.ประโยคบอกเล่า 2.ประโยคปฏิเสธ 3.ประโยคคำถาม? 1.ประโยคบอกเล่า มี 4 รูปแบบคือ -A 比 B + 形容词。 A bǐ...

การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1. Personal Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ 1.1...