ประโยคสนทนาภาษาจีน “ภาษาแสนสนุก” กับเหล่าซือเว่น
快乐的语言Kuàilè de yǔyán ไคว้เล่อ เตอ หยี่เหยียน ภาษาแสนสนุก

A : ตัวจีน 你会说日语吗 ?
พินอิน Nǐ huì shuō rìyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว รื้ออวี่ มา
แปลว่า คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะ

B : ตัวจีน 我会说一点点。
พินอิน Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn.
คำอ่าน หว่อ ฮุ้ย ซัว อี้ เตี่ยนเตี่ยน
แปลว่า ผมพูดได้นิดหน่อยนะครับ

A : ตัวจีน 你会说法语吗?
พินอิน Nǐ huì shuō fǎyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว ฟ่าอวี่ มา
แปลว่า คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมคะ

B : ตัวจีน 我会说一点点。
พินอิน Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn.
คำอ่าน หว่อ ฮุ้ย ซัว อี้ เตี่ยนเตี่ยน
แปลว่า ผมพูดได้นิดหน่อยนะครับ

A : ตัวจีน 你会说法语吗?
พินอิน Nǐ huì shuō fǎyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว ฟ่าอวี่ มา
แปลว่า แล้วคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหม

C : ตัวจีน 我不会说法语。
พินอิน Wǒ bù huì shuō fǎyǔ.
คำอ่าน หว่อ ปู้ ฮุ้ย ซัว ฟ่า อวี่
แปลว่า ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยค่ะ

A : ตัวจีน 你会说英语吗 ?
พินอิน Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่ มา
แปลว่า คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

C : ตัวจีน 我不会说英语。
พินอิน Wǒ bù huì shuō yīngyǔ.
คำอ่าน หว่อ ปู้ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่
แปลว่า ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยค่ะ

B : ตัวจีน 我会说英语。
พินอิน Wǒ huì shuō yīngyǔ.
คำอ่าน หว่อ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่
แปลว่า ผมพูดภาษาอังกฤษได้นะครับ

A : ตัวจีน 我也不会说英语。
พินอิน Wǒ Yě bù huì shuō yīngyǔ.
คำอ่าน หว่อ เหย่ ปู้ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่
แปลว่า ฉันก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเหมือนกัน

B : ตัวจีน 有时间我教你。
พินอิน Yǒu shíjiān wǒ jiào nǐ.
คำอ่าน โย่ว สือเจียน หว่อ เจียว หนี่
แปลว่า มีเวลาแล้วจะสอนให้คุณนะครับ

A : ตัวจีน 谢谢
พินอิน Xièxiè
คำอ่าน เซี่ยเซียะ
แปลว่า ขอบคุณค่ะ