Tuesday, September 22, 2020

การถามว่า พูดภาษา…ได้ไหม เป็น ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

Home เรียนภาษาจีน การถามว่า พูดภาษา...ได้ไหม เป็น ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

ประโยคสนทนาภาษาจีน “ภาษาแสนสนุก” กับเหล่าซือเว่น
快乐的语言Kuàilè de yǔyán ไคว้เล่อ เตอ หยี่เหยียน ภาษาแสนสนุก

A : ตัวจีน 你会说日语吗 ?
พินอิน Nǐ huì shuō rìyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว รื้ออวี่ มา
แปลว่า คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะ

B : ตัวจีน 我会说一点点。
พินอิน Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn.
คำอ่าน หว่อ ฮุ้ย ซัว อี้ เตี่ยนเตี่ยน
แปลว่า ผมพูดได้นิดหน่อยนะครับ

A : ตัวจีน 你会说法语吗?
พินอิน Nǐ huì shuō fǎyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว ฟ่าอวี่ มา
แปลว่า คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมคะ

B : ตัวจีน 我会说一点点。
พินอิน Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn.
คำอ่าน หว่อ ฮุ้ย ซัว อี้ เตี่ยนเตี่ยน
แปลว่า ผมพูดได้นิดหน่อยนะครับ

A : ตัวจีน 你会说法语吗?
พินอิน Nǐ huì shuō fǎyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว ฟ่าอวี่ มา
แปลว่า แล้วคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหม

C : ตัวจีน 我不会说法语。
พินอิน Wǒ bù huì shuō fǎyǔ.
คำอ่าน หว่อ ปู้ ฮุ้ย ซัว ฟ่า อวี่
แปลว่า ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยค่ะ

A : ตัวจีน 你会说英语吗 ?
พินอิน Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่ มา
แปลว่า คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

C : ตัวจีน 我不会说英语。
พินอิน Wǒ bù huì shuō yīngyǔ.
คำอ่าน หว่อ ปู้ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่
แปลว่า ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยค่ะ

B : ตัวจีน 我会说英语。
พินอิน Wǒ huì shuō yīngyǔ.
คำอ่าน หว่อ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่
แปลว่า ผมพูดภาษาอังกฤษได้นะครับ

A : ตัวจีน 我也不会说英语。
พินอิน Wǒ Yě bù huì shuō yīngyǔ.
คำอ่าน หว่อ เหย่ ปู้ ฮุ่ย ซัว อิงอวี่
แปลว่า ฉันก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเหมือนกัน

B : ตัวจีน 有时间我教你。
พินอิน Yǒu shíjiān wǒ jiào nǐ.
คำอ่าน โย่ว สือเจียน หว่อ เจียว หนี่
แปลว่า มีเวลาแล้วจะสอนให้คุณนะครับ

A : ตัวจีน 谢谢
พินอิน Xièxiè
คำอ่าน เซี่ยเซียะ
แปลว่า ขอบคุณค่ะ

Recommend

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1 – HSK6 กับเหล่าซือเว่น การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. การสอบข้อเขียน เราเรียกว่า HSK มีด้วยกันทั้งหมดถึง 6 ระดับด้วยกัน 2. การสอบพูด เราเรียนว่า HSKK มีด้วยกันทั้งหมดถึง 3 ระดับด้วยกัน ประโยชน์ของการสอบ HSK มีดังนี้ 1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่...

การใช้เทนส์ Present Simple Tense

Present Simple Tense กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าหัวใจหลักสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษคืออะไร นั้นคือ “การเวลา”นั้นเอง วันนี้เรามาดู Present Simple Tense แต่สิ่งที่สำคัญของการใช้ Present Simple Tense คือการอย่าลืม Adverbs of Time ละเดี๋ยวมาดูกันแบบสรุปเข้าใจง่ายกันเลยดีกว่า ลุย! 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติ 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำเป็นบ่อยๆ สม่ำเสมอ ทั้ง 3...

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC ออกทุกตัว แน่นอน กับครูพี่โอเว่น

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC กับครูพี่โอเว่น บอกเลยนะครับว่าออกทุกตัวออกทุกคำ มาอ่านกันเถอะ หมวดตัวอักษร A 1. agree on/upon แปลว่า : เห็นด้วยกับแผนการ 2. agree with แปลว่า : เห็นด้วยกับ 3. apply for แปลว่า : สมัคร 4. approve of แปลว่า : เห็นชอบด้วย 5. ask about แปลว่า :...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปทรง (Shapes) กับ ครูพี่โอเว่น 1. square แปลว่า : สี่เหลี่ยมจตุรัส 2. triangle แปลว่า : รูปสามเหลี่ยม 3. circle แปลว่า : วงกลม 4. quadrant แปลว่า : หนึ่งในส่วนของวลกลม 5. heart shape แปลว่า : รูปหัวใจ 6. star shape แปลว่า...