Tuesday, September 22, 2020

ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

Home เรียนภาษาจีน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของประเทศจีน กับ เหล่าซือเวน

1. ทรัพยากรแร่ธาตุ ของประเทศจีน
จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีทรัพยากรแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์ปีคศ 2002แร่ธาตุที่ค้นพบแล้วมี 157 ชนิด ซึ่งบางชนิดอยู่ในประเทศจีนเท่านั้น ถ่านหินก็เป็นพลังงานสำคัญของจีนปริมาณการผลิตคิดเป็น 30% ของปริมาณการผลิตของโลก จีนมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองน้ำมันที่สำคัญบนแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ทางทรัพยากร ปริมาณรวมทรัพยากรแร่ธาตุเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เนื่องจากจีนมีประชากรมากมาย ดังนั้นปริมาณทรัพยากรเฉลี่ยต่อหัวซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 53 ของโลก

2. ทรัพยากรสัตว์ ของประเทศจีน
จีนมีทรัพยากรสัตว์ประเภทต่างๆมากมายคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประเภทสัตว์ทั่วโลก โดยมีนก 1175 ชนิด สัตว์ป่า 414 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอีก 196 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 315 ชนิด และปลา 2000 ชนิด มีสัตว์หลายชนิดมีเฉพาะในจีนหรือส่วนมากอยู่ในประเทศจีน เช่น
-ลิงขนทอง
-กวางซีกา
-นกกระเรียนหงอนแดง
-หมีแพนด้า
-จระเข้แยงซี
-จิ้งจกยักษ์
-อูฐป่าตะโหงกคู่
สัตว์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าอีกด้วย

3.ทรัพยากรพฤกษชาติ ของประเทศจีน
ประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน ทำให้มีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางสถิติที่พบว่า จีนมีจำนวนพืชชั้นสูงสามหมื่นกว่าชนิดนับเป็นหนึ่งในสิบของพันธุ์พืชทั้งหมดบนโลก ในบรรดาพืชพันธุ์มากมายหลายประเภทของจีนนี้ มีต้นสนที่มีหลากหลายชนิด ต้นไป่อันเขียวขจีตลอดปี ต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉำมีรูปร่างลำต้นสวยงาม ต้นไผ่อันสูงสง่างาม และดอกไม้สีสันหลากหลายสวยงามเป็นต้น

4. ทรัพยากรน้ำ ของประเทศจีน
ปริมาณรวมทรัพยากรน้ำของจีนอยู่ในอันดับแรกของโลก แต่ปริมาณเฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าประเทศอื่นมากมาย เทียบเท่าเพียง 1 ใน 4 ของปริมาณเฉลียวหัวของโลกเท่านั้นเองจีนเป็นประเทศที่มีแม่น้ำลำคลองและทะเลสาบมากมาย

แม่น้ำสำคัญของประเทศจีนมี ดังนี้
-แม่น้ำแยงซีเกียง
-แม่น้ำหวงเหอ
-แม่น้ำจูเจียง
-แม่น้ำซงฮวาเจียง

ทะเลสาบสำคัญของประเทศจีนมี ดังนี้
-ทะเลสาบต้งถิงหู
-ทะเลสาบโผหยางหู
-ทะเลสาบหงเจ๋อหู
-ทะเลสาบไท่หู
-ทะเลสาบฉาวหู
นอกจากนี้แล้วพื้นที่ของธารน้ำแข็งก็ค่อนข้างกว้างซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำจืดที่สำคัญของประเทศจีน

5.การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ของประเทศจีน
ประเทศใหญ่ที่กำลังพัฒนากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมค่อนข้างหนักดังนั้นรัฐบาลจึงวางการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งชาติประการหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีนี้รัฐบาลได้ใช้มาตรการต่างๆในการปรับและจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งงานชีวภาพที่ขึ้นชื่อในโลกคือ งานการปลูกป่าไม้สงวน 3 แห่งในภาคเหนือ มีการพัฒนาและสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างกว้างขวาง

Recommend

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ร่างกาย 身体 (Shēntǐ)

คำศัพท์ภาษาจีน 35 คำ เกี่ยวกับร่างกาย (身体 Shēntǐ) กับเหล่าซือเว่น คำศัพท์ภาษาจีน 35 คำ เกี่ยวกับร่างกาย จะบอกคุณทุกส่วนของร่างกายเป็นภาษาจีน ลองอ่านได้เลยครับ คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1 ตัวจีน 头 พินอิน tóu แปลว่า ศรีษะ คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2 ตัวจีน 头发 พินอิน tóufà แปลว่า เส้นผม คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3 ตัวจีน 前额 พินอิน qián é แปลว่า...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความรู้สึก ( Feeling) มีมากถึง 90 คำ แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความรู้สึก ( Feeling) มีมากถึง 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. abashed แปลว่า : กระดากใจ 2. thirsty แปลว่า : กระหายน้ำ 3. worry แปลว่า : กลุ้มใจ 4. fear แปลว่า : กลัว 5. to be...

การใช้ Present Perfect Tense อย่างละเอียด

Present Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น ใช้ได้หลายสถาการณ์มีเหตุการณ์ไหนบ้างมาดูกันครับ โครงสร้างประโยคที่สำคัญมีดังนี้ S + Verb to have (have and has) + V.3 1. เหตุการณ์ในอดีตที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน ตัวอย่างประโยคดังนี้ เช่น I have taught English for 20 years. แปลว่า : ฉันสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 20 คำ เรื่อง เอกสารสำคัญต่างๆ (credentials) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง เอกสารสำคัญต่างๆ (credentials) มากกว่า 20 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. title deed แปลว่า : โฉนดที่ดิน 2. seal แปลว่า : ตราประทับ 3. household register แปลว่า : ทะเบียนบ้าน 4. car registration แปลว่า : ทะเบียนรถ 5....