Wednesday, May 27, 2020

ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

Home เรียนภาษาจีน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของประเทศจีน กับ เหล่าซือเวน

1. ทรัพยากรแร่ธาตุ ของประเทศจีน
จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีทรัพยากรแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์ปีคศ 2002แร่ธาตุที่ค้นพบแล้วมี 157 ชนิด ซึ่งบางชนิดอยู่ในประเทศจีนเท่านั้น ถ่านหินก็เป็นพลังงานสำคัญของจีนปริมาณการผลิตคิดเป็น 30% ของปริมาณการผลิตของโลก จีนมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองน้ำมันที่สำคัญบนแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ทางทรัพยากร ปริมาณรวมทรัพยากรแร่ธาตุเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เนื่องจากจีนมีประชากรมากมาย ดังนั้นปริมาณทรัพยากรเฉลี่ยต่อหัวซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 53 ของโลก

2. ทรัพยากรสัตว์ ของประเทศจีน
จีนมีทรัพยากรสัตว์ประเภทต่างๆมากมายคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประเภทสัตว์ทั่วโลก โดยมีนก 1175 ชนิด สัตว์ป่า 414 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอีก 196 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 315 ชนิด และปลา 2000 ชนิด มีสัตว์หลายชนิดมีเฉพาะในจีนหรือส่วนมากอยู่ในประเทศจีน เช่น
-ลิงขนทอง
-กวางซีกา
-นกกระเรียนหงอนแดง
-หมีแพนด้า
-จระเข้แยงซี
-จิ้งจกยักษ์
-อูฐป่าตะโหงกคู่
สัตว์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าอีกด้วย

3.ทรัพยากรพฤกษชาติ ของประเทศจีน
ประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน ทำให้มีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางสถิติที่พบว่า จีนมีจำนวนพืชชั้นสูงสามหมื่นกว่าชนิดนับเป็นหนึ่งในสิบของพันธุ์พืชทั้งหมดบนโลก ในบรรดาพืชพันธุ์มากมายหลายประเภทของจีนนี้ มีต้นสนที่มีหลากหลายชนิด ต้นไป่อันเขียวขจีตลอดปี ต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉำมีรูปร่างลำต้นสวยงาม ต้นไผ่อันสูงสง่างาม และดอกไม้สีสันหลากหลายสวยงามเป็นต้น

4. ทรัพยากรน้ำ ของประเทศจีน
ปริมาณรวมทรัพยากรน้ำของจีนอยู่ในอันดับแรกของโลก แต่ปริมาณเฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าประเทศอื่นมากมาย เทียบเท่าเพียง 1 ใน 4 ของปริมาณเฉลียวหัวของโลกเท่านั้นเองจีนเป็นประเทศที่มีแม่น้ำลำคลองและทะเลสาบมากมาย

แม่น้ำสำคัญของประเทศจีนมี ดังนี้
-แม่น้ำแยงซีเกียง
-แม่น้ำหวงเหอ
-แม่น้ำจูเจียง
-แม่น้ำซงฮวาเจียง

ทะเลสาบสำคัญของประเทศจีนมี ดังนี้
-ทะเลสาบต้งถิงหู
-ทะเลสาบโผหยางหู
-ทะเลสาบหงเจ๋อหู
-ทะเลสาบไท่หู
-ทะเลสาบฉาวหู
นอกจากนี้แล้วพื้นที่ของธารน้ำแข็งก็ค่อนข้างกว้างซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำจืดที่สำคัญของประเทศจีน

5.การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ของประเทศจีน
ประเทศใหญ่ที่กำลังพัฒนากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมค่อนข้างหนักดังนั้นรัฐบาลจึงวางการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งชาติประการหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีนี้รัฐบาลได้ใช้มาตรการต่างๆในการปรับและจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งงานชีวภาพที่ขึ้นชื่อในโลกคือ งานการปลูกป่าไม้สงวน 3 แห่งในภาคเหนือ มีการพัฒนาและสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างกว้างขวาง

Recommend

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า "พินอิน" เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ เนื้อหาการศึกษา "พินอิน" แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ 2. 韵母 Yùnmǔ สระ 3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์ 1. 声母 Shēngmǔ...

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น ในส่วนของการเติม -ed นี้จะแบ่งหลักๆ เป็น 7 แบบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ แบบที่ 1 ตามปกติเราจะเปลี่ยน กริยาช่องที่ 1 ให้เป็นกริยาช่อง 2 โดยการเติม -ed เข้าท้ายคำ ตัวอย่างเช่น wait - waited ask - asked clean...

วิธีคิด ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

ต้องกินโปรตีนวันละเท่าไร? วิธีคิดคำนวณปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน ประมาณ 1.8 ถึง 3 กรัม ต่อน้ำหนักตัวที่เป็น lean mass (ลีน แมส) 1 กิโลกรัม lean mass คือ น้ำหนักตัว ลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body fat percent) ตัวอย่างการคิดคำนวณ lean mass น้ำหนักตัว 100...

สรุปการใช้ Past Perfect Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปการใช้ Past Perfect Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค S+had+been+v.ing หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense 1.ใช้คู่กับ Past Simple Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นได้ดำเนินติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอน ใช้ Past Perfect Continuous Tense เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังตามมาใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างประโยค...