Thursday, May 6, 2021

คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为…所以…

Home เรียนภาษาจีน คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为...所以...

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为…所以… กับเหล่าซือเว่น

การใช้ 因为…..,所以…..
yīnwèi…. ,suǒyǐ…
แปล = เพราะว่า…………ดังนั้น…………

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为…所以…. จะต้องเอาเหตุขึ้นก่อนละตามด้วยผลนั้นเองครับ

เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเถอะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ คำเชื่อมภาษาจีน
การใช้ 因为…所以 กับเหล่าซือเว่น เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 1

因为下雨, 所以我没来。
Yīnwèi xiàyǔ, suǒyǐ Wǒ méi lái.
แปลว่า เพราะว่าฝนตก ผมก็เลยไม่มา

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 2

因为我生病了,所以我不去中国。
Yīnwèi wǒ shēngbìngle, suǒyǐ wǒ bù qù zhōngguó.
แปลว่า เพราะว่าฉันไม่สบาย ดังนั้นฉันจึงไม่ไปประเทศจีน

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 3

因为冬天的天气很冷,所以我不喜欢.
Yīnwèi dōngtiān de tiānqì hěn lěng, suǒyǐ wǒ bù xǐhuan.
แปลว่า เพราะว่าอากาศในฤดูหนาวหนาวมาก ดังนั้นฉันไม่ชอบอากาศหนาว.

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 4

因为我学习很努力,所以我成绩很好。
Yīnwèi Wǒ xuéxí hěn nǔlì, suǒyǐ Wǒ chéngjī hěn hǎo.
แปลว่า เพราะว่าผมขยันเรียน ดังนั้ผลการเรียนของผมดีมากๆ

เห็นไหมบอกแล้ว การใช้คำเชื่อมภาษาจีน 因为…所以… ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ

Recommend

ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของประเทศจีน กับ เหล่าซือเวน 1. ทรัพยากรแร่ธาตุ ของประเทศจีน จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีทรัพยากรแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์ปีคศ 2002แร่ธาตุที่ค้นพบแล้วมี 157 ชนิด ซึ่งบางชนิดอยู่ในประเทศจีนเท่านั้น ถ่านหินก็เป็นพลังงานสำคัญของจีนปริมาณการผลิตคิดเป็น 30% ของปริมาณการผลิตของโลก จีนมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองน้ำมันที่สำคัญบนแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ทางทรัพยากร ปริมาณรวมทรัพยากรแร่ธาตุเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เนื่องจากจีนมีประชากรมากมาย ดังนั้นปริมาณทรัพยากรเฉลี่ยต่อหัวซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 53 ของโลก 2. ทรัพยากรสัตว์ ของประเทศจีน จีนมีทรัพยากรสัตว์ประเภทต่างๆมากมายคิดเป็น...

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค คือ S+had+v.3 หลักการใช้ Past Perfect Tense 1. ใช้คู่กับ Past Simple Tense โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้ Past Perfect Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดหลังในอดีตใช้ Past Simple Tense มักจะมีคำว่า "before...

คำคุณศัพท์ (Adjective) ภาษาอังกฤษ แบบสรุป

Adjective กับ ครูพี่โอเว่น คือ คำที่ใช้ขยายคำนามให้ได้ใจความชัดเจยิ่งขึ้น ตัวอย่างประโยคดังนี้ เช่น This is a long stick. แปลว่า : นี้เป็นไม้ที่ยาว เป็นการบอกให้มราบถึงลักษณะของไม้ เช่น A fat boy is sitting there. แปลว่า : เด็กผู้ชายอ้วนกำลังนั้งอยู่ตรงนั้น เป็นการบอกให้ทราบลักษณะของเด็กผู้ชาย Adjective นอกจากจะบอกลักษณะแล้ว ยังใช้ได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงจำนวนนับ เช่น...

ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน

ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูพี่เว่น  คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง Part 1 : 1-100 ภาษาอังกฤษ 1. one 2. two 3. three 4. four 5. five 6. six 7. seven 8. eight 9. nine 10....