คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为…所以…

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为…所以… กับเหล่าซือเว่น

การใช้ 因为…..,所以…..
yīnwèi…. ,suǒyǐ…
แปล = เพราะว่า…………ดังนั้น…………

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为…所以…. จะต้องเอาเหตุขึ้นก่อนละตามด้วยผลนั้นเองครับ

เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเถอะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ คำเชื่อมภาษาจีน
การใช้ 因为…所以 กับเหล่าซือเว่น เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 1

因为下雨, 所以我没来。
Yīnwèi xiàyǔ, suǒyǐ Wǒ méi lái.
แปลว่า เพราะว่าฝนตก ผมก็เลยไม่มา

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 2

因为我生病了,所以我不去中国。
Yīnwèi wǒ shēngbìngle, suǒyǐ wǒ bù qù zhōngguó.
แปลว่า เพราะว่าฉันไม่สบาย ดังนั้นฉันจึงไม่ไปประเทศจีน

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 3

因为冬天的天气很冷,所以我不喜欢.
Yīnwèi dōngtiān de tiānqì hěn lěng, suǒyǐ wǒ bù xǐhuan.
แปลว่า เพราะว่าอากาศในฤดูหนาวหนาวมาก ดังนั้นฉันไม่ชอบอากาศหนาว.

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 4

因为我学习很努力,所以我成绩很好。
Yīnwèi Wǒ xuéxí hěn nǔlì, suǒyǐ Wǒ chéngjī hěn hǎo.
แปลว่า เพราะว่าผมขยันเรียน ดังนั้ผลการเรียนของผมดีมากๆ

เห็นไหมบอกแล้ว การใช้คำเชื่อมภาษาจีน 因为…所以… ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับ