Thursday, August 6, 2020

การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน แสดงความขัดแย้ง

Home เรียนภาษาจีน การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน แสดงความขัดแย้ง

การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน ( ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน ) การใช้ 虽然。。。但是/可是…
การใช้รูปประโยค 虽然…,但是/可是…(suīrán…,dànshì/kěshì…) แปลว่า ถึงแม้…แต่ก็…

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยจะได้เข้าใจมากขึ้น
ตัวอย่างประโยคที่ 1
ตัวจีน 虽然学习很辛苦,可是我一定要努力。
พินอิน Suīrán xuéxí hěn xīnkǔ,kěshì wǒ yí dìng yào nǔlì.
แปลว่า ถึงแม้การเรียนจะเหน็ดหนื่อยมาก , แต่ว่าฉันก็จะทุ่มเท (พยายาม) อย่างแน่นอน

ตัวอย่างประโยคที่ 2
ตัวจีน 虽然她很漂亮 ,但是很笨。
พินอิน Suīrán tā hěn piàoliang, dànshì hěn bèn.
แปลว่า ถึงแม้ว่าเขาจะสวยมากๆ แต่ก็โง่มากๆ

ตัวอย่างประโยคที่ 3
ตัวจีน 小王虽然考了第一,但是一点也不骄傲。
พินอิน Xiǎowáng suīrán kǎo le dì yī,dànshì yì diǎn yě bù jiāo’ào.
แปลว่า ถึงแม้เสี่ยวหวางจะสอบได้ที่ 1 ,แต่ก็ไม่หยิ่งแม้แต่น้อย

ตัวอย่างประโยคที่ 4
ตัวจีน 虽然今天天气很好,但是很热。
พินอิน Suīrǎn jīntiān tiānqì hěn hǎo,dànshì hěn rè.
แปลว่า ถึงแม้วันนี้อากาศดีมาก,แต่ว่าร้อนมาก

ตัวอย่างประโยคที่ 5
ตัวจีน 虽然这个问题比较难回答,不过我还是会尽力的。
พินอิน Suīrán zhè ge wèntí bǐjiào nán huídá,búguò wǒ háishì huì jìnlì de.
แปลว่า ถึงแม้คำถามนี้จะตอบค่อนข้างยาก,แต่ว่าฉันก็จะพยายามให้ถึงที่สุด

ตัวอย่างประโยคที่ 6
ตัวจีน 虽然他不是中国人,但是他汉语说得流利。
พินอิน Suīrán tā bùshì zhōngguó rén, dànshì tā hànyǔ shuō dé liúlì.
แปลว่า ถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่คนจีน แต่เขาก็พูดภาษาจีนได้อย่างคล่อง

ตัวอย่างประโยคที่ 7
ตัวจีน 他虽然学汉语的时间不长,但是说得很好。
พินอิน Tā suīrán xué hànyǔ de shíjiān bù cháng, dànshì shuō dé hěn hǎo.
แปลว่า แม้ว่าเขาจะเรียนภาษาจีนมานานไม่มาก แต่เขาก็พูดภาษาจีนได้อย่างดี

ข้อควรระวัง : เป็นรูปประโยคแสดงความขัดแย้ง หากมีความขัดแย้งไม่มาก 但是/可是 (dànshì/kěshì)สามารถเปลี่ยนเป็น 只是(zhǐshì)หรือ 不过(búguò) ได้นะครับ

Recommend

การใช้เทนส์ Present Continuous Tense

Present Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าหัวใจหลักสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษคืออะไร นั้นคือ “การเวลา”นั้นเอง วันนี้เรามาดู Present Continuous Tense แต่สิ่งที่สำคัญของการใช้ Present Continuous Tense คือการอย่าลืม Adverbs of Time และการเติม - ing ละเดี๋ยวมาดูกันแบบสรุปเข้าใจง่ายกันเลยดีกว่า ลุย! การใช้ Present Continuous...

การถามว่า ใคร ถามว่ารู้จักไหม ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

ประโยคสนทนาภาษาจีน “คุณรู้จักเขาไหม” กับเหล่าซือเว่น 你认识他吗 ?Nǐ rènshì tā ma? หนี่ เยิ้นซือ ทา มะ ? A : ตัวจีน 那个她是谁 ? พินอิน Nàgè tā shì shéi? คำอ่าน น้าเก้อ ทา ซื่อ เสอย แปลว่า...

การใช้ Present Perfect Tense อย่างละเอียด

Present Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น ใช้ได้หลายสถาการณ์มีเหตุการณ์ไหนบ้างมาดูกันครับ โครงสร้างประโยคที่สำคัญมีดังนี้ S + Verb to have (have and has) + V.3 1. เหตุการณ์ในอดีตที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน ตัวอย่างประโยคดังนี้ เช่น I have taught English for 20 years. แปลว่า : ฉันสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา...

ประโยคสนทนา สวัสดี ลาก่อน ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

ประโยคสนทนาภาษาจีน “การสวัสดี และ ลาก่อน” กับเหล่าซือเว่น 你好和再见 Nǐ hǎo hé zàijiàn หนี ห่าว เหอ จ้าย เจี้ยน A : ตัวจีน 早安 พินอิน Zǎo ān คำอ่าน เจ่าอาน แปลว่า อรุณสวัสดิ์ครับ B : ตัวจีน 早安 พินอิน...