Thursday, August 6, 2020

คำอุทาน ในภาษาจีน มีกี่แบบ อะไรบ้าง ตัวอย่าง

Home เรียนภาษาจีน คำอุทาน ในภาษาจีน มีกี่แบบ อะไรบ้าง ตัวอย่าง

คำอุทาน ภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น
叹词:表示呼唤,应答或强烈感情的词汉语常见叹词如下表:
คำอุทาน คือ คำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงการเรียก ตอบรับ หรือ ความรู้สึกทางอารมณ์ คำอุทานในภาษาจีนที่พบเห็นบ่อย ประมาณ 14 คำ มีดังนี้ ลองอ่านกันเลยนะครับ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 1
ตัวจีน 嗬
พินอิน Hē
ความหมาย ประหลาดใจ ทึ่ง
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้โฮ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 嗬! 她真了不起!
พินอิน Hē! Tā zhēn liǎobùqǐ!
แปลไทย โอ้โฮ เขา (ผู้หญิง) เก่งจริงๆ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 2
ตัวจีน 哈
พินอิน Hā
ความหมาย พอใจ ดีใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ฮาฮา
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哈哈,我猜对了吧!
พินอิน Hāhā, wǒ cāi duìle ba!
แปลไทย ฮาๆ ฉันเดาถูกแล้วใช่ไหม

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 3
ตัวจีน 咦
พินอิน (Yí)
ความหมาย ประหลาดใจ สงสัย
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เอ๊ะ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 咦, 我的手机怎么不见了?
พินอิน Yí, wǒ de shǒujī zěnme bùjiànle?
แปลไทย เอ๊ะ โทรศัพท์มือถือของฉันหายไปไหนแล้วอะ ?

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 4
ตัวจีน 喂
พินอิน (wèi)
ความหมาย เรียกให้รู้ตัว
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เฮ้ย นี่ ฮัลโหล
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 喂,你们快出来看啊!
พินอิน Wèi, nǐmen kuài chūlái kàn a!
แปลไทย นี่ๆ พวกเธอรีบออกมาดูสิ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 5
ตัวจีน 哼
พินอิน (hēng)
ความหมาย ไม่พอใจ สงสัย
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ฮึ ฮื้อ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哼, 你不要做白日梦了!
พินอิน Hēng, nǐ bùyào zuò bái rì mèngle!
แปลไทย ฮื้อ เธออย่าฝันกลางวันเลยนะ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 6
ตัวจีน 嘿
พินอิน (hēi)
ความหมาย เรียกให้รู้ตัว
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เฮ้ย นี่
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 嘿,玛丽,咱们一块儿去散步吧!
พินอิน Hēi, mǎlì, zánmen yīkuài er qù sànbù ba!
แปลไทย เฮ้ย แม่รี่ พวกเราไปเดินเล่นด้วยกันเถอะ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 7
ตัวจีน 咳
พินอิน (hāi)
ความหมาย เสียดาย แปลกใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ว้า โธ่เอ๋ย
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 咳!你怎么这么笨啊!
พินอิน Hāi! Nǐ zěnme zhème bèn a!
แปลไทย โถ่เอ้ย ทำไมเธอถึงโง่ขนาดนี้

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 8
ตัวจีน 嗯
พินอิน (en)
ความหมาย ตอบรับ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ อือ เออ อืม
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 嗯,我答应你的条件!
พินอิน en, wǒ dāyìng nǐ de tiáojiàn!
แปลไทย เออ ฉันยอมรับเงื่อนไขของคุณ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 9
ตัวจีน 唉
พินอิน (āi)
ความหมาย ขานรับ ท้อแท้
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โธ่
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 唉,这个小女孩简直太可怜了!
พินอิน Āi, zhège xiǎo nǚhái jiǎnzhí tài kěliánle!
แปลไทย โธ่ เด็กผู้หญิงคนนี้น่าสงสารเหลือเกิน

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 10
ตัวจีน 啊
พินอิน (ā)
ความหมาย ประหลาดใจ หรือ ทึ่ง
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้ โอ้โฮ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 啊, 长城太大了!
พินอิน A, chángchéng tài dàle!
แปลไทย โอ้โฮ กำแพงเมืองจีนใหญ่มากๆ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 11
ตัวจีน 哎
พินอิน (āi)
ความหมาย ประหลาดใจ ไม่พอใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เอ้ออเฮอ ฮ้า อ้าว
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哎, 想不到你也来了。
พินอิน Āi, xiǎngbùdào nǐ yě láile.
แปลไทย อ้าว นึกไม่ถึงว่าเธอก็มาเหมือนกัน

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 12
ตัวจีน 哎呀
พินอิน (āiyā)
ความหมาย ประหลาดใจ ตกใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้โฮ อุ๊ย
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哎呀, 这种兰花真漂亮!
พินอิน Āiyā, zhè zhǒng lánhuā zhēn piàoliang!
แปลไทย โอ้โห กล้วยไม้ชนิดนี้ช่างสวยจริงๆ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 13
ตัวจีน 哎哟
พินอิน (āiyō)
ความหมาย เจ็บปวด
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้ย อุ๊ย หรือ อูย
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哎哟,我的肚子疼死了!
พินอิน Āiyō, wǒ de dùzi téng sǐle!
แปลไทย โอ๊ย ฉันปวดท้องจนจะตายอยู่แล้ว

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 14
ตัวจีน 哈哈
พินอิน (hāhā)
ความหมาย หัวเราะ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ฮ่าๆๆๆ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哈哈哈
พินอิน HāHāHā
แปลไทย 555 ประมาณว่าตอบคุยกับเพื่อนในแชท

ปล. เพิ่มเติมความรู้ คำอุทาน ในภาษาจีน
สิ่งที่พึงสังเกตคือ คำอุทานคำเดียวกัน หากออกเสียงตามวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน ความหมายทางอารมณ์ก็จะต่างกันไปด้วย

Recommend

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ธนาคาร 银行 (Yínháng)

คำศัพท์ภาษาจีน 30 คำ เกี่ยวกับ ธนาคาร (银行 Yínháng) กับเหล่าซือเว่น คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเป็นภาษาจีน ลองศึกษาดูนะครับมีแต่ความรู้ดีๆ ทั้งนั้น คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 1 ตัวจีน 帐户 พินอิน zhànghù แปลว่า บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 2 ตัวจีน 开帐户 พินอิน kāizhànghù แปลว่า เปิดบัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 3 ตัวจีน 账号 พินอิน zhànghào แปลว่า เลขที่บัญชี คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ 4 ตัวจีน 存钱 พินอิน...

คำศัพท์ อวัยวะร่างกาย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย มากกว่า 50 คำ กับครูพี่เว่น Part 1 คำตรงข้ามจำง่ายๆบอกเลย เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย คำที่ 1 strong แปลว่า แข็งแรง คำที่ 2 weak แปลว่า อ่อนแอ คำที่ 3 skinny แปลว่า ผอม คำที่ 4 thin...

สภาพรวมของประเทศจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

สภาพรวมของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น การเรียนภาษาเราจะรู้แค่ภาษาของเขาอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เราถึงจะเข้าใจภาษาจริงๆ แต่วันนี้ซือเว่นจะมาสอนเกี่ยวกับ สภาพรวมของประเทศจีน นั้นเองมีทั้งหมด 9 หัวข้อ เลย ความรู้ดีๆเรามาดูกันว่ามีหัวข้อไรบ้างครับ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ 2. อาณาเขตของประเทศจีนครับ 3. ประชากรของประเทศจีนครับ 4. ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ 5. ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ 6. ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ 7. เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ 8. เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ 9. อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ สาระและความรู้ดีๆมีอีกมากมายเพราะฉนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับ มีตั้ง 9...

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น

คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน กับครูพี่โอเว่น House and Around the House ( บ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน มีมากกว่า 30 คำ ) 1. balcony แปลว่า : ระเบียงชั้นบน 2. driveway แปลว่า : ทางเดินหน้าบ้าน 3. chimney แปลว่า : ปล่องไฟ 4. porch แปลว่า :...