Wednesday, October 21, 2020

คำอุทาน ในภาษาจีน มีกี่แบบ อะไรบ้าง ตัวอย่าง

Home เรียนภาษาจีน คำอุทาน ในภาษาจีน มีกี่แบบ อะไรบ้าง ตัวอย่าง

คำอุทาน ภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น
叹词:表示呼唤,应答或强烈感情的词汉语常见叹词如下表:
คำอุทาน คือ คำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงการเรียก ตอบรับ หรือ ความรู้สึกทางอารมณ์ คำอุทานในภาษาจีนที่พบเห็นบ่อย ประมาณ 14 คำ มีดังนี้ ลองอ่านกันเลยนะครับ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 1
ตัวจีน 嗬
พินอิน Hē
ความหมาย ประหลาดใจ ทึ่ง
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้โฮ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 嗬! 她真了不起!
พินอิน Hē! Tā zhēn liǎobùqǐ!
แปลไทย โอ้โฮ เขา (ผู้หญิง) เก่งจริงๆ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 2
ตัวจีน 哈
พินอิน Hā
ความหมาย พอใจ ดีใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ฮาฮา
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哈哈,我猜对了吧!
พินอิน Hāhā, wǒ cāi duìle ba!
แปลไทย ฮาๆ ฉันเดาถูกแล้วใช่ไหม

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 3
ตัวจีน 咦
พินอิน (Yí)
ความหมาย ประหลาดใจ สงสัย
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เอ๊ะ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 咦, 我的手机怎么不见了?
พินอิน Yí, wǒ de shǒujī zěnme bùjiànle?
แปลไทย เอ๊ะ โทรศัพท์มือถือของฉันหายไปไหนแล้วอะ ?

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 4
ตัวจีน 喂
พินอิน (wèi)
ความหมาย เรียกให้รู้ตัว
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เฮ้ย นี่ ฮัลโหล
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 喂,你们快出来看啊!
พินอิน Wèi, nǐmen kuài chūlái kàn a!
แปลไทย นี่ๆ พวกเธอรีบออกมาดูสิ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 5
ตัวจีน 哼
พินอิน (hēng)
ความหมาย ไม่พอใจ สงสัย
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ฮึ ฮื้อ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哼, 你不要做白日梦了!
พินอิน Hēng, nǐ bùyào zuò bái rì mèngle!
แปลไทย ฮื้อ เธออย่าฝันกลางวันเลยนะ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 6
ตัวจีน 嘿
พินอิน (hēi)
ความหมาย เรียกให้รู้ตัว
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เฮ้ย นี่
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 嘿,玛丽,咱们一块儿去散步吧!
พินอิน Hēi, mǎlì, zánmen yīkuài er qù sànbù ba!
แปลไทย เฮ้ย แม่รี่ พวกเราไปเดินเล่นด้วยกันเถอะ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 7
ตัวจีน 咳
พินอิน (hāi)
ความหมาย เสียดาย แปลกใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ว้า โธ่เอ๋ย
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 咳!你怎么这么笨啊!
พินอิน Hāi! Nǐ zěnme zhème bèn a!
แปลไทย โถ่เอ้ย ทำไมเธอถึงโง่ขนาดนี้

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 8
ตัวจีน 嗯
พินอิน (en)
ความหมาย ตอบรับ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ อือ เออ อืม
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 嗯,我答应你的条件!
พินอิน en, wǒ dāyìng nǐ de tiáojiàn!
แปลไทย เออ ฉันยอมรับเงื่อนไขของคุณ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 9
ตัวจีน 唉
พินอิน (āi)
ความหมาย ขานรับ ท้อแท้
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โธ่
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 唉,这个小女孩简直太可怜了!
พินอิน Āi, zhège xiǎo nǚhái jiǎnzhí tài kěliánle!
แปลไทย โธ่ เด็กผู้หญิงคนนี้น่าสงสารเหลือเกิน

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 10
ตัวจีน 啊
พินอิน (ā)
ความหมาย ประหลาดใจ หรือ ทึ่ง
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้ โอ้โฮ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 啊, 长城太大了!
พินอิน A, chángchéng tài dàle!
แปลไทย โอ้โฮ กำแพงเมืองจีนใหญ่มากๆ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 11
ตัวจีน 哎
พินอิน (āi)
ความหมาย ประหลาดใจ ไม่พอใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ เอ้ออเฮอ ฮ้า อ้าว
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哎, 想不到你也来了。
พินอิน Āi, xiǎngbùdào nǐ yě láile.
แปลไทย อ้าว นึกไม่ถึงว่าเธอก็มาเหมือนกัน

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 12
ตัวจีน 哎呀
พินอิน (āiyā)
ความหมาย ประหลาดใจ ตกใจ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้โฮ อุ๊ย
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哎呀, 这种兰花真漂亮!
พินอิน Āiyā, zhè zhǒng lánhuā zhēn piàoliang!
แปลไทย โอ้โห กล้วยไม้ชนิดนี้ช่างสวยจริงๆ

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 13
ตัวจีน 哎哟
พินอิน (āiyō)
ความหมาย เจ็บปวด
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้ย อุ๊ย หรือ อูย
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哎哟,我的肚子疼死了!
พินอิน Āiyō, wǒ de dùzi téng sǐle!
แปลไทย โอ๊ย ฉันปวดท้องจนจะตายอยู่แล้ว

คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 14
ตัวจีน 哈哈
พินอิน (hāhā)
ความหมาย หัวเราะ
คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ ฮ่าๆๆๆ
ตัวอย่างประโยคเช่น
ตัวจีน 哈哈哈
พินอิน HāHāHā
แปลไทย 555 ประมาณว่าตอบคุยกับเพื่อนในแชท

ปล. เพิ่มเติมความรู้ คำอุทาน ในภาษาจีน
สิ่งที่พึงสังเกตคือ คำอุทานคำเดียวกัน หากออกเสียงตามวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน ความหมายทางอารมณ์ก็จะต่างกันไปด้วย

Recommend

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ แบบละเอียด ครบทั้งหมด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. decision แปลว่า : การตัดสินใจ 2. solve แปลว่า : แก้ไข (ปัญหา) 3. argument แปลว่า : ขอโต้แย้ง 4. suggestion แปลว่า : ข้อเสนอแนะ 5. understand แปลว่า...

การใช้ Can แปลว่า สามารถ หรือ กระป๋อง แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การใช้ Can แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น การใช้คำว่า Can มีความหมายได้ หลายแบบ เช่น ถ้าเป็น (N) แปลว่า กระป๋อง ถ้าเป็น (AUX) แปลว่า สามารถ นั้นเองครับ หลักการใช้มีดังนี้ 1. การแสดงความสามารถ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ ประโยค : We can speak English well. แปลว่า...

ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น ตัวจีน 一本书 พินอิน Yī běn shū แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม ตัวจีน 三个人 พินอิน Sān gèrén แปลว่า คน 3...

คำอุทาน ในภาษาจีน มีกี่แบบ อะไรบ้าง ตัวอย่าง

คำอุทาน ภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น 叹词:表示呼唤,应答或强烈感情的词汉语常见叹词如下表: คำอุทาน คือ คำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงการเรียก ตอบรับ หรือ ความรู้สึกทางอารมณ์ คำอุทานในภาษาจีนที่พบเห็นบ่อย ประมาณ 14 คำ มีดังนี้ ลองอ่านกันเลยนะครับ คำอุทาน ภาษาจีน คำที่ 1 ตัวจีน 嗬 พินอิน Hē ความหมาย ประหลาดใจ ทึ่ง คำภาษาไทยที่สามารถเทียบเสียงได้ คือ โอ้โฮ ตัวอย่างประโยคเช่น ตัวจีน 嗬!...