การใช้คำว่า “หรือ” ภาษาจีน 还是 และ 或者

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ คำว่า หรือ ของภาษาจีน มี 2 แบบ คือ 还是 และ 或者 กับเหล่าซือเว่น

การใช้ คำว่า หรือ ของภาษาจีน มี 2 แบบ คือ 还是 และ 或者 ใช้ต่างกันยังไงนะ ลองดูจากประโยคตัวอย่าง เพราะบางทีการอย่างจากตัวอย่างประโยคหรือการที่เราเข้าใจประโยคน่าจะทำให้เข้าใจภาษามากกว่าโครงสร้าง

การใช้ คำว่า หรือ ของภาษาจีน มี 2 แบบ คือ 还是 และ 或者

1. คำว่า 还是 háishì แปลว่า หรือ ส่วนใหญ่เป็นการถามเชิง เน้นว่าจะเอาสิ่งไหน จะทำสิ่งใด แล้วจะใช้ในประโยคคำถามด้วย เวลาเขียนก็อย่าลืมเครื่องหมาย ? ด้วยนะครับ

ตัวอย่างประโยคการใช้ คำว่า 还是 háishì แปลว่า หรือ ?

ประโยคที่ 1 คำว่า 还是
ตัวจีน 你是泰国人还是中国人?
พินอิน Nǐ shì tàiguó rén háishì zhōngguó rén?
แปลว่า คุณเป็นคนไทยหรือคนจีน ?

ประโยคที่ 2 คำว่า 还是
ตัวจีน 你爱我还是爱她?
พินอิน Nǐ ài wǒ háishì ài tā?
แปลว่า เธอรักฉันหรือเธอรักเขา ? ( เขาผู้หญิง )

ประโยคที่ 3 คำว่า 还是
ตัวจีน 你想喝水还是啤酒?
พินอิน Nǐ xiǎng hē shuǐ háishì píjiǔ?
แปลว่า คุณอยากดื่มน้ำหรืออยากดืมเบียร์ ?

ประโยคที่ 4 คำว่า 还是
ตัวจีน 你喜欢喝咖啡还是喜欢喝茶?
พินอิน Nǐ xǐhuān hē kāfēi háishì xǐhuān hē chá ?
แปลว่า คุณชอบดืมกาแฟหรือชา ?

สรุปง่ายๆ คำว่า 还是 háishì แปลว่า หรือ ใช้กับประโยคคำถามเลยนะครับ เวลาเขียนอย่าลืม ? นะครับ

2. คำว่า 或者 huòzhě แปลว่า หรือ หรือแปลประมาณว่า หรือไม่ก็ ส่วนใหญ่เป็นการถามเชิง อย่างใดอย่างนึงอะไรก็ได้ แล้วจะใช้ในประโยคบอกเล่าด้วย เวลาเขียนก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ? นะครับ

ตัวอย่างประโยคการใช้ คำว่า 或者 huòzhě แปลว่า หรือ

ประโยคที่ 1 คำว่า 或者
ตัวจีน 我想喝咖啡或者喝茶。
พินอิน Wǒ xiǎng hē kāfēi huòzhě hē chá.
แปลว่า ฉันอยากดื่มกาแฟหรือไม่ก็ชา.

ประโยคที่ 2 คำว่า 或者
ตัวจีน 你明天来或者后天来都可以。
พินอิน Nǐ míngtiān lái huòzhě hòutiān lái dōu kěyǐ.
แปลว่า คุณจะมาวันพรุ่งนี้หรือมาวันมะรืนนี้ก็ได้.

ประโยคที่ 3 คำว่า 或者
ตัวจีน 每天他们都去打排球或者跑步。
พินอิน Měitiān tāmen dōu qù dǎ páiqiú huòzhě pǎobù.
แปลว่า ทุกวันพวกเขาไปเล่นวอลเลย์บอลหรือไม่ก็ไปวิ่ง.

ประโยคที่ 4 คำว่า 或者
ตัวจีน 我想喝水或者啤酒。
พินอิน Wǒ xiǎng hē shuǐ huòzhě píjiǔ.
แปลว่า ฉันอยากดื่มน้ำหรือไม่ก็เบียร์ก็ได้.

สรุปง่ายๆ คำว่า 或者 huòzhě แปลว่า หรือ หรือแปลประมาณว่า หรือไม่ก็ ใช้กับประโยคบอกเล่า แล้วที่สำคัญเวลาเขียนในประโยคไม่ต้องใส่ ? นะครับ