Tuesday, September 22, 2020

การใช้ 会 Huì กับ 能 ความสามารถ ความเป็นไปได้

Home เรียนภาษาจีน การใช้ 会 Huì กับ 能 ความสามารถ ความเป็นไปได้

การใช้ 会 Huì กับ 能 néng กับเหล่าซือเว่น

เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน

1. การใช้ 会 Huì แปลว่า สามารถ (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)แบ่งการใช้ได้ 2 วิธี

1.1 แสดงความสามารถ
1.2 แสดงความเป็นไปได้

เราลองมาดูตัวอย่างประโยคของ การใช้ 会 Huì กับเหล่าซือเว่น
=我会说汉语。
แสดงความสามารถ
Wǒ huì shuō hànyǔ.
แปลว่า ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้
=你会说泰语。
แสดงความสามารถ
Nǐ huì shuō tàiyǔ.
แปลว่า คุณสามารถพูดภาษาไทยได้
=他会说英语。
แสดงความสามารถ
Tā huì shuō yīngyǔ.
แปลว่า เขา (ผู้ชาย) สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
=我不会做菜。
แสดงความสามารถ
Wǒ bù huì zuò cài.
แปลว่า ฉันไม่สามารถทำอาหารได้
=她不会开车。
แสดงความสามารถ
Tā bù huì kāichē.
แสดงความสามารถ
แปลว่า เขา (ผู้หญิง) ขับรถไม่เป็น
=你不会写汉字。
แสดงความสามารถ
Nǐ bù huì xiě hànzì.
แปลว่า คุณไม่สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้
=她不会说英语
แสดงความสามารถ
Tā bù huì shuō yīngyǔ
แปลว่า เขา (ผู้หญิง) ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
=我今天生病了,明天我不会来了。
แสดงความเป็นไปได้
Wǒ jīntiān shēngbìngle, míngtiān tā bù huì láile.
วันนี้ฉันป่วย พรุ่งนี้ฉันไม่สามารถมาได้

2.การใช้ 能 néng สามารถ……ได้ / ทำได้ แบ่งได้เป็น 2 วิธีดังนี้

2.1 แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
2.2 แสดงการอนุญาตตามภววิสัย

เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ 能 néng กับเหล่าซือเว่น

=江山能用汉语谈话。
แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
Jiāngshān néng yòng hànyǔ tánhuà.
แปลว่า เจียงชานสามารถใช้ภาษาจีนพูดคุยได้ดี
=玛丽能用泰语谈话。
แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
Mǎlì néng yòng tàiyǔ tánhuà.
แปลว่า แมรี่สามารถใช้ภาษาไทยพูดคุยได้ดี
=马可能用英语谈话。
แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
Mǎkě néng yòng yīngyǔ tánhuà.
แปลว่า ม้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยได้ดี
=你明天能来吗?
แสดงการอนุญาตตามภววิสัย
Nǐ míngtiān néng lái ma?
แปลว่า พรุ่งนี้คุณสามารถมาได้ไหม ?
=不能来,我明天很忙。
แสดงการอนุญาตตามภววิสัย
Bùnéng lái, wǒ míngtiān hěn máng.
แปลว่า ไม่สามารถมาได้ พรุ่งนี้ฉันยุ่งมากๆ

Recommend

สภาพรวมของประเทศจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

สภาพรวมของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น การเรียนภาษาเราจะรู้แค่ภาษาของเขาอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เราถึงจะเข้าใจภาษาจริงๆ แต่วันนี้ซือเว่นจะมาสอนเกี่ยวกับ สภาพรวมของประเทศจีน นั้นเองมีทั้งหมด 9 หัวข้อ เลย ความรู้ดีๆเรามาดูกันว่ามีหัวข้อไรบ้างครับ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ 2. อาณาเขตของประเทศจีนครับ 3. ประชากรของประเทศจีนครับ 4. ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ 5. ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ 6. ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ 7. เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ 8. เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ 9. อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ สาระและความรู้ดีๆมีอีกมากมายเพราะฉนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับ มีตั้ง 9...

การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1. Personal Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ 1.1...

การใช้ active voice และ passive voice โครงสร้าง ตัวอย่าง แปล

เรียนการใช้ Active and Passive Voice กับครูพี่โอเว่น ในเนื้อหาบทเรียนนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง Tense มาก่อนก็มาเรียนแล้วสบายแน่ๆ เพราะผมจะสอน การใช้ Active and Passive ครบทุกอย่างเลย ไม่เชื่อมาลองดูกันครับ ลุย! การใช้ Active and Passive กับครูพี่โอเว่น มี 2 แบบ 1. Active...

50 สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กับครูพี่โอเว่น สำนวนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการสื่อสารเพราะฉนั้นเรามาศึกษา ทั้ง 50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กันเลยดีกว่า ลุยย! ดูสำนวนอีกนับร้อย พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล คลิก >> สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนที่ 1 He's full of beans. แปลว่า เขา (ผู้ชาย) ดูกระฉับกระเฉงมาก สำนวนที่ 2 A storm in a...