การใช้ 会 Huì กับ 能 néng กับเหล่าซือเว่น

เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน

1. การใช้ 会 Huì แปลว่า สามารถ (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)แบ่งการใช้ได้ 2 วิธี

1.1 แสดงความสามารถ
1.2 แสดงความเป็นไปได้

เราลองมาดูตัวอย่างประโยคของ การใช้ 会 Huì กับเหล่าซือเว่น
=我会说汉语。
แสดงความสามารถ
Wǒ huì shuō hànyǔ.
แปลว่า ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้
=你会说泰语。
แสดงความสามารถ
Nǐ huì shuō tàiyǔ.
แปลว่า คุณสามารถพูดภาษาไทยได้
=他会说英语。
แสดงความสามารถ
Tā huì shuō yīngyǔ.
แปลว่า เขา (ผู้ชาย) สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
=我不会做菜。
แสดงความสามารถ
Wǒ bù huì zuò cài.
แปลว่า ฉันไม่สามารถทำอาหารได้
=她不会开车。
แสดงความสามารถ
Tā bù huì kāichē.
แสดงความสามารถ
แปลว่า เขา (ผู้หญิง) ขับรถไม่เป็น
=你不会写汉字。
แสดงความสามารถ
Nǐ bù huì xiě hànzì.
แปลว่า คุณไม่สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้
=她不会说英语
แสดงความสามารถ
Tā bù huì shuō yīngyǔ
แปลว่า เขา (ผู้หญิง) ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
=我今天生病了,明天我不会来了。
แสดงความเป็นไปได้
Wǒ jīntiān shēngbìngle, míngtiān tā bù huì láile.
วันนี้ฉันป่วย พรุ่งนี้ฉันไม่สามารถมาได้

2.การใช้ 能 néng สามารถ……ได้ / ทำได้ แบ่งได้เป็น 2 วิธีดังนี้

2.1 แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
2.2 แสดงการอนุญาตตามภววิสัย

เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ 能 néng กับเหล่าซือเว่น

=江山能用汉语谈话。
แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
Jiāngshān néng yòng hànyǔ tánhuà.
แปลว่า เจียงชานสามารถใช้ภาษาจีนพูดคุยได้ดี
=玛丽能用泰语谈话。
แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
Mǎlì néng yòng tàiyǔ tánhuà.
แปลว่า แมรี่สามารถใช้ภาษาไทยพูดคุยได้ดี
=马可能用英语谈话。
แสดงความสามารถอย่างใดอย่างนึง
Mǎkě néng yòng yīngyǔ tánhuà.
แปลว่า ม้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยได้ดี
=你明天能来吗?
แสดงการอนุญาตตามภววิสัย
Nǐ míngtiān néng lái ma?
แปลว่า พรุ่งนี้คุณสามารถมาได้ไหม ?
=不能来,我明天很忙。
แสดงการอนุญาตตามภววิสัย
Bùnéng lái, wǒ míngtiān hěn máng.
แปลว่า ไม่สามารถมาได้ พรุ่งนี้ฉันยุ่งมากๆ