การขอบคุณ และการตอบรับคำขอบคุณ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ประโยคสนทนาภาษาจีน เกี่ยวกับ “การขอบคุณ” กับเหล่าซือเว่น
谢谢 Xièxiè อ่านว่า เซี่ยเซียะ แปลว่า ขอบคุณค่ะ

A : ตัวจีน 多谢
พินอิน Duōxiè
คำอ่าน ตัวเซี่ย
แปลว่า ขอบคุณมากครับ

B : ตัวจีน 别客气
พินอิน Bié kèqì
คำอ่าน เปี๋ย เค้อชี้
แปลว่า ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะ

A : ตัวจีน 我的名字是颂猜。
พินอิน Wǒ de míngzì shì sòng cāi.
คำอ่าน หว่อ เตอ หมิงจื้อ ซื่อ ซ้ง ชาย
แปลว่า ผมชื่อสมชายครับ

ตัวจีน 你叫什么名字?
พินอิน Nǐ jiào shénme míngzì?
คำอ่าน หนี่ เจี้ยว เฉิน เมอ หมิงจึ
แปลว่า คุณชื่ออะไรครับ

B : ตัวจีน 我叫李冰冰。
พินอิน Wǒ jiào lǐbīngbīng.
คำอ่าน หว่อ เจี้ยว หลี่ ปิง ปิง
แปลว่า ฉันชื่อหลี่ปิงปิงค่ะ

A : ตัวจีน 你会说泰语吗?
พินอิน Nǐ huì shuō tàiyǔ ma?
คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว ไท้หยี มา
แปลว่า คุณพูดภาษาไทยได้ไหมครับ

B : ตัวจีน 我会说。
พินอิน Wǒ huì shuō
คำอ่าน หว่อ ฮุ้ย ซัว
แปลว่า ดิฉันพูดได้ค่ะ

A : ตัวจีน 真的吗 , 那很好。
พินอิน Zhēn de ma, nà hěn hǎo.
คำอ่าน เจิน เตอ มา หนา เหิน ห่าว
แปลว่า จริงหรอครับ นั่นดีมากเลยครับ

นอกจากประโยคสนทนาภาษาจีนต่างๆ ที่อยู่ข้างต้นแล้ว เหล่าซือยังมีประโยคภาษาจีนอื่นๆ ที่นิยมใช้ในการขอบคุณ และการกล่าวตอบรับการขอบคุณเป็นภาษาจีนอีกด้วย มาดูกันเลย

ประโยคที่ 1 ตัวจีน 谢谢
พินอิน Xièxiè
คำอ่าน เซี่ยเซี่ย
แปลว่า ขอบคุณ

ประโยคที่ 2 ตัวจีน 多谢
พินอิน Duōxiè
คำอ่าน ตัวเซี่ย
แปลว่า ขอบคุณมาก

ประโยคที่ 3 ตัวจีน 谢谢你的帮助.
พินอิน Xièxiè nǐ de bāngzhù
คำอ่าน เซี่ยเซี่ย หนี่ เตอ ปาง จู้
แปลว่า ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ

ประโยคที่ 4 ตัวจีน 麻烦您了.
พินอิน Máfan nínle
คำอ่าน หมา ฝ่าน หนิน เลอ
แปลว่า รบหวนคุณแล้ว

ประโยคที่ 5 ตัวจีน 辛苦你了
พินอิน Xīnkǔ nǐle
คำอ่าน ซิน ขุ่ หนีเลอ
แปลว่า ลำบากคุณแล้ว

ประโยคที่ 6 ตัวจีน 不用谢.
พินอิน Bùyòng xiè.
คำอ่าน ปู้ย้ง เซี่ย
แปลว่า ไม่จำเป็นต้อขอบคุณ

ประโยคที่ 7 ตัวจีน 不客气
พินอิน Bù kèqì
คำอ่าน ปู๋เค่อชี่
แปลว่า ไม่ต้องเกรงใจ

ประโยคที่ 8 ตัวจีน 别客气
พินอิน Bié kèqì
คำอ่าน เปี๋ยเค่อชี่
แปลว่า ไม่ต้องเกรงใจ

ประโยคที่ 9 ตัวจีน 没关系
พินอิน Méiguānxì
คำอ่าน เหมยกวานซี
แปลว่า ไม่เป็นไร

ประโยคที่ 10 ตัวจีน 没什么
พินอิน Méishénme
คำอ่าน เหมย เสิน เมอ
แปลว่า ไม่เป็นไร

ประโยคที่ 11 ตัวจีน 你太客气了
พินอิน Nǐ tài kèqìle
คำอ่าน หนี่ ไท่ เค่อ ฉี่ เลอ
แปลว่า คุณเกรงใจมากไปแล้ว

ประโยคที่ 12 ตัวจีน 乐趣.
พินอิน Lèqù.
คำอ่าน เล่อชวี่
แปลว่า ด้วยความยินดี

ประโยคที่ 13 ตัวจีน 太感谢你。
พินอิน Tài gǎnxiè nǐ.
คำอ่าน ไท้ ก่านเซี้ย หนี่
แปลว่า ขอบพระคุณมาก

ประโยคที่ 14 ตัวจีน 我很感谢。
พินอิน Wǒ hěn gǎnxiè.
คำอ่าน หว่อ เหิน ก่านเซี้ย
แปลว่า ฉันขอขอบคุณจริงๆ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน