การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比” bǐ แปลว่า กว่า 字句 กับเหล่าซือเว่น

ภาษาถ้าจะสวยถ้าจะพูดละดูดีต้องมีไวยากรณ์เข้าไปในภาษาด้วยนะครับ ภาษาจีนได้สวยไม่เชื่อทุกคนลองพูดสิครับ วันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比”字句 กับเหล่าซือเว่น ถ้าพร้อมแล้ว ลุยยยยยยย!!!!!!

ประโยค 比字句 มี3รูปแบบใหญ่ๆคือ
1.ประโยคบอกเล่า
2.ประโยคปฏิเสธ
3.ประโยคคำถาม?

1.ประโยคบอกเล่า มี 4 รูปแบบคือ
-A 比 B + 形容词。
A bǐ B + xíngróngcí. =คำคุณศัพท์
=弟弟比我高。
Dìdì bǐ wǒ gāo.
แปลว่า น้องชายสูงกว่าฉัน
-A 比 B + 形容词 + 得多、得很、一些、一点、
A bǐ B + xíngróngcí +dé duō, dé hěn, yīxiē, yīdiǎn
=弟弟比我高一些。
Dìdì bǐ wǒ gāo yīxiē.
แปลว่า น้องชายสูงกว่าฉันนิดหน่อย

2.ประโยคปฏิเสธ มี 2 รูปแบบ
-A 不 比 B + 形容词
A bù bǐ B + xíngróngcí
=弟弟不比我高。
Dìdì bùbǐ wǒ gāo.
แปลว่า น้องชายไม่สูงเท่ากับฉัน
-A 没有 B + 形容词
A méiyǒu B + xíngróngcí
=弟弟没有我高。
Dìdì méiyǒu wǒ gāo.
แปลว่า น้องชายไม่สูงเท่ากับฉัน

3.ประโยคคำถาม ?
-A 比 B + 形容词+吗?/ 怎么样?
A bǐ B + xíngróngcí +ma?/ Zěnme yàng?
=弟弟比我高吗?
Dìdì bǐ wǒ gāo ma?
แปลว่า น้องชายสูงกว่าฉันหรอ?
=弟弟比我怎么样?
Dìdì bǐ wǒ zěnme yàng?
แปลว่า น้องชายสูงกว่าฉันอย่างไร?