การคมนาคม และการชลประทาน ของประเทศจีน

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การคมนาคมและการชลประทานของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น

1. ทางรถไฟ
ทางรถไฟเป็นการขนส่งที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน เมื่อถึงตอนปลายปี ค.ศ. 2005 ระยะทางการขนส่งส่งของทางรถไฟมีความยาวถึง 7 หมื่นกว่ากิโลเมตร จึงเป็นอันดับ 3 ของโลก

ทางรถไฟของจีนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสายหลักใต้เหนือ
2. กลุ่มสายหลักตะวันออกตะวันตก

เกร็ดข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายนปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา ทางรถไฟสายหลักสำคัญของจีนได้มีการปรับตัวเร็วให้สูงขึ้นกันใหญ่ 5 ครั้ง ปัจจุบัน ถ้าออกเดินทางโดยสารโดยรถไฟซึ่งมีระยะทาง 1500 กิโลเมตร สามารถ ออกตอนเช้าแล้วก็ถึงตอนเย็นได้เลย

2. ทางหลวง
หลังจากที่ประเทศสาธารณประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้น (1949) การสร้างทางหลวงได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว
เมื่อถึงปลายปี ค.ศ. 2005 ยอดความยาวทางหลวงมี ทั้งหมด 1,930,500 กิโลเมตร จีนเริ่มทำการก่อสร้างทางด่วนเมื่อตอนปลายทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20เมื่อถึงปลายปี ค.ศ. 2000 ยอดความยาวทางด่วนในแผ่นดินใหญ่มี 27,000 กิโลเมตร เมืองใหญ่ๆ
เช่นดังนี้
– ปังกิ่ง
– เซี่ยงไฮ้
– เทียนจิน
– เสิ่นหยาง
– ต้าเหลียน
– อู่ฮั่น
– หนานจิง
– กวางโจว
– เซินเจิ้น
ล้วนมีทางด่วนเปิดใช้แล้ว

3. การบิน
การบินได้กลายเป็นวิธีขนส่งและการคมนาคมที่สำคัญของจีนแล้วถึงปลายปี ค.ส. 2000 สายการบินในประเทศจีนมีถึง 1,000 กว่าสายโดยเมืองสำคัญล้วนมีแต่สายการบินที่สามารถเดินทางถึงกันได้ทั้งนั้น ยังมีสายการบินระหว่างประเทศอีก 120 กว่าสาย ซึ่งไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลก โดยมี ปังกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และ กวางโจว เป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่สำคัญ

4.การขนส่งทางน้ำ
ประวัติศาสตร์การพัฒนาอันยาวนาน เมื่อสมัยราชวงศ์ซัง จีนก็เริ่มมีเรือใบแล้ว ต่อมาในสมัยราชวงศ์สุยได้ขุดเปิดคลองใหญ่เป็นทางเดินเรือได้ เมื่อถึงรางวงศ์หมิง เจิ้งเหอออกเดินเรือสู่มหาสมุทรไปทางตะวันตกรวมเจ็ดครั้ง ไปไกลถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกของทวีปแอฟริกา

5. โครงการระบายน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือ
ทรัพยากรในประเทศจีนมีการกระจายไม่สม่ำเสมอกัน โดยทั่วไปแล้ว ภาคใต้มีน้ำมาก ภาคเหนือมีน้ำน้อย ภาคตะวันออกน้ำมาก ภาคตะวันตกน้ำน้อย การพัฒนาของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้ปัญหาการขาดแคลนทางภาคเหนือรุนแรงขึ้นทุกวัน วิธีแก้ไขปัญหานี้ก็คือการระบายน้ำให้ข้ามลุ่มแม่น้ำ หรือระบายจากภาคใต้ไปภาคเหนือ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน