Tuesday, September 22, 2020

การคมนาคม และการชลประทาน ของประเทศจีน

Home เรียนภาษาจีน การคมนาคม และการชลประทาน ของประเทศจีน

การคมนาคมและการชลประทานของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น

1. ทางรถไฟ
ทางรถไฟเป็นการขนส่งที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน เมื่อถึงตอนปลายปี ค.ศ. 2005 ระยะทางการขนส่งส่งของทางรถไฟมีความยาวถึง 7 หมื่นกว่ากิโลเมตร จึงเป็นอันดับ 3 ของโลก

ทางรถไฟของจีนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสายหลักใต้เหนือ
2. กลุ่มสายหลักตะวันออกตะวันตก

เกร็ดข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายนปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา ทางรถไฟสายหลักสำคัญของจีนได้มีการปรับตัวเร็วให้สูงขึ้นกันใหญ่ 5 ครั้ง ปัจจุบัน ถ้าออกเดินทางโดยสารโดยรถไฟซึ่งมีระยะทาง 1500 กิโลเมตร สามารถ ออกตอนเช้าแล้วก็ถึงตอนเย็นได้เลย

2. ทางหลวง
หลังจากที่ประเทศสาธารณประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้น (1949) การสร้างทางหลวงได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว
เมื่อถึงปลายปี ค.ศ. 2005 ยอดความยาวทางหลวงมี ทั้งหมด 1,930,500 กิโลเมตร จีนเริ่มทำการก่อสร้างทางด่วนเมื่อตอนปลายทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20เมื่อถึงปลายปี ค.ศ. 2000 ยอดความยาวทางด่วนในแผ่นดินใหญ่มี 27,000 กิโลเมตร เมืองใหญ่ๆ
เช่นดังนี้
– ปังกิ่ง
– เซี่ยงไฮ้
– เทียนจิน
– เสิ่นหยาง
– ต้าเหลียน
– อู่ฮั่น
– หนานจิง
– กวางโจว
– เซินเจิ้น
ล้วนมีทางด่วนเปิดใช้แล้ว

3. การบิน
การบินได้กลายเป็นวิธีขนส่งและการคมนาคมที่สำคัญของจีนแล้วถึงปลายปี ค.ส. 2000 สายการบินในประเทศจีนมีถึง 1,000 กว่าสายโดยเมืองสำคัญล้วนมีแต่สายการบินที่สามารถเดินทางถึงกันได้ทั้งนั้น ยังมีสายการบินระหว่างประเทศอีก 120 กว่าสาย ซึ่งไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลก โดยมี ปังกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และ กวางโจว เป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่สำคัญ

4.การขนส่งทางน้ำ
ประวัติศาสตร์การพัฒนาอันยาวนาน เมื่อสมัยราชวงศ์ซัง จีนก็เริ่มมีเรือใบแล้ว ต่อมาในสมัยราชวงศ์สุยได้ขุดเปิดคลองใหญ่เป็นทางเดินเรือได้ เมื่อถึงรางวงศ์หมิง เจิ้งเหอออกเดินเรือสู่มหาสมุทรไปทางตะวันตกรวมเจ็ดครั้ง ไปไกลถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกของทวีปแอฟริกา

5. โครงการระบายน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือ
ทรัพยากรในประเทศจีนมีการกระจายไม่สม่ำเสมอกัน โดยทั่วไปแล้ว ภาคใต้มีน้ำมาก ภาคเหนือมีน้ำน้อย ภาคตะวันออกน้ำมาก ภาคตะวันตกน้ำน้อย การพัฒนาของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้ปัญหาการขาดแคลนทางภาคเหนือรุนแรงขึ้นทุกวัน วิธีแก้ไขปัญหานี้ก็คือการระบายน้ำให้ข้ามลุ่มแม่น้ำ หรือระบายจากภาคใต้ไปภาคเหนือ

Recommend

การใช้ have to และ การใช้ must กับครูพี่โอเว่น

การใช้ have to และ การใช้ must กับครูพี่โอเว่น 1. การใช้ have to แปลว่า : ต้อง รูปการใช้ของ have to + v. แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือที่เรารู้จักกันว่า Tense จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. Past คือ อดีต การใช้ have...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 60 คำ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) มากกว่า 60 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. crafty แปลว่า : กลับกลอก 2. brave แปลว่า : กล้าหาญ 3. diligent แปลว่า : ขยัน 4. taciturn แปลว่า : ขรึม 5. idle, lazy แปลว่า :...

สรุปหลักการใช้ Past Continuous Tense

Past Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น รูปประโยค Past Continuous Tense มีดังนี้ Subject + was / were + v.ing ใช้กับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ในอดีต และมีการบ่งบอกเวลาอย่างแน่นอน ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ เช่น He was reading that book at 9.00...

การใช้ Present Perfect Tense อย่างละเอียด

Present Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น ใช้ได้หลายสถาการณ์มีเหตุการณ์ไหนบ้างมาดูกันครับ โครงสร้างประโยคที่สำคัญมีดังนี้ S + Verb to have (have and has) + V.3 1. เหตุการณ์ในอดีตที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน ตัวอย่างประโยคดังนี้ เช่น I have taught English for 20 years. แปลว่า : ฉันสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา...