Sunday, April 18, 2021
Home ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

Most Read

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ แบบละเอียด ครบทั้งหมด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสามารถ ( capability) มีมากกว่า 90 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. decision แปลว่า : การตัดสินใจ 2. solve แปลว่า : แก้ไข (ปัญหา) 3. argument แปลว่า : ขอโต้แย้ง 4. suggestion แปลว่า : ข้อเสนอแนะ 5. understand แปลว่า...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 60 คำ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) มากกว่า 60 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. crafty แปลว่า : กลับกลอก 2. brave แปลว่า : กล้าหาญ 3. diligent แปลว่า : ขยัน 4. taciturn แปลว่า : ขรึม 5. idle, lazy แปลว่า :...

การเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์ Comparison of Adjective

การเปรียบเทียบ Comparison of Adjective กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าการจะพูดว่า เธอสวยเท่ากับฉันเลย ฉันสวยมากกว่าเธอ หรือ ฉันสวยที่สุดในห้องล่ะ รู้ไหมครับ ภาษาอังกฤษได้แบ่ง การเปรียบเทียบออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับนั้น ดังนี้ 1. Positive Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ 2. Comparative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นกว่า 3. Superlative...

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การเติม -ed หรือ Regular verbs แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น ในส่วนของการเติม -ed นี้จะแบ่งหลักๆ เป็น 7 แบบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ แบบที่ 1 ตามปกติเราจะเปลี่ยน กริยาช่องที่ 1 ให้เป็นกริยาช่อง 2 โดยการเติม -ed เข้าท้ายคำ ตัวอย่างเช่น wait - waited ask - asked clean...