ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น

กระบวนการดีๆ ช่วยประหยัดพลังงานของโลก นั้นก็คือการพูดถึงหลัก 3R ซึ่งย่อมาจาก Reduce Reuse Recycle นั้นเอง

ความรู้เกี่ยวกับ 3R Reduce Reuse Recycle กับครูพี่โอเว่น

1. Reduce แปลว่า ลดลง
ความหมายเชิง 3R ก็คือ การลดปริมาณขยะบนโลกของเรา นั้นเอง ถ้าเราไม่รู้จักการลดลง ก็จะเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อโลกของเรา อากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวเราเองด้วย

ตัวอย่างเช่น ขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ละเป็นอันตรายต่อตนเองและส่งผลกระทบให้เกิดการเป็นภาหะนำโรค และผลเสียอีกมากมายไม่ว่าจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

แหล่งขยะที่ส่งผลเสียต่อพวกเรา ถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการใช้ 3R เช่น

1.1. ขยะมูลฝอย คือ มีสัตว์บางชนิดสามารถนำพาหะนำโรคมาสู่คนได้
– แมลงวัน
– แมลงสาบ
– ยุง

1.2. ขยะมูลฝอย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างมาก

1.3. ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยู่ตามพื้น ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสกปรก ขาดความสวยงาม ไม่สะอาดแล้วก็เกิดเชื้อโรค และส่งผลกระทบให้โลกอย่างมากมาย

วิธีแก้ไข ซึ่งอาจทำได้โดยการเลือกซื้อของที่มีการบรรจุหีบห่อน้อยที่สุด หรือพกถุง กระเป๋า หรือตะกร้าส่วนตัวเวลาออกไปซื้อของนะครับ ก็จะช่วยประหยัดทรัพยากรและพลังงานของโลกได้มากๆเลยนะครับ

มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษมาฝากการใช้ Reduce แปลว่า ลดลง

Example : Everyone should take action today to reduce energy use.
แปลว่า : เราทุกคนควรลงมือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อลดการใช้พลังงาน

2. Reuse แปลว่า ใช้ซ้ำ
ความหมายเชิง 3R ก็คือ การนำของอย่างนึงกลับมาใช้ใหม่ โดยที่เรามีจุดประสงค์เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับ

ตัวอย่างเช่น การนำกระดาษที่ใช้ไปหน้าเดียว กลับมาใช้ อีกหน้าเพื่อเป็นการ เอามาใช้ให้มันซ้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นอย่างมากมายลดการเกิดขยะมากด้วย สิ่งสำคัญจะทำให้เราได้รู้จักคุณค่าของกระดาษว่า เราไม่ได้เขียนมันได้แค่หน้าเดียวนะครับ เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อยู่ที่ตัวเราอะครับจะนำมันกลับมาใช้ในวิธีใด เช่นบางคนนำมาพับเรือเล่น พับกระหัว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และวิธีนี้ลดความต้องการได้ของใหม่อีกได้อย่างดี เพราะของที่เราไม่ต้องการแล้วมันอาจจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นก็ได้นะครับ

มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษมาฝากการใช้ Reuse แปลว่า ใช้ซ้ำ

Example : To help our world , I’m determined to reuse many things as much as possible.
แปลว่า : เพื่อช่วยโลกของเรา ฉันตั้งใจไว้ว่าจะเอาของต่างๆกลับมาใช้ซ้ำใหม่อีกเท่าที่ฉันจะทำได้

3. Recycle แปลว่า ใช้ใหม่
ความหมายเชิง 3R ก็คือ Recycle จะแตกต่างกับ Reuse แปลว่า ใช้ซ้ำ นะครับ
หมายถึง การนำเอาของที่เสียแล้วหรือใช้ไม่ได้แล้ว เช่น พวกขยะหรือเศษวัสดุแปลรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เพราะฉนั้น Recycle แปลว่า ใช้ใหม่ ต้องมีการ ( แปรรูป ) นะครับ

สิ่งที่ควรจำนะครับ เราควรทำ 2 ขั้นตอนแรกให้มากที่สุดก็คือ ดังนี้

3.1. Reduce แปลว่า ลดลง ความหมายเชิง 3R ก็คือ การลดปริมาณขยะบนโลกของเรา นั้นเอง ถ้าเราไม่รู้จักการลดลง ก็จะเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อโลกของเรา อากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวเราเองด้วย

3.2. Reuse แปลว่า ใช้ซ้ำ ความหมายเชิง 3R ก็คือ การนำของอย่างนึงกลับมาใช้ใหม่ โดยที่เรามีจุดประสงค์เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับ ก่อนที่จะมาทำ Recycle แปลว่า ใช้ใหม่ ส่วนของบางอย่างที่เราเห็นว่ามาทำเป็น Recycle กันบ่อยๆ เช่น
– แก้ว
– กระดาษ
– พลาสติก
– เหล็ก
– อลูมิเนียม ที่มักกลับมาหลอมเพื่อใช้ใหม่นั้นเองครับ

มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษมาฝากการใช้ Recycle แปลว่า ใช้ใหม่

Example : Students enjoyed finding out things that can be recycled.
แปลว่า : เด็กนักเรียนหลายๆคนสนุกกันใหญ่ที่ได้รู้ว่ามีอะไรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บ้าง