Thursday, June 17, 2021

กำแพงเมืองจีน ประวัติ ความเป็นมา แบบละเอียด

Home ความรู้ทั่วไป กำแพงเมืองจีน ประวัติ ความเป็นมา แบบละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ กับเหล่าซือเว่น

กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng )
เราสร้างกำแพงกันทำไม? แล้วทำไมคนจีนถึงสร้างกำแพงนี้ขึ้นมา? เคยสงสัยรึเปล่าครับ
เรามาเก็บเกี่ยวความรู้กันดีๆ กันดีกว่านะครับ เกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้

กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้
ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng )

กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นครั้งแรกประมาณ 600-700 ปีก่อนคริสต์ศักราชในชุดชุนชิวและยุคจั้นกั๋ว หลังจากที่จิ๋นซีห้องเต้รวมจีนเป็นหนึ่งเดียว ก็ได้สร้างและต่อเติมกำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) ซึ่งเอาไว้ป้องกันข้าศึกแคว้นจิ๋น แคว้นจ้าว แคว้นเยียน และ แคว้นอื่นๆ เชื่อมต่อกันเป็นกำแพงเพื่อป้องกันข้าศึกหรือศัตรู และมีความยาวต่อเนื่องถึง 8,851 กิโลเมตร นี่คือกำแพงเมืองจีน ที่โด่งดังไปทั่วโลก หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) หลังจากนั้นทุกๆ ราชวงศ์ก็ได้ซ่อมแซมต่อมาเรื่อยๆ แต่ในสมัยราชวงศ์หมิงได้มีการซ่อมแซมอย่างใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 200 ปีกว่าจะเสร็จเรียบร้อยโดย กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) ส่วนตะวันออกใช้ก้อนอิฐก่อขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น
กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng) ในประวัติศาสตร์เริ่มที่ แม่น้ำยาลู่เจียงในทางตะวันออกและไปสิ้นสุดที่ด่านเจียยวี่กวนในทางตะวันตก พาดผ่านมณฑล เขตปกครองตนเอง และ นครที่ตรงต่อรัฐบาลกลาง จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง คือ

1. เหลียวหนิง
2. เหอเป่ย
3. ปักกิ่ง
4. ซานซี
5. มองโกเลียใน
6. หนิงเซี่ย
7. ส่านซี
8. กานซู

มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 6,700 กว่ากิโลเมตร ประมาณ 133,000 ลี้ และเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงของโลก

กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng) โดยส่วนประกอบของกำแพงเมืองจีนมีดังนี้
1. ประกอบไปด้วยกำแพงสูงใหญ่
2. ด่านกำแพง
3. ป้อมปราการ
4. หอคอยจำนวนนับร้อยนับพัน

หากได้รับข่าว่ามีศัตรูบุกรุก นายทหารก็จุดไฟบนแท่นจุดไฟซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของกำแพงเมืองจีน เพื่อรายงานข่าวข้าศึกให้เมืองที่อยู่ใกล้ๆ ส่งข่าวไปยังเมืองหลวงอีก

สรุป 10 เรื่องที่ควรู้ในกำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng)

1. ความยาวของกำแพงเมืองจีน ยาวถึง 8,851.392 กิโลเมตร

2. การก่อสร้างกำแพงเมืองจีนใช้เวลายาวนานเกิน 2 ปี

3. ในปลายศตวรรษที่ 19 ที่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า คือ The Great Wall of China

4. ชาวตะวันตกคนแรกไปที่กำแพงเมืองจีน ชื่อ Bento de Gois ในปี 1605

5. ที่ว่ากันว่าปูนที่ใช้นำมาเชื่อมอิฐของกำแพงนั้นทำมาจากกระดูกมนุษย์เป็นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ในช่วงเวลานั้นๆ ต่างหาก แต่รวมๆ แล้วก็มีมากมาย ซึ่งมีดังนี้
5.1. ดิน
5.2. ดินเหนียว
5.3. กรวด
5.4. หิน
5.5. ไม้
5.6. หินอ่อน
5.7. หินแกรนิต

6. ในช่วงปี 1970 กำแพงเมืองจีนถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของลัทธินิยมเผด็จการ จึงมีการสนับสนุนให้ผู้คนมานำอิฐไปก่อสร้างบ้านเรือนแทน

7. กำแพงเมืองจีนก่อสร้างสิ้นสุดลงในราชวงศ์หมิง หลังจากนั้นก็ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก มีแต่การทำนุบำรุงเท่านั้น

8. กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู

9. กำแพงเมืองจีนเปรียบเสมือนสุสานของผู้ก่อสร้าง เพราะว่ากว่าจะมีกำแพงเมืองจีนได้ มีผู้คนเสียชีวิตและตายเพราะการสร้างกำแพงเมืองจีนเยอะมาก

10. เราไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจันทร์ ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ แม้แต่อย่างเดียว

Recommend

การเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์ Comparison of Adjective

การเปรียบเทียบ Comparison of Adjective กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าการจะพูดว่า เธอสวยเท่ากับฉันเลย ฉันสวยมากกว่าเธอ หรือ ฉันสวยที่สุดในห้องล่ะ รู้ไหมครับ ภาษาอังกฤษได้แบ่ง การเปรียบเทียบออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับนั้น ดังนี้ 1. Positive Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ 2. Comparative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นกว่า 3. Superlative...

การใช้ Can แปลว่า สามารถ หรือ กระป๋อง แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น

การใช้ Can แบบละเอียด กับครูพี่โอเว่น การใช้คำว่า Can มีความหมายได้ หลายแบบ เช่น ถ้าเป็น (N) แปลว่า กระป๋อง ถ้าเป็น (AUX) แปลว่า สามารถ นั้นเองครับ หลักการใช้มีดังนี้ 1. การแสดงความสามารถ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ ประโยค : We can speak English well. แปลว่า...

การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1. Personal Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ 1.1...

การฝึกแบบ Functional Training Program คืออะไร ทำอย่างไร

Functional Training เป็นการฝึกการพัฒนาร่างกายเพื่อให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่การพัฒนาเฉพาะส่วนอย่างการยกน้ำหนักทั่วไป แต่การออกกำลังกายแบบ Functional Training เป็นการเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง ทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวและรักษาความมั่นคงได้ดี ช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันได้รวดเร็วขึ้น โดยหลักการสำคัญของวิธีฝึกแบบ Functional Training คือการประยุกต์การออกกำลังกายแบบองค์รวม คือทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานอย่างสัมพันธ์กันมากกว่าการฝึกหรือออกกำลังกายโดยแยกกล้ามเนื้อออกเป็นส่วนๆ Functional Training...