Wednesday, October 21, 2020

กำแพงเมืองจีน ประวัติ ความเป็นมา แบบละเอียด

Home ความรู้ทั่วไป กำแพงเมืองจีน ประวัติ ความเป็นมา แบบละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ กับเหล่าซือเว่น

กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng )
เราสร้างกำแพงกันทำไม? แล้วทำไมคนจีนถึงสร้างกำแพงนี้ขึ้นมา? เคยสงสัยรึเปล่าครับ
เรามาเก็บเกี่ยวความรู้กันดีๆ กันดีกว่านะครับ เกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้

กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้
ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng )

กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นครั้งแรกประมาณ 600-700 ปีก่อนคริสต์ศักราชในชุดชุนชิวและยุคจั้นกั๋ว หลังจากที่จิ๋นซีห้องเต้รวมจีนเป็นหนึ่งเดียว ก็ได้สร้างและต่อเติมกำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) ซึ่งเอาไว้ป้องกันข้าศึกแคว้นจิ๋น แคว้นจ้าว แคว้นเยียน และ แคว้นอื่นๆ เชื่อมต่อกันเป็นกำแพงเพื่อป้องกันข้าศึกหรือศัตรู และมีความยาวต่อเนื่องถึง 8,851 กิโลเมตร นี่คือกำแพงเมืองจีน ที่โด่งดังไปทั่วโลก หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) หลังจากนั้นทุกๆ ราชวงศ์ก็ได้ซ่อมแซมต่อมาเรื่อยๆ แต่ในสมัยราชวงศ์หมิงได้มีการซ่อมแซมอย่างใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 200 ปีกว่าจะเสร็จเรียบร้อยโดย กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) ส่วนตะวันออกใช้ก้อนอิฐก่อขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น
กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng) ในประวัติศาสตร์เริ่มที่ แม่น้ำยาลู่เจียงในทางตะวันออกและไปสิ้นสุดที่ด่านเจียยวี่กวนในทางตะวันตก พาดผ่านมณฑล เขตปกครองตนเอง และ นครที่ตรงต่อรัฐบาลกลาง จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง คือ

1. เหลียวหนิง
2. เหอเป่ย
3. ปักกิ่ง
4. ซานซี
5. มองโกเลียใน
6. หนิงเซี่ย
7. ส่านซี
8. กานซู

มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 6,700 กว่ากิโลเมตร ประมาณ 133,000 ลี้ และเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงของโลก

กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng) โดยส่วนประกอบของกำแพงเมืองจีนมีดังนี้
1. ประกอบไปด้วยกำแพงสูงใหญ่
2. ด่านกำแพง
3. ป้อมปราการ
4. หอคอยจำนวนนับร้อยนับพัน

หากได้รับข่าว่ามีศัตรูบุกรุก นายทหารก็จุดไฟบนแท่นจุดไฟซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของกำแพงเมืองจีน เพื่อรายงานข่าวข้าศึกให้เมืองที่อยู่ใกล้ๆ ส่งข่าวไปยังเมืองหลวงอีก

สรุป 10 เรื่องที่ควรู้ในกำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng)

1. ความยาวของกำแพงเมืองจีน ยาวถึง 8,851.392 กิโลเมตร

2. การก่อสร้างกำแพงเมืองจีนใช้เวลายาวนานเกิน 2 ปี

3. ในปลายศตวรรษที่ 19 ที่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า คือ The Great Wall of China

4. ชาวตะวันตกคนแรกไปที่กำแพงเมืองจีน ชื่อ Bento de Gois ในปี 1605

5. ที่ว่ากันว่าปูนที่ใช้นำมาเชื่อมอิฐของกำแพงนั้นทำมาจากกระดูกมนุษย์เป็นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ในช่วงเวลานั้นๆ ต่างหาก แต่รวมๆ แล้วก็มีมากมาย ซึ่งมีดังนี้
5.1. ดิน
5.2. ดินเหนียว
5.3. กรวด
5.4. หิน
5.5. ไม้
5.6. หินอ่อน
5.7. หินแกรนิต

6. ในช่วงปี 1970 กำแพงเมืองจีนถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของลัทธินิยมเผด็จการ จึงมีการสนับสนุนให้ผู้คนมานำอิฐไปก่อสร้างบ้านเรือนแทน

7. กำแพงเมืองจีนก่อสร้างสิ้นสุดลงในราชวงศ์หมิง หลังจากนั้นก็ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก มีแต่การทำนุบำรุงเท่านั้น

8. กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู

9. กำแพงเมืองจีนเปรียบเสมือนสุสานของผู้ก่อสร้าง เพราะว่ากว่าจะมีกำแพงเมืองจีนได้ มีผู้คนเสียชีวิตและตายเพราะการสร้างกำแพงเมืองจีนเยอะมาก

10. เราไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจันทร์ ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ แม้แต่อย่างเดียว

Recommend

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 คำ เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ (human relations) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ (human relations) มากกว่า 20 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. guest แปลว่า : แขก 2. visitor แปลว่า : แขกรับเชิญ 3. middleman แปลว่า : คนกลาง 4. people on one's own side แปลว่า...

ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น ตัวจีน 一本书 พินอิน Yī běn shū แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม ตัวจีน 三个人 พินอิน Sān gèrén แปลว่า คน 3...

ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน

ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูพี่เว่น  คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง Part 1 : 1-100 ภาษาอังกฤษ 1. one 2. two 3. three 4. four 5. five 6. six 7. seven 8. eight 9. nine 10....

สรุปการใช้ Past Perfect Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปการใช้ Past Perfect Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค S+had+been+v.ing หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense 1.ใช้คู่กับ Past Simple Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นได้ดำเนินติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดตอน ใช้ Past Perfect Continuous Tense เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังตามมาใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างประโยค...