ความรู้เกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ กับเหล่าซือเว่น

กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng )
เราสร้างกำแพงกันทำไม? แล้วทำไมคนจีนถึงสร้างกำแพงนี้ขึ้นมา? เคยสงสัยรึเปล่าครับ
เรามาเก็บเกี่ยวความรู้กันดีๆ กันดีกว่านะครับ เกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้

กำแพงเมืองจีน ที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้
ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng )

กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นครั้งแรกประมาณ 600-700 ปีก่อนคริสต์ศักราชในชุดชุนชิวและยุคจั้นกั๋ว หลังจากที่จิ๋นซีห้องเต้รวมจีนเป็นหนึ่งเดียว ก็ได้สร้างและต่อเติมกำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) ซึ่งเอาไว้ป้องกันข้าศึกแคว้นจิ๋น แคว้นจ้าว แคว้นเยียน และ แคว้นอื่นๆ เชื่อมต่อกันเป็นกำแพงเพื่อป้องกันข้าศึกหรือศัตรู และมีความยาวต่อเนื่องถึง 8,851 กิโลเมตร นี่คือกำแพงเมืองจีน ที่โด่งดังไปทั่วโลก หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) หลังจากนั้นทุกๆ ราชวงศ์ก็ได้ซ่อมแซมต่อมาเรื่อยๆ แต่ในสมัยราชวงศ์หมิงได้มีการซ่อมแซมอย่างใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 200 ปีกว่าจะเสร็จเรียบร้อยโดย กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng ) ส่วนตะวันออกใช้ก้อนอิฐก่อขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น
กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng) ในประวัติศาสตร์เริ่มที่ แม่น้ำยาลู่เจียงในทางตะวันออกและไปสิ้นสุดที่ด่านเจียยวี่กวนในทางตะวันตก พาดผ่านมณฑล เขตปกครองตนเอง และ นครที่ตรงต่อรัฐบาลกลาง จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง คือ

1. เหลียวหนิง
2. เหอเป่ย
3. ปักกิ่ง
4. ซานซี
5. มองโกเลียใน
6. หนิงเซี่ย
7. ส่านซี
8. กานซู

มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 6,700 กว่ากิโลเมตร ประมาณ 133,000 ลี้ และเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงของโลก

กำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng) โดยส่วนประกอบของกำแพงเมืองจีนมีดังนี้
1. ประกอบไปด้วยกำแพงสูงใหญ่
2. ด่านกำแพง
3. ป้อมปราการ
4. หอคอยจำนวนนับร้อยนับพัน

หากได้รับข่าว่ามีศัตรูบุกรุก นายทหารก็จุดไฟบนแท่นจุดไฟซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของกำแพงเมืองจีน เพื่อรายงานข่าวข้าศึกให้เมืองที่อยู่ใกล้ๆ ส่งข่าวไปยังเมืองหลวงอีก

สรุป 10 เรื่องที่ควรู้ในกำแพงเมืองจีน หรือที่เรารู้จักกันในนาม กำแพงหมื่นลี้ ภาษาจีนเราเรียกว่า ( 万里长城 Wànlǐ chángchéng)

1. ความยาวของกำแพงเมืองจีน ยาวถึง 8,851.392 กิโลเมตร

2. การก่อสร้างกำแพงเมืองจีนใช้เวลายาวนานเกิน 2 ปี

3. ในปลายศตวรรษที่ 19 ที่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า คือ The Great Wall of China

4. ชาวตะวันตกคนแรกไปที่กำแพงเมืองจีน ชื่อ Bento de Gois ในปี 1605

5. ที่ว่ากันว่าปูนที่ใช้นำมาเชื่อมอิฐของกำแพงนั้นทำมาจากกระดูกมนุษย์เป็นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ในช่วงเวลานั้นๆ ต่างหาก แต่รวมๆ แล้วก็มีมากมาย ซึ่งมีดังนี้
5.1. ดิน
5.2. ดินเหนียว
5.3. กรวด
5.4. หิน
5.5. ไม้
5.6. หินอ่อน
5.7. หินแกรนิต

6. ในช่วงปี 1970 กำแพงเมืองจีนถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของลัทธินิยมเผด็จการ จึงมีการสนับสนุนให้ผู้คนมานำอิฐไปก่อสร้างบ้านเรือนแทน

7. กำแพงเมืองจีนก่อสร้างสิ้นสุดลงในราชวงศ์หมิง หลังจากนั้นก็ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก มีแต่การทำนุบำรุงเท่านั้น

8. กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู

9. กำแพงเมืองจีนเปรียบเสมือนสุสานของผู้ก่อสร้าง เพราะว่ากว่าจะมีกำแพงเมืองจีนได้ มีผู้คนเสียชีวิตและตายเพราะการสร้างกำแพงเมืองจีนเยอะมาก

10. เราไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจันทร์ ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ แม้แต่อย่างเดียว