ชื่อ 10 ประเทศอาเซียน เป็นภาษาจีน คำบอกรัก และดอกไม้ประจำชาติ

ชื่อประเทศ 10 ประเทศอาเซียน เป็นภาษาจีน, 10 ภาษาบอกรักประจำชาติ และ 10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน เหล่าซือรู้ทุกๆ คนอยากรู้ งั้นเรามาอ่านกันเถอะ

ส่วนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศ 10 ประเทศอาเซียน เป็นภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น

คำที่ 1 泰国
พินอิน Tàiguó
คำอ่าน ไท่กั๋ว
แปลว่า ประเทศไทย

คำที่ 2 老挝
พินอิน Lǎowō
คำอ่าน เหล่าวอ
แปลว่า ประเทศลาว

คำที่ 3 缅甸
พินอิน Miǎndiàn
คำอ่าน เหมี่ยนเตี้ยน
แปลว่า ประเทศพม่า

คำที่ 4 文莱
พินอิน Wén lái
คำอ่าน เหวินไหล
แปลว่า ประเทศบรูไน

คำที่ 5 越南
พินอิน Yuènán
คำอ่าน เยี่ยหนาน
แปลว่า ประเทศเวียดนาม

คำที่ 6 柬埔寨
พินอิน Jiǎnpǔzhài
คำอ่าน เจี๋ยนผู่จ้าย
แปลว่า ประเทศกัมพูชา

คำที่ 7 新加坡
พินอิน Xīnjiāpō
คำอ่าน ซินเจียโพ
แปลว่า ประเทศสิงคโปร์

คำที่ 8 菲律宾
พินอิน Fēilǜbīn
คำอ่าน เฟยลูร์ปิน
แปลว่า ประเทศฟิลิปปินส์

คำที่ 9 马来西亚
พินอิน Mǎláixīyà
คำอ่าน หม่าไหลซีย่า
แปลว่า ประเทศมาเลเซีย

คำที่ 10 印度尼西亚
พินอิน Yìndùníxīyà
คำอ่าน อิ้นตู้หนีซีย่า
แปลว่า ประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนที่ 2 : 10 ภาษาบอกรักประจำชาติ กับเหล่าซือเว่น

1. ประเทศไทย
พูดบอกรักว่า : ฉันรักเธอ

2. ประเทศลาว
พูดบอกรักว่า : ข้อยฮักเจ้า

3. ประเทศพม่า
พูดบอกรักว่า : จิตพาเด

4. ประเทศบรูไน
พูดบอกรักว่า : ซานาจินตากันมู

5. ประเทศเวียดนาม
พูดบอกรักว่า : ตอยยิ่วเอ๋ม

6. ประเทศกัมพูชา
พูดบอกรักว่า : บอนสรันโอน

7. ประเทศสิงคโปร์
พูดบอกรักว่า : ไอเลิฟยู

8. ประเทศฟิลิปปินส์
พูดบอกรักว่า : มาฮัลกะตา

9. ประเทศมาเลเซีย
พูดบอกรักว่า : ซายาจินตามู

10. ประเทศอินโดนีเซีย
พูดบอกรักว่า : ซายาจินตาปาดามู

ส่วนที่ 3 : 10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน กับเหล่าซือเว่น

1. ประเทศไทย
คือ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek)

2. ประเทศลาว
คือ ดอกจำปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม

3. ประเทศพม่า
คือ ดอกประดู่ (Paduak)

4. ประเทศบรูไน
คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia)

5. ประเทศเวียดนาม
คือ ดอกบัว (Lotus)

6. ประเทศกัมพูชา
คือ ดอกลำดวน (Rumdul)

7. ประเทศสิงคโปร์
คือ ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim)

8. ประเทศฟิลิปปินส์
คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)

9. ประเทศมาเลเซีย
คือ ดอกพู่ระหง (Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า บุหงารายอ
หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ดอกชบาสีแดง

10. ประเทศอินโดนีเซีย
คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid)