Wednesday, May 27, 2020

50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

Home ความรู้ทั่วไป 50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

Part 1 : 50 เรื่องน่ารู้ในประเทศไทย กับ ครูพี่โอเว่น

ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เรามาลองอ่านกันสักหน่อยสิครับว่า 50 เรื่องในประเทศไทยเรารู้กันหมดหรือยัง ?

1. ประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไหร่?
ตอบ 513,115 ตารากิโลเมตร มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออก รองจาก อินโดนีเซีย และ พม่า

2. บริเวณใดแคบสุดในประเทศไทย?
ตอบ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จ.ประจบคีรีขันธ์ กว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร

3. พื้นที่ใดที่กว้างที่สุดในประเทศไทย?
ตอบ ตำบลช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีความกว้าง 180 กิโลเมตร

4. ความยาวของประเทศไทยนับจากเหนือลงมาใต้ยาวประมาณเท่าไหร่?
ตอบ วัดความยาวได้ประมาณ 1,620 กิโลเมตร

5. ในปัจจุบันประเทศไทยมีจังหวัดทั้งหมดกี่จังหวัด ?
ตอบ 77 จังหวัด

6. จังหวัดใดมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมากที่สุด ?
ตอบ ภาคใต้ จ.นครศรธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 226 กิโลเมตร

7. จังหวัดใดมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุดในประทศไทศ ?
ตอบ จังหวัดตาก เฉลี่ยปีละ 1,049 มิลิเมตร

8. จังหวัดใดมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในประทศไทศ ?
ตอบ จังหวัดตราด เฉลี่ยปีละ 4,764 มิลิเมตร

9. แหลมที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยคือที่ใด?
ตอบ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

10. ไทยมีฝั่งทะเลยาวกี่ไมล์?
ตอบ 3,150 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 2,775 กิลโลเมตร

11. สุสานหอยล้านปีมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบในประเทศไทยอยู่ที่ใด?
ตอบ แหลมโพธ์ อ.เมือง จ.กระบี่

12. ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยมีชื่อว่าอย่างไร?
ตอบ ไทยคม

13. ฝาแฝดลำตัวติดกันคู่แรกของโลกเป็นชาวไทยมีชื่อว่าอย่างไร ?
ตอบ ชื่อ อิน-จัน ชาวสมุทรสงคราม เกิดวันที่ 11 / 05 / 2354

14. ผู้นำรถเมย์เข้ามาบริการเป็นครั้งแรกในไทยคือใคร ?
ตอบ พระยาภักดีนรเศษฐ หรือ นายเลิศ เศรษฐบุตร

15. พระสุนทรโวหาร (ภู่) เกิดในสมัยใด?
ตอบ รัชกาลที่ 1

16. อังกฤษส่งจอห์น ครอว์ฟอร์ดมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีในรัชกาลใด?
ตอบ รัชกาลที่ 2

17. อังกฤษส่งร้อยเอกเฮนรี เบอร์นีมาทำสนธิสัญญากับไทยในรัชกาลใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 3

18. วีรกรรมของคุณหญิงโม ท้าวสุรนารีเกิดขึ้นในสมัยใด
ตอบ รัชกาลที่ 3

19. ไทยมีเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์รัชกาลใด?
ตอบ รัชกาลที่ 4

20. แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้พระราชโอรสและธิดาในวังหลวงของรัชกาลใด?
ตอบ รัชกาลที่ 4

21. ประเทศไทยเริ่มมีเหรียญกษาปณ์ใช้ครั้งแรกเมื่อใด?
ตอบ รัชกาลที่ 4 เมื่อพ. ศ. 2403

22. คนไทยใช้บัตรประชาชนครั้งแรกเมื่อใด?
ตอบ รัชกาลที่ 5

23. เสื้อราชประแตนเป็นเสื้อสวมกันในรัชกาลใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 5

24. โทรศัพท์เริ่มใช้เป็นเครื่องแรกในประเทศไทยเมื่อใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 5

25. สายโทรเลขสายแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อใด?
ตอบ รัชกาลที่ 5

26. กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 5

27. พระราชพิธีสิบสองเดือนเป็นพระราชนิพนธ์ของใคร
ตอบ รัชกาลที่ 5

28. ธนาคารแห่งแรกของไทยคือธนาคารใด ?
ตอบ แบงค์สยามกัมมาจลหรือปัจจุบันที่เขาเรียกกันว่าธนาคารไทยพาณิชย์

29. ธนบัตรไทยเริ่มมีใช้ครั้งแรกเมื่อใด?
ตอบ รัชกาลที่ 5 เมื่อพ. ศ. 2445

30. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์มีขึ้นในรัชกาลใด?
ตอบ รัชกาลที่ 6

31. พระราชบัญญัติประถมศึกษา ทุกคนต้องจบ ป.4 มีขึ้นในรัชกาลใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 6

32. คนไทยเริ่มปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษในรัชกาลใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 6

33. ประเทศไทยเริ่มใช้ พ.ศ. หรือ พุทธศักราชครั้งแรกเมื่อใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 6

34. คนไทยมีนามสกุลครั้งแรกเมื่อใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 6

35. กิจการสหกรณ์ถือกำเนิดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 6

36. ธนาคารของรัฐแห่งแรกคือธนาคารใด ?
ตอบ ธนาคารออมสิน ตั้งขึ้น พ.ศ. 2456 ในรัชกาลที่ 6

37. การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 7

38. นายปรีดี พนมยงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในรัชสมัยใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 8

39. บรรดาศักดิ์เลิกใช้ในรัชสมัยใด ?
ตอบ รัชกาลที่ 8

40. ถนนสายแรกของไทยที่สร้างตามแบบยุโรปคือถนนสายใด ?
ตอบ ถนนเจริญกรุง

41. ทางรถไฟสายแรกของไทยคือสายใด ?
ตอบ สายกรุงเทพ-นครราชสีมา เริ่มต้น พ.ศ. 2433 ใน รัชกาลที่ 5 แต่เริ่มเปิด ระยะแรก กรุงเทพ-อยุธยา พ.ศ. 2439

42. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือทางหลวงสายใด ?
ตอบ ทางหลวงสายใต้ คือ ถนนเพชรเกษม

43. มหาวิทยาลัยแห่งแรกคือมหาวิทยาลัยใด ?
ตอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

44. โรงเรียนหลวงแห่งแรกที่ตั้งขึ้นตามแบบสมัยใหม่คือโรงเรียนใด ?
ตอบ โรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวัง หรือ โรงเรียนหนังสือไทย

45. โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลใด ?
ตอบ โรงพยาบาลศิริราช

46. ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” เมื่อใด ?
ตอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ. 2482 ตามนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

47. ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 ม.ค. ตามแบบอย่างสากลเมื่อใด ?
ตอบ พ.ศ. 2484 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

48. คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “กวีซีไรท์” (SEA WRITES) คือใคร?
ตอบ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

49. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นแชมป์โลกมวยสากลอาชีพคือใคร ?
ตอบ โผน กิ่งเพชร

50. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือใคร
ตอบ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

Recommend

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ครอบครัว พร้อมคำอ่าน คำแปล ศัพท์ครอบครัวภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น เราลองดูกันเลยครับ เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าครอบครัวของเรา ภาษาจีนเราเรียกว่ายังไงบ้าง มาอ่านกันเลยครับทุกคน คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ศัพท์คำที่ 1 父亲 fùqīn อ่านว่า ฟู่ชิน = พ่อ/บิดา ตัวอย่างประโยคเช่น 父亲节 fùqīnjié อ่านว่า ฟู่ชินเจี๋ย = วันพ่อ ศัพท์คำที่ 2爸爸 bàba...

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC ออกทุกตัว แน่นอน กับครูพี่โอเว่น

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC กับครูพี่โอเว่น บอกเลยนะครับว่าออกทุกตัวออกทุกคำ มาอ่านกันเถอะ หมวดตัวอักษร A 1. agree on/upon แปลว่า : เห็นด้วยกับแผนการ 2. agree with แปลว่า : เห็นด้วยกับ 3. apply for แปลว่า : สมัคร 4. approve of แปลว่า : เห็นชอบด้วย 5. ask about แปลว่า :...

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น

สรุปหลักการใช้ Past Perfect Tense กับครูพี่โอเว่น โครงสร้างประโยค คือ S+had+v.3 หลักการใช้ Past Perfect Tense 1. ใช้คู่กับ Past Simple Tense โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนในอดีตใช้ Past Perfect Tense เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดหลังในอดีตใช้ Past Simple Tense มักจะมีคำว่า "before...

ทรัพยากร สภาพแวดล้อม จีน

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของประเทศจีน กับ เหล่าซือเวน 1. ทรัพยากรแร่ธาตุ ของประเทศจีน จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่และมีทรัพยากรแร่ธาตุอย่างสมบูรณ์ปีคศ 2002แร่ธาตุที่ค้นพบแล้วมี 157 ชนิด ซึ่งบางชนิดอยู่ในประเทศจีนเท่านั้น ถ่านหินก็เป็นพลังงานสำคัญของจีนปริมาณการผลิตคิดเป็น 30% ของปริมาณการผลิตของโลก จีนมีทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองน้ำมันที่สำคัญบนแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ทางทรัพยากร ปริมาณรวมทรัพยากรแร่ธาตุเป็นอันดับ 3 ของโลก แต่เนื่องจากจีนมีประชากรมากมาย ดังนั้นปริมาณทรัพยากรเฉลี่ยต่อหัวซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 53 ของโลก 2. ทรัพยากรสัตว์ ของประเทศจีน จีนมีทรัพยากรสัตว์ประเภทต่างๆมากมายคิดเป็น...