Wednesday, May 27, 2020

วิธีคิด ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

Home ความรู้ทั่วไป วิธีคิด ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

ต้องกินโปรตีนวันละเท่าไร? วิธีคิดคำนวณปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

ประมาณ 1.8 ถึง 3 กรัม ต่อน้ำหนักตัวที่เป็น lean mass (ลีน แมส) 1 กิโลกรัม

lean mass คือ น้ำหนักตัว ลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body fat percent)

ตัวอย่างการคิดคำนวณ lean mass

น้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม มีปริมาณไขมันในร่างกาย (Body fat) 30% เท่ากับมีปริมาณ lean mass 70 กิโลกรัม ดังนั้น จะนำเอาปริมาณน้ำหนักที่ได้ ไปคูณ 1.8 ถึง 3 แล้วจะได้ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวัน โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ดังนี้

คูณ 1.8 – 2 กรัม สำหรับ นักวิ่งระยะไกล หรือนักปั่นจักรยาน
คูณ 2.2 – 2.5 กรัม สำหรับคนทั่วๆ ไป ที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกาย
คูณ 2.5 – 3 กรัม สำหรับนักเพาะกาย ยกน้ำหนัก เล่นกล้าม ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กล้ามใหญ่

จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อคำนวนปริมาณ lean mass แล้วได้อยู่ที่ 70 กิโลกรัม และต้องการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ก็นำ 70 x 2.5 กรัม ก็จะได้ปริมาณโปรตีนที่ควรกินเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนตามความต้องการอยู่ที่ประมาณ 175 กรัม ต่อวัน โดยแบ่งทานเป็นมื้ออาหารต่างๆ ในแต่ละวัน จนถึงปริมาณที่ต้องการ

แหล่งโปรตีน เช่น ไก่ ไข่ ปลา ผักบางชนิด ที่สำคัญคือควรทานให้หลากหลาย

Recommend

การถามว่า ใคร ถามว่ารู้จักไหม ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

ประโยคสนทนาภาษาจีน “คุณรู้จักเขาไหม” กับเหล่าซือเว่น 你认识他吗 ?Nǐ rènshì tā ma? หนี่ เยิ้นซือ ทา มะ ? A : ตัวจีน 那个她是谁 ? พินอิน Nàgè tā shì shéi? คำอ่าน น้าเก้อ ทา ซื่อ เสอย แปลว่า...

ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น ตัวจีน 一本书 พินอิน Yī běn shū แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม ตัวจีน 三个人 พินอิน Sān gèrén แปลว่า คน 3...

คำคุณศัพท์ (Adjective) ภาษาอังกฤษ แบบสรุป

Adjective กับ ครูพี่โอเว่น คือ คำที่ใช้ขยายคำนามให้ได้ใจความชัดเจยิ่งขึ้น ตัวอย่างประโยคดังนี้ เช่น This is a long stick. แปลว่า : นี้เป็นไม้ที่ยาว เป็นการบอกให้มราบถึงลักษณะของไม้ เช่น A fat boy is sitting there. แปลว่า : เด็กผู้ชายอ้วนกำลังนั้งอยู่ตรงนั้น เป็นการบอกให้ทราบลักษณะของเด็กผู้ชาย Adjective นอกจากจะบอกลักษณะแล้ว ยังใช้ได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงจำนวนนับ เช่น...

การถามว่า พูดภาษา…ได้ไหม เป็น ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

ประโยคสนทนาภาษาจีน “ภาษาแสนสนุก” กับเหล่าซือเว่น 快乐的语言Kuàilè de yǔyán ไคว้เล่อ เตอ หยี่เหยียน ภาษาแสนสนุก A : ตัวจีน 你会说日语吗 ? พินอิน Nǐ huì shuō rìyǔ ma? คำอ่าน หนี่ ฮุ้ย ซัว รื้ออวี่ มา แปลว่า คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะ B...