Sunday, April 18, 2021

admin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 60 คำ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อุปนิสัยคน (character) มากกว่า 60 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. crafty แปลว่า : กลับกลอก 2. brave แปลว่า : กล้าหาญ 3. diligent แปลว่า : ขยัน 4. taciturn แปลว่า : ขรึม 5. idle, lazy แปลว่า :...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 คำ เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ (human relations) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ (human relations) มากกว่า 20 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. guest แปลว่า : แขก 2. visitor แปลว่า : แขกรับเชิญ 3. middleman แปลว่า : คนกลาง 4. people on one's own side แปลว่า...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 20 คำ เรื่อง เอกสารสำคัญต่างๆ (credentials) แบบละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง เอกสารสำคัญต่างๆ (credentials) มากกว่า 20 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1. title deed แปลว่า : โฉนดที่ดิน 2. seal แปลว่า : ตราประทับ 3. household register แปลว่า : ทะเบียนบ้าน 4. car registration แปลว่า : ทะเบียนรถ 5....

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 80 คำ เรื่อง ชีวิตคน (human life)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ชีวิตคน (human life) มากกว่า 80 คำ กับ ครูพี่โอเว่น 1.hemophrodite แปลว่า : กะเทย 2. progress แปลว่า : ก้าวหน้า 3. to be born แปลว่า : เกิด 4. old แปลว่า : แก่ 5. beggar แปลว่า...

คำศัพท์ครอบครัว (Family) ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ครอบครัว (Family) มากกว่า 50 คำ กับ ครูพี่โอเว่น หมวดศัพท์ทั่วไปที่ควรรู้ 1. mother แปลว่า : มารดา 2. mom แปลว่า : แม่ 3. father แปลว่า : บิดา 4. dad แปลว่า : พ่อ 5. parents แปลว่า : พ่อแม่ 6....

สรุปหลักการใช้ Past Continuous Tense

Past Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น รูปประโยค Past Continuous Tense มีดังนี้ Subject + was / were + v.ing ใช้กับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ในอดีต และมีการบ่งบอกเวลาอย่างแน่นอน ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ เช่น He was reading that book at 9.00...

สรุปหลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense กับ ครูพี่โอเว่น รูปประโยคของ Present Perfect Continuous Tense คือ Subject + Verb to have + been + Verb.ing ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การกระทำที่เกิดในอดีตและดำเนินจนถึงปัจจุบัน และยังจะทำต่อไปในอนาคต ตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ เช่น I have been...

คำคุณศัพท์ (Adjective) ภาษาอังกฤษ แบบสรุป

Adjective กับ ครูพี่โอเว่น คือ คำที่ใช้ขยายคำนามให้ได้ใจความชัดเจยิ่งขึ้น ตัวอย่างประโยคดังนี้ เช่น This is a long stick. แปลว่า : นี้เป็นไม้ที่ยาว เป็นการบอกให้มราบถึงลักษณะของไม้ เช่น A fat boy is sitting there. แปลว่า : เด็กผู้ชายอ้วนกำลังนั้งอยู่ตรงนั้น เป็นการบอกให้ทราบลักษณะของเด็กผู้ชาย Adjective นอกจากจะบอกลักษณะแล้ว ยังใช้ได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงจำนวนนับ เช่น...

ลักษณะนามในภาษาจีน

การใช้ลักษณะนามในภาษาจีน กับ เหล่าซือเว่น คือ ลักษณะนามคือคำที่ใช้ประกอบคำนามของคน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและบ่งบอกการกระทำ ลักษณะนามภาษาจีนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ลักษณะนามประกอบคำนาม เช่น ตัวจีน 一本书 พินอิน Yī běn shū แปลว่า หนังสือ 1 เล่ม ตัวจีน 三个人 พินอิน Sān gèrén แปลว่า คน 3...

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน

9 สิ่ง ในแผ่นดินอันงดงามของประเทศจีน กับ เหล่าซือเว่น 1. เทือกเขาหิมาลัย เนื้อหา : เทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูง ชิงไห่ - ธิเบต มีลักษณะโดยเป็นแนวทางจากทิศตะวันตกไปถึงทิศตะวันออก มีความยาว 2,450 กิโลเมตรจากใต้ถึง เหนือกว้างประมาณ 200-300 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยอยู่เหนือระดับดำ 6,200 กิโลเมตร เพิ่มเติมความรู้ เนื้อหา : คำว่า "หิมาลัย"...

TOP AUTHORS

- Advertisment -

Most Read

การฝึกแบบ Functional Training Program คืออะไร ทำอย่างไร

Functional Training เป็นการฝึกการพัฒนาร่างกายเพื่อให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่การพัฒนาเฉพาะส่วนอย่างการยกน้ำหนักทั่วไป แต่การออกกำลังกายแบบ Functional Training เป็นการเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง ทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวและรักษาความมั่นคงได้ดี ช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันได้รวดเร็วขึ้น โดยหลักการสำคัญของวิธีฝึกแบบ Functional Training คือการประยุกต์การออกกำลังกายแบบองค์รวม คือทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานอย่างสัมพันธ์กันมากกว่าการฝึกหรือออกกำลังกายโดยแยกกล้ามเนื้อออกเป็นส่วนๆ Functional Training...

วิธีคิด ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน

ต้องกินโปรตีนวันละเท่าไร? วิธีคิดคำนวณปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน ประมาณ 1.8 ถึง 3 กรัม ต่อน้ำหนักตัวที่เป็น lean mass (ลีน แมส) 1 กิโลกรัม lean mass คือ น้ำหนักตัว ลบด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body fat percent) ตัวอย่างการคิดคำนวณ lean mass น้ำหนักตัว 100...

ข้อดี ข้อเสีย ของแสงแดด

20 ข้อดีและข้อเสียของแสงแดด 10 ข้อดีของแสงแดด 1. ป้องกันโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกอ่อน เพราะช่วยสร้างวิตามินดีที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส ทำให้กระดูกของเราแข็งแรง 2. ป้องกันโรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด และช่วยให้ระบบทางเดินหายใจทำงานได้ดีขึ้น ทั้งจากวิตามินดีและจากความอบอุ่นของแสงแดด

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC ออกทุกตัว แน่นอน กับครูพี่โอเว่น

สำนวนและคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEIC กับครูพี่โอเว่น บอกเลยนะครับว่าออกทุกตัวออกทุกคำ มาอ่านกันเถอะ หมวดตัวอักษร A 1. agree on/upon แปลว่า : เห็นด้วยกับแผนการ 2. agree with แปลว่า : เห็นด้วยกับ 3. apply for แปลว่า : สมัคร 4. approve of แปลว่า : เห็นชอบด้วย 5. ask about แปลว่า :...