สภาพรวมของประเทศจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

สภาพรวมของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น

การเรียนภาษาเราจะรู้แค่ภาษาของเขาอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เราถึงจะเข้าใจภาษาจริงๆ แต่วันนี้ซือเว่นจะมาสอนเกี่ยวกับ สภาพรวมของประเทศจีน นั้นเองมีทั้งหมด 9 หัวข้อ เลย ความรู้ดีๆเรามาดูกันว่ามีหัวข้อไรบ้างครับ

1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ
2. อาณาเขตของประเทศจีนครับ
3. ประชากรของประเทศจีนครับ
4. ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ
5. ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ
6. ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ
7. เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ
8. เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ
9. อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ

สาระและความรู้ดีๆมีอีกมากมายเพราะฉนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับ มีตั้ง 9 อย่างเลยนะ ต้องอ่านแล้วจริงๆ ความรู้ภาษาจีนอย่างเดียวคงไม่พอคงต้องรูเรื่อง สภาพรวมของประเทศจีน ละคุณจะปัง! ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปอ่าน ทั้ง 9 วันข้อกับ สภาพรวมของประเทศจีน กันเลย

1. สภาพรวมของประเทศจีน ( ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ )
= ประเทศจีนตั้งอยู่ภาคตะวันออกของพื้นแผ่นดินใหญ่ยุโรบ – เอเชีย อยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปรซิฟิกและประเทศจีนมีพรมแดนยาวบนบกยาว 2 หมื่น กว่ากิโลเมตร มีประเทศเทศข้างเขียนทั้งหมด 14 ประเทศ ดังต่อไปนี้
– ประเทศเกาหลี(เหนือ)
– ประเทศรัสเซีย
– ประเทศมองโกเลีย
– ประเทศคาซัคสถาน
– ประเทศคีร์กีซสถาน
– ประเทศทาจิกิสถาน
– ประเทศอัฟกานิสถาน
– ประเทศปากีสถาน
– ประเทศอินเดีย
– ประเทศเนปาล
– ประเทศภูฏาณ
– ประเทศเวียดนาม
– ประเทศลาว
– ประเทศพม่า
และแนวทะเลฝั่งของผืนดินใหญ่จากทางเหนือตั้งแต่ปากแม่น้ำยาลู่เจียง ซึ่งเป็นเส้นพรมแดนระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือถึงทางใต้คือปากน้ำแม่น้ำเป่ยหลุนเหอเส้นพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 1.8 กิโลเมตร เป็นพื้นที่พรมแดนที่ติดต่อกันถึง 4 ผืนทะเลใหญ่ มีอะไรบ้างมาดูกัน
– ทะเลป๋อไห่
– ทะเลหวงไห่
– ทะเลจีนตะวันออก
– ทะเลจีนใต้
และก็ยังติดกับมหาสมุทรแปรซิฟิกอีกด้วยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะใต้หวันนั้นเอง

2. สภาพรวมของประเทศจีน ( อาณาเขตของประเทศจีนครับ )
= ประเทศจีนมีพื้นที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นที่ 3 ของโลกรองจาก รัสเซียและแคนนาดา และนอกจากนี้ประเทศยังมีเนื้อที่น่าน้ำถึง 3 ล้านตารางกิโลเมตรอีกด้วย
– ปัจจุบันเมืองหลวงคือ ปักกิ่ง
– ประเทศจีนมี 23 มณฑล
– มีเขตการปกครองถึง 5 เขต นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
– 4 นคร เขตบริหารพิเศษ 2 เขต
– ประเทศจีนมีอารยธรรมเก่าแก่ 1 ใน 4 ของโลกอีกด้วย

3. สภาพรวมของประเทศจีน ( ประชากรของประเทศจีนครับ )
= ประชากรของประเทศจีนเป็นประชากรที่มากที่สุดในโลกเลยนะครับ ตอนนี้ประมาณ 1,300 ล้านคน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 22 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ของประชากรของโลกและสัดส่วนประชากรในเมืองจะน้อยกว่าชนบท

4. สภาพรวมของประเทศจีน ( ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ )
= ประเทศจีนมีทั้งหมด 56 ชนเผ่า ชนเผาฮั้นเป็นชนเผาที่มากที่สุด คิดประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์จาก 100 นากจากนั้นเหลืออีก 8 เปรอ์เซ็นต์เป็น ชนเผ่าอื่นๆ

5. สภาพรวมของประเทศจีน ( ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ )
= ประเทศจีนมีความแตกต่างของพื้นที่หลากหลายเช่น มีที่ราบลุ้มกว้างใหญ่ มีเนินเขาขึ้นๆลงๆ ติดต่อกันเป็นพืด และมีเทือกเขาสูง ลักษณะก็คือจะมีภูเขามากแต่ที่ราบน้อยนั้นเอง

6. สภาพรวมของประเทศจีน ( ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ )
= ภูมิอากาศของประเทศจีนแบ่งได้ 3 เขต ได้แก่
– เขตลมมรสุมภาคตะวันออก
– เขตแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
– เขตหนาวจัดชิงไห่-ทิเบต

7. สภาพรวมของประเทศจีน ( เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ )
= ประเทศจีนเปิดประเทศตั้งแต่ปี 1978 ละประเทศจีนได้พัฒนาอ่างต่อเนื่องทางด้านเศษฐกิจและพลังของเศษฐกิจก็เข้มแข่งสู่แนวหน้าของโลก โดยเฉพาะธัญญาหารฝ้าย อาหารประเทศเนื้อสัตว์ ผ้าพับ เหล็กกล้า ถ่านหินดิบและเครื่องโทรทัศน์มีปริมาณผลิตสูงเด่น
=เขตชายทะเลภาคตะวันออกมีเขตเศรษฐกิจอยู๋ 5 แห่งได้แก่
– เซินเจิ้น
– จูไห่
– ซัวเถา
– เซี่ยเหมิน
– ไหหลำ
=มีเมืองท่าชายฝั่งทะเลถึง 14 เมืองดันนี้
– ต้าเหลียน
– ฉินหวงเต่า
– เทียนจิง
– ยันไถ
– ชิงเต่า
– เหลียนหยูนก่าง
– หนันทง
– เซี่ยงไฮ้
– หนิงโป
– เวินโจว
– ฝูโจว
– กวางโจว
– จั้นเจียง
– เป๋ยไห่

8. สภาพรวมของประเทศจีน ( เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ )
=ประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ่ พืชทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าวเจ้า และมีแหล่งกำเนิดที่ประเทศจีน แนวเทือกเขาฉินหลิ่ง – แม่น้ำหวายเหอเป็นเส้นแบ่งภูมิประเทศสำคัญ ที่แบ่งเขตระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้
=ภาคเหนือ พืชที่สำคัญมีดังนี้
– ข้าสาลี
– ข้าวโพด
– ข้าวเกาเหลียง
– ถั่ว
=นอกจากนี้มีต้นผลไม้อีกด้วย เช่น
– แอปเปิ้ล
– ลูกสาลี
– ลูกท้อ
– อัลมอนด์
– พลับ
– วอลนัต
– เกาลัด
– พุทรา
– องุ่น
=ภาคใต้ ทำการเพรราะปลูกได้ตลอดปี พื่ชปลูกที่สำคัญคือ ข้าวเจ้า เก็บเกี่ยวได้ปีละ 2-3 ครั้ง นอกจากนี้ภาคใต้ยังมีการมากมายเช่น
– ปลูกกล้วยหอม
– สับปะรด
– ลำไย
– ลิ้นจี่
– มะพร้าว

9. สภาพรวมของประเทศจีน ( อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ )
=หลังจากปี 1949 ที่ประชาชนจีนสถาปนาขึ้นอุตสาหกรรมของประเทศจีนก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว