เรียนฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
เนื้อหาสงวนลิขสิทธิ์!
กดแชร์บนเฟซบุ๊กได้
แต่ห้ามคัดลอกเด็ดขาด

คำศัพท์ อวัยวะร่างกาย ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย มากกว่า 50 คำ กับครูพี่เว่น Part 1 คำตรงข้ามจำง่ายๆบอกเลย เกี่ยวกับขนาดของรูปร่างและส่วนต่างๆ ของร่างกาย คำที่ 1 strong แปลว่า แข็งแรง คำที่ 2 weak แปลว่า อ่อนแอ คำที่ 3 skinny แปลว่า ผอม คำที่ 4 thin แปลว่า ผอม คำที่ 5 fat แปลว่า อ้วน คำที่ 6 slim แปลว่า โปร่งบาง คำที่ 7 big แปลว่า ใหญ่ คำที่ 8 small แปลว่า เล็ก คำที่ 9 tall แปลว่า…

คำนามในภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง Noun

คำนาม (Nouns) กับครูพี่โอเว่น สิ่งสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องรู้จักชนิดของคำก่อนนะครับ อันนี้เอาเรื่องง่ายๆมาสอน คำนามนั้นเอง จะง่ายแค่ไหนเราลองมาดูกันครับผม คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ อาคาร บ้านเรือน ตัวอย่างประโยคเก๋ๆกับครูโอเว่น ชื่อคน : Owen is going to England. แปลว่า โอเว่นกำลังไปประเทศอังกฤษ. ทำหน้าที่ : ชื่อคน : Owen ชื่อสัตว์ : Elephant is the biggest. แปลว่า ช้างตัวใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่:ชื่อสัตว์ :Elephat ชื่อสิ่งของ : I have four pens. แปลว่า ฉันมีปากกา 4 ด้าม ทำหน้าที่ : สิ่งของ : pens…

การใช้ active voice และ passive voice โครงสร้าง ตัวอย่าง แปล

เรียนการใช้ Active and Passive Voice กับครูพี่โอเว่น ในเนื้อหาบทเรียนนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง Tense มาก่อนก็มาเรียนแล้วสบายแน่ๆ เพราะผมจะสอน การใช้ Active and Passive ครบทุกอย่างเลย ไม่เชื่อมาลองดูกันครับ ลุย! การใช้ Active and Passive กับครูพี่โอเว่น มี 2 แบบ 1. Active Voice คือ ประธานเป็นผู้กระทำเอง 2. Passive Voice คือ ประธานนั้นซึ่งถูกกระทำ การเปลี่ยน Active and Passive กับครูพี่โอเว่น 1. เอากรรมของ Active มาเป็นประธานของประโยค Passive 2. เอาประธานของ Active มาเป็นกรรมของประโยค Passive โดยกรรมนี้ต้องอยู่หลัง by 3. ต้องเพิ่ม Verb…

การใช้เทนส์ Present Simple Tense

Present Simple Tense กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าหัวใจหลักสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษคืออะไร นั้นคือ “การเวลา”นั้นเอง วันนี้เรามาดู Present Simple Tense แต่สิ่งที่สำคัญของการใช้ Present Simple Tense คือการอย่าลืม Adverbs of Time ละเดี๋ยวมาดูกันแบบสรุปเข้าใจง่ายกันเลยดีกว่า ลุย! 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติ 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำเป็นบ่อยๆ สม่ำเสมอ ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นการเหตุการณ์ที่ใช้ใน Present Simple Tense ทั้งหมดเลย ทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างประโยคกันบ้างละเราจะเข้าใจมากขึ้นครับ – We go to school every day. ( เป็นเหตุการณ์ที่ทำเป็นบ่อยๆ สม่ำเสมอ ) = พวกเราไปโรงเรียนทุกๆวัน – The sun rises in the…

การใช้เทนส์ Present Continuous Tense

Present Continuous Tense กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าหัวใจหลักสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษคืออะไร นั้นคือ “การเวลา”นั้นเอง วันนี้เรามาดู Present Continuous Tense แต่สิ่งที่สำคัญของการใช้ Present Continuous Tense คือการอย่าลืม Adverbs of Time และการเติม – ing ละเดี๋ยวมาดูกันแบบสรุปเข้าใจง่ายกันเลยดีกว่า ลุย! การใช้ Present Continuous Tense คือ ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เลย โครงสร้างประโยค แบ่งออกเป็น 3 แบบ 1. ประโยคบอกเล่า : S + v.to be (is,am,are) + v.ing ตัวอย่างประโยคเช่น = I am teaching English. แปลว่า ฉันกำลังสอนภาษาอังกฤษ = They are…

50 สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กับครูพี่โอเว่น สำนวนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการสื่อสารเพราะฉนั้นเรามาศึกษา ทั้ง 50 สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) กันเลยดีกว่า ลุยย! ดูสำนวนอีกนับร้อย พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล คลิก >> สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนที่ 1 He’s full of beans. แปลว่า เขา (ผู้ชาย) ดูกระฉับกระเฉงมาก สำนวนที่ 2 A storm in a tea cup. แปลว่า เรื่องเล็กน้อย สำนวนที่ 3 She is worth her salt. แปลว่า เธอเป็นคนที่มีคุณค่า สำนวนที่ 4 They’re two peas in a pod. แปลว่า เหมือนกันราวกับแกะ…

การเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์ Comparison of Adjective

การเปรียบเทียบ Comparison of Adjective กับครูพี่โอเว่น ทุกคนทราบไหมครับว่าการจะพูดว่า เธอสวยเท่ากับฉันเลย ฉันสวยมากกว่าเธอ หรือ ฉันสวยที่สุดในห้องล่ะ รู้ไหมครับ ภาษาอังกฤษได้แบ่ง การเปรียบเทียบออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับนั้น ดังนี้ 1. Positive Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ 2. Comparative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นกว่า 3. Superlative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นสุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่รู้แค่ว่ามันคือแบบไหน เราต้องมารู้จักคำ Adjective กันก่อนสักนิดนะครับ แล้วเราจะมาพูดและนำมาใช้ได้ในการเปรียบเทียบ Comparison of Adjective นั่นเอง แต่คำคุณศัพท์ก็ยังแยกออกเป็นชนิดต่างๆ อีกด้วย ไหนเราลองมาดูกันดีกว่าครับ เริ่ม! 1. เป็นการแสดงจำนวน เช่น one = เลข 1 , two = เลข2…

การใช้ Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่โอเว่น Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1. Personal Pronouns คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ 1.1 Personal Pronouns รูปประธาน ได้แก่ I, You, We, They, He, She, It เป็นต้น เพิ่มเติม : คำว่า you เป็นได้ทั้ง pronoun เอกพจน์และพหูพจน์เลยนะ ถ้าคุยกับเพื่อน 1 คน แสดงว่า you ที่เราพูดด้วยเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าครูพูดกับนักเรียนทั้งห้อง…