เรียนฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
เนื้อหาสงวนลิขสิทธิ์!
กดแชร์บนเฟซบุ๊กได้
แต่ห้ามคัดลอกเด็ดขาด

คำเชื่อม ภาษาจีน การใช้ 因为…所以…

คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为…所以… กับเหล่าซือเว่น การใช้ 因为…..,所以….. yīnwèi…. ,suǒyǐ… แปล = เพราะว่า…………ดังนั้น………… คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为…所以…. จะต้องเอาเหตุขึ้นก่อนละตามด้วยผลนั้นเองครับ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเถอะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ คำเชื่อมภาษาจีน การใช้ 因为…所以 กับเหล่าซือเว่น เช่น ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 1 因为下雨, 所以我没来。 Yīnwèi xiàyǔ, suǒyǐ Wǒ méi lái. แปลว่า เพราะว่าฝนตก ผมก็เลยไม่มา ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 2 因为我生病了,所以我不去中国。 Yīnwèi wǒ shēngbìngle, suǒyǐ wǒ bù qù zhōngguó. แปลว่า เพราะว่าฉันไม่สบาย ดังนั้นฉันจึงไม่ไปประเทศจีน ตัวอย่างประโยคภาษาจีน ที่ 3 因为冬天的天气很冷,所以我不喜欢. Yīnwèi…

ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน

ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูพี่เว่น Part 1 : 1-100 ภาษาอังกฤษ 1. one 2. two 3. three 4. four 5. five 6. six 7. seven 8. eight 9. nine 10. ten 11. eleven 12. twelve 13. thirteen 14. fourteen 15. fifteen 16. sixteen 17. seventeen 18. eighteen 19. nineteen 20. twenty 21. twenty-one 22. twenty-two 23. twenty-three…

การใช้ 一点儿 และ 有点儿 นิดหน่อย เล็กน้อย ในภาษาจีน

การใช้ 一点儿 และ 有点儿 กับเหล่าซือเว่น 一点儿 และ 有点儿  2 อย่าง นี้แปลว่า นิดหน่อย แต่ใช้ในกรณีต่างกัน ดูโครงสร้างดีๆ จำให้ได้ แล้วจะใช้ถูกต้องแน่นอนครับ 1. Adj + 一点儿 2. 有点儿 + Adj เรามาดูตัวอย่างประโยคการใช้ 一点儿 และ 有点儿 กันดีกว่า คำที่ 1 ตัวจีน 董一点儿. พินอิน Dǒng yīdiǎner แปลว่า เข้าใจนิดหน่อย คำที่ 2 ตัวจีน 有点儿没听懂。 พินอิน yǒudiǎner méi tīng dǒng. แปลว่า มีนิดหน่อยที่ไม่เข้าใจ คำที่ 3 ตัวจีน 有点儿高兴。 พินอิน Yǒudiǎner…

การใช้ 想 Xiǎng กับ 要 yào อยาก คิด ต้องการ

การใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด กับ 要 yào ต้องการ/จะ กับเหล่าซือเว่น เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน 1.การใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด ใช้ในการแสดงความอยากทำของประธาน มีความหมายเชิง การวางแผนไว้แล้ว ตัวอย่างประโยคการใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด =你想去中国吗? Nǐ xiǎng qù zhōngguó ma? แปลว่า คุณอยากไปประเทศจีนไหม? =我不想去中国,我想去泰国。 Wǒ bùxiǎng qù zhōngguó, wǒ xiǎng qù tàiguó. แปลว่า ฉันไม่อยากไปประเทศจีน ฉันอยากไปประเทศ =我想去英国。 Wǒ xiǎng qù yīngguó. แปลว่า ฉันอยากไปประเทศอังกฤษ =我不想去美国。 Wǒ bùxiǎng…

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái เร็ว เช้า ช้า สาย

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น 1.การใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า 2. การใช้ 才cái แปลว่า เพิ่งจะ /ช้า/สาย การเรียนเรื่อง การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น เป็นการเน้นเวลาละการดูเวลาเป็นของการใช้ภาษาจีนนั้นเองครับ เราลองมาดูกันเลยะครับ 1.การใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า 90 เปอร์เซ็นต์ จะตาม ด้วย 了 le แปลว่าแล้ว เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า…

การใช้ 会 Huì กับ 能 ความสามารถ ความเป็นไปได้

การใช้ 会 Huì กับ 能 néng กับเหล่าซือเว่น เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน 1. การใช้ 会 Huì แปลว่า สามารถ (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)แบ่งการใช้ได้ 2 วิธี 1.1 แสดงความสามารถ 1.2 แสดงความเป็นไปได้ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคของ การใช้ 会 Huì กับเหล่าซือเว่น =我会说汉语。 แสดงความสามารถ Wǒ huì shuō hànyǔ. แปลว่า ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้ =你会说泰语。 แสดงความสามารถ Nǐ huì shuō tàiyǔ. แปลว่า คุณสามารถพูดภาษาไทยได้ =他会说英语。 แสดงความสามารถ Tā huì shuō yīngyǔ. แปลว่า เขา (ผู้ชาย) สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ =我不会做菜。 แสดงความสามารถ…

การเปรียบเทียบ “比”字句 ในภาษาจีน

การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比” bǐ แปลว่า กว่า 字句 กับเหล่าซือเว่น ภาษาถ้าจะสวยถ้าจะพูดละดูดีต้องมีไวยากรณ์เข้าไปในภาษาด้วยนะครับ ภาษาจีนได้สวยไม่เชื่อทุกคนลองพูดสิครับ วันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比”字句 กับเหล่าซือเว่น ถ้าพร้อมแล้ว ลุยยยยยยย!!!!!! ประโยค 比字句 มี3รูปแบบใหญ่ๆคือ 1.ประโยคบอกเล่า 2.ประโยคปฏิเสธ 3.ประโยคคำถาม? 1.ประโยคบอกเล่า มี 4 รูปแบบคือ -A 比 B + 形容词。 A bǐ B + xíngróngcí. =คำคุณศัพท์ =弟弟比我高。 Dìdì bǐ wǒ gāo. แปลว่า น้องชายสูงกว่าฉัน -A 比 B + 形容词 + 得多、得很、一些、一点、 A bǐ B + xíngróngcí…

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า “พินอิน” เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ เนื้อหาการศึกษา “พินอิน” แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ 2. 韵母 Yùnmǔ สระ 3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ มี 23 ตัว b = ปอ p = พอ m = มอ f = ฟอ d = เตอ t = เทอ n = เนอ…

สภาพรวมของประเทศจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

สภาพรวมของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น การเรียนภาษาเราจะรู้แค่ภาษาของเขาอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เราถึงจะเข้าใจภาษาจริงๆ แต่วันนี้ซือเว่นจะมาสอนเกี่ยวกับ สภาพรวมของประเทศจีน นั้นเองมีทั้งหมด 9 หัวข้อ เลย ความรู้ดีๆเรามาดูกันว่ามีหัวข้อไรบ้างครับ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ 2. อาณาเขตของประเทศจีนครับ 3. ประชากรของประเทศจีนครับ 4. ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ 5. ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ 6. ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ 7. เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ 8. เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ 9. อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ สาระและความรู้ดีๆมีอีกมากมายเพราะฉนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับ มีตั้ง 9 อย่างเลยนะ ต้องอ่านแล้วจริงๆ ความรู้ภาษาจีนอย่างเดียวคงไม่พอคงต้องรูเรื่อง สภาพรวมของประเทศจีน ละคุณจะปัง! ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปอ่าน ทั้ง 9 วันข้อกับ สภาพรวมของประเทศจีน กันเลย 1. สภาพรวมของประเทศจีน ( ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ ) = ประเทศจีนตั้งอยู่ภาคตะวันออกของพื้นแผ่นดินใหญ่ยุโรบ – เอเชีย…

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ครอบครัว พร้อมคำอ่าน คำแปล ศัพท์ครอบครัวภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น เราลองดูกันเลยครับ เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าครอบครัวของเรา ภาษาจีนเราเรียกว่ายังไงบ้าง มาอ่านกันเลยครับทุกคน คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ศัพท์คำที่ 1 父亲 fùqīn อ่านว่า ฟู่ชิน = พ่อ/บิดา ตัวอย่างประโยคเช่น 父亲节 fùqīnjié อ่านว่า ฟู่ชินเจี๋ย = วันพ่อ ศัพท์คำที่ 2爸爸 bàba อ่านว่า ป้าปา = พ่อ ตัวอย่างประโยคเช่น 我爱爸爸.wǒ ài bàba อ่านว่า หว่ออ้ายป้าปา = ฉันรักพ่อ ศัพท์คำที่ 3 母亲 mǔqīn อ่านว่า หมู่ชิน = แม่ /มารดา ตัวอย่างประโยคเช่น 母亲节 mǔqīnjié อ่านว่า…