เรียนฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
เนื้อหาสงวนลิขสิทธิ์!
กดแชร์บนเฟซบุ๊กได้
แต่ห้ามคัดลอกเด็ดขาด

การใช้ 想 Xiǎng อยาก อยากจะ คิด

การใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด กับ 要 yào ต้องการ/จะ กับเหล่าซือเว่น เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน 1.การใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด ใช้ในการแสดงความอยากทำของประธาน มีความหมายเชิง การวางแผนไว้แล้ว ตัวอย่างประโยคการใช้ 想 Xiǎng แปลว่า อยาก/อยากจะ/คิด =你想去中国吗? Nǐ xiǎng qù zhōngguó ma? แปลว่า คุณอยากไปประเทศจีนไหม? =我不想去中国,我想去泰国。 Wǒ bùxiǎng qù zhōngguó, wǒ xiǎng qù tàiguó. แปลว่า ฉันไม่อยากไปประเทศจีน ฉันอยากไปประเทศ =我想去英国。 Wǒ xiǎng qù yīngguó. แปลว่า ฉันอยากไปประเทศอังกฤษ =我不想去美国。 Wǒ bùxiǎng…

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái เร็ว เช้า ช้า สาย

การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น 1.การใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า 2. การใช้ 才cái แปลว่า เพิ่งจะ /ช้า/สาย การเรียนเรื่อง การใช้ 就 Jiù กับ 才cái กับเหล่าซือเว่น เป็นการเน้นเวลาละการดูเวลาเป็นของการใช้ภาษาจีนนั้นเองครับ เราลองมาดูกันเลยะครับ 1.การใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า 90 เปอร์เซ็นต์ จะตาม ด้วย 了 le แปลว่าแล้ว เราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้ 就 Jiù แปลว่า ก็ / เร็ว / เช้า…

การใช้ 会 Huì กับ 能 ความสามารถ ความเป็นไปได้

การใช้ 会 Huì กับ 能 néng กับเหล่าซือเว่น เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าการใช้คำและความหมายมันสำคัญแค่ไหน มาอ่านกันเลยครับทุกคน 1. การใช้ 会 Huì แปลว่า สามารถ (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)แบ่งการใช้ได้ 2 วิธี 1.1 แสดงความสามารถ 1.2 แสดงความเป็นไปได้ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคของ การใช้ 会 Huì กับเหล่าซือเว่น =我会说汉语。 แสดงความสามารถ Wǒ huì shuō hànyǔ. แปลว่า ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้ =你会说泰语。 แสดงความสามารถ Nǐ huì shuō tàiyǔ. แปลว่า คุณสามารถพูดภาษาไทยได้ =他会说英语。 แสดงความสามารถ Tā huì shuō yīngyǔ. แปลว่า เขา (ผู้ชาย) สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ =我不会做菜。 แสดงความสามารถ…

การเปรียบเทียบ “比”字句 ในภาษาจีน

การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比” bǐ แปลว่า กว่า 字句 กับเหล่าซือเว่น ภาษาถ้าจะสวยถ้าจะพูดละดูดีต้องมีไวยากรณ์เข้าไปในภาษาด้วยนะครับ ภาษาจีนได้สวยไม่เชื่อทุกคนลองพูดสิครับ วันนี้เราจะมาดูไวยากรณ์ การเปรียบเทียบในภาษาจีน “比”字句 กับเหล่าซือเว่น ถ้าพร้อมแล้ว ลุยยยยยยย!!!!!! ประโยค 比字句 มี3รูปแบบใหญ่ๆคือ 1.ประโยคบอกเล่า 2.ประโยคปฏิเสธ 3.ประโยคคำถาม? 1.ประโยคบอกเล่า มี 4 รูปแบบคือ -A 比 B + 形容词。 A bǐ B + xíngróngcí. =คำคุณศัพท์ =弟弟比我高。 Dìdì bǐ wǒ gāo. แปลว่า น้องชายสูงกว่าฉัน -A 比 B + 形容词 + 得多、得很、一些、一点、 A bǐ B + xíngróngcí…

การอ่าน พินอิน ภาษาจีน

พินอิน กับเหล่าซือเว่น ตัวอักษรจีนนั้นไม่สามารถมีเสียงด้วยตัวของมันเองมันจึงมีสัทอักษรจีน หรือที่เราเรียกกันว่า “พินอิน” เกิดขึ้นนั้นเองครับ เรามาศึกษากันเลยดีกว่า น่าเรียนมากๆ สำหรับพื้นฐานภาษาจีนเลยครับ เนื้อหาการศึกษา “พินอิน” แบ่งได้เป็น 3 ส่วนนะครับ ดังนี้ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ 2. 韵母 Yùnmǔ สระ 3. 声调 Shēngdiào วรรณยุกต์ 1. 声母 Shēngmǔ พยัญชนะ มี 23 ตัว b = ปอ p = พอ m = มอ f = ฟอ d = เตอ t = เทอ n = เนอ…

สภาพรวมของประเทศจีน ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน

สภาพรวมของประเทศจีน กับเหล่าซือเว่น การเรียนภาษาเราจะรู้แค่ภาษาของเขาอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และวัฒนธรรม เราถึงจะเข้าใจภาษาจริงๆ แต่วันนี้ซือเว่นจะมาสอนเกี่ยวกับ สภาพรวมของประเทศจีน นั้นเองมีทั้งหมด 9 หัวข้อ เลย ความรู้ดีๆเรามาดูกันว่ามีหัวข้อไรบ้างครับ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ 2. อาณาเขตของประเทศจีนครับ 3. ประชากรของประเทศจีนครับ 4. ครอบครัวชนเผ่าของประเทศจีนครับ 5. ลักษณะภูมิประเทศจีนครับ 6. ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนครับ 7. เศรษฐกิจของประเทศจีนครับ 8. เกษตรกรรมของประเทศจีนครับ 9. อุตส่าหกรรมของประเทศจีนครับ สาระและความรู้ดีๆมีอีกมากมายเพราะฉนั้นเรามาอ่านกันเลยดีกว่าครับ มีตั้ง 9 อย่างเลยนะ ต้องอ่านแล้วจริงๆ ความรู้ภาษาจีนอย่างเดียวคงไม่พอคงต้องรูเรื่อง สภาพรวมของประเทศจีน ละคุณจะปัง! ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปอ่าน ทั้ง 9 วันข้อกับ สภาพรวมของประเทศจีน กันเลย 1. สภาพรวมของประเทศจีน ( ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีนครับ ) = ประเทศจีนตั้งอยู่ภาคตะวันออกของพื้นแผ่นดินใหญ่ยุโรบ – เอเชีย…

คําศัพท์ครอบครัว ภาษาจีน คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน หมวด ครอบครัว พร้อมคำอ่าน คำแปล ศัพท์ครอบครัวภาษาจีน กับเหล่าซือเว่น เราลองดูกันเลยครับ เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเรียนภาษาคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าครอบครัวของเรา ภาษาจีนเราเรียกว่ายังไงบ้าง มาอ่านกันเลยครับทุกคน คําศัพท์ครอบครัวภาษาจีน ศัพท์คำที่ 1 父亲 fùqīn อ่านว่า ฟู่ชิน = พ่อ/บิดา ตัวอย่างประโยคเช่น 父亲节 fùqīnjié อ่านว่า ฟู่ชินเจี๋ย = วันพ่อ ศัพท์คำที่ 2爸爸 bàba อ่านว่า ป้าปา = พ่อ ตัวอย่างประโยคเช่น 我爱爸爸.wǒ ài bàba อ่านว่า หว่ออ้ายป้าปา = ฉันรักพ่อ ศัพท์คำที่ 3 母亲 mǔqīn อ่านว่า หมู่ชิน = แม่ /มารดา ตัวอย่างประโยคเช่น 母亲节 mǔqīnjié อ่านว่า…